Del

Forsikringer

Som studerende på radiografuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer. - Det anbefales, at du tegner en ulykkesforsikring, da den dækker både i kliniske og teoretiske forløb og i fritid med en dækning, som mere præcist vil svare til den enkeltes behov og ønsker.

Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret.

Generelt opfordres der til, at du som studerende rådfører dig med din fagorganisation og eget forsikringsselskab for blive helt klar over, hvilke forsikringer du har brug for.

Der er flere scenarier der kan udspille sig, hvor du kan have behov for forskellig dækning. Et generelt overblik over de væsentligste punkter findes nedenfor:

På uddannelsesinstitutionen

Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer der dækker dig såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, undervisere og udstyr og det kan være i alle situationer som almindelig undervisning, projektarbejde eller simulationsøvelser.

Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Det er derfor rigtig vigtigt, at du som studerende sikrer dig, at du er tilstrækkelig dækket.

Du kan bl.a. via medlemskab i radiografernes fagforening Radiograf Rådet tegne en studieforsikring: Læs mere her

Under praktikforløbet

Studerende i praktik er sikret på lige fod med andre ansatte, hvis der sker en arbejdsskade. Praktikstedet har som arbejdsplads forpligtelsen til at sikre sig mod dette ved at tegne forsikring mod følgerne af arbejdsulykker, jævnfør §§ 48 og 49 i lov om arbejdsskadesikring. Det betyder:

  • Dækning ved egen personskade eller sygdom: her er du som studerende, som udgangspunkt dækket, af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.
  • Dækning ved andres person- eller tingsskade: du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar og vil derfor være dækket af praktikpladsen.

NB! Du er selv ansvarlig for at tegne en ulykkesforsikring, som dækker skader, der ikke er dækket af arbejdsskadesikringsloven.  Det kan fx være, hvis skaden ikke er sket som følge af arbejdet.

Dækning ved udlandspraktik 

Ved udlandspraktik vil det være reglerne i det enkelt land hvor praktikken udføres der er gældende, hvorfor det er vigtigt inden afrejser at du som studerende sikre dig en passende dækning. Dette kan gøres ved at kontakte praktikstedet og eget forsikringsselskab for at sikre tilstrækkelig dækning under opholdet. Læs mere her