Del

Uddannelsen

Radiografuddannelsen

På radiografuddannelsen lærer du at håndtere den teknologi, der giver indblik i kroppens indre. Du lærer at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og at betjene de mange forskellige apparater, der benyttes i arbejdet som radiograf.

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Det er en mellemlang videregående uddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis. Uddannelsen har studieaktiviteter svarende til 41 timers arbejde om ugen.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

Praktikperioder

Undervejs i uddannelsen vil du have flere praktikperioder (i alt 90 ECTS-point, svarende til ca. 43% af uddannelsen) på forskellige radiologisk afdelinger på Region Sjællands sygehuse. Uddannelsen sørger for praktikpladserne.

Bachelorprojekter

 

Professionshøjskolen Absalon's studerende registrerer deres bacelorprojekter i studenterportalen under portalen UC Viden

Portalen indeholder studenterprojekter skrevet ved professionshøjskolerne i Danmark. Projekterne dækker alle uddannelser ved højskolerne og nogle vil være tilgængelige i fuldtekst, dvs. du kan læse dem på skærmen eller printe dem ud.

Når du søger kan du vælge at afgrænse til kun at søge i en bestemt professionshøjskoles bachelorprojekter eller du kan fx også se hvilke afgangsprojekter der er skrevet på en bestemt uddannelse.

Klik på logoet for at komme til UC Viden