Del

Velkommen til studiestart på Ernæring og sundhedsuddannelsen

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!Med venlig hilsen
Ane Kruse

Uddannelsesleder

 

Den første dag, du skal møde op på dit nye studie er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Campus Slagelse ligger lige ved stationen og er du i bil er der gratis parkering bag campus.

Program for introdagene

1. september 

4. september

5. september

6. september 

7. september

8. september

Kl. 9.00

Velkommen til campus Slagelse og Ernæring og sundhed

Kl. 9.00

Intro til uddannelsen ved uddannelsesleder

Kl. 9.00

”Kend dit hold 4”Studiefri

Undervisning 


4 lektioner

Undervisning


4 lektioner

kl. 10.00

”Kend dit hold 1”kl. 9.30

”Kend dit hold 3”

kl. 10.10

Overblik over informationskilder og kontaktmuligheder 

Kl. 11.10

Introduktion til det at være studerende

kl. 11.10 

Introduktion til ItsLearning 

kl. 10.30

Intro til campus og campuslivet samt besøg fra studievejledningen 

Kl. 11.15

Studiekort og fotografering 

Kl. 11.55

Frokost med studentervejledere + undervisere

Kl. 11.40

Frokost med studentervejledere + undervisere

Kl. 11.40

Frokost med studentervejledere + undervisere

Kl. 11.40

Frokost med studentervejledere + undervisere

Kl. 11.40

Frokost med studentervejledere + undervisere

Kl. 12.30

”Kend dit hold 2”

kl. 12.30

Intro til uddannelsen: Undervisning

kl. 12.30

Besøg af Kost og Ernæringsforbundet og FtFa

kl. 12.30-15.30

Undervisning:

Ernæring og sundhed - Køkkenkørekort
kl. 12.15

Evaluering af introdagene 

Kl.13.00-15.00

Rundvisning på campus ved O-løb


Fælles aktivitet


Mulighed for at besøge Vakkelvognen efterfølgende

Kl. 13.30

Intro til uddannelsen: Mød undervisere

Kl. 13.30-15.00

Hygge/aktivitet med studentervejledere Kl. 13.00-15.00

Kend din by og besøg i Vakkelvognen


Fælles aktivitet 

 

Introduktion til studiet

Velkommen til Ernæring og sundhed.

Her bliver du meget klogere på hvordan vi, som sundhedsprofessionelle kan hjælpe mennesker til et bedre og sundere liv gennem mad og måltider.

Som studerende vil du både lære om, hvordan kroppen omdanner mad til de byggesten kroppen har brug for, hvordan vejledning og undervisning kan støtte mennesker til adfærdsændringer, hvordan samfundet påvirker vores relation til sundhed og hvordan et sundt måltid kan tilberedes.

Det første år på studiet er der mødepligt, og du vil blive introduceret til det at være studerende, de forskellige fagområder og professionelt samarbejde. Undervisningen er praksisnær og foregår i køkkenet og i laboratoriet, men primært i undervisningslokalet.

I løbet af din uddannelse vil du møde borgere, patienter og klienter fra alle dele af samfundet og blive klogere på det danske sundhedsvæsen og dit virke heri.

Vi glæder os til at møde dig.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart?

Undervisningen starter i løbet af uge 36. Derfor kan det være en god ide, at anskaffe sig bøgerne, som fremgår af litteraturlisten. 

Der findes grupper på facebook, hvor det er muligt at købe bøgerne brugte fx gruppen “Bogsalg ESU” og det er også muligt at låne bøger på Absalons bibliotek.

En god bærbar computer med velfungerende internetforbindelse er også nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus. 

Du vil få adgang til relevante softwareprogrammer gennem studiet, herunder f.eks. Office 365 

Inden du bliver fortrolig med disse kan det være en hjælp for dig at have adgang til en lommeregner el. andet, der kan udføre enkle beregninger. Det meste software til brug i undervisningen vil blive stillet frit til rådighed, men enkelte programmer vil du skulle købe selv. 

Derudover vil det være relevant at medbringe blok/papir og noget til at skrive med i hånden. 

Litteraturliste, 1.semester efterår 2023

Basislitteratur – Bog- og materialeliste

Fagområde/fagområder

Mad og måltider

Astrup, A., Bügel, S., Dyerberg, J. & Stender, S. (Red.) (2015). Menneskets Ernæring (4. udg.). Munksgaard Danmark.

Holm, L. & Kristensen, S. T. (2022). Mad, Mennesker og Måltider (3. udg.). København: Munksgaard

Nordic Council of Ministers. (2023). Nordic Nutrition Recommendations 2023. Integrating Environmental Aspects (frit tilgængelig via nedenstående link: pub.norden.org/nord2023-003/nord2023-003.pdf

Kemi, biokemi og fødevarekemi

Kristensen, M. & Binau Mønster, J. (2015). Biokemi. København: Munksgaard.

Anatomi, fysiologi og ernæringsfysiologi

Jørgensen, I. M., & Holmquist, N. (2019). Ernæringsfysiologi - en grundbog (3. udg.). København: Munksgaard

Bojsen-Møller, M., J. & Nielsen, O. F. (2019). Anatomi og fysiologi - hånden på hjertet. 2. Udgave. Munksgaard.

Ernæring og sundhed

Andersen, K. K. (2018). Kulinarisk sensorik (3. udg). Erhvervsskolernes Forlag

Østergaard, K, &, Justesen, L. (red.) (2022). Den store bog om Fødevarer og kvalitet (3. udg). Akademisk forlag.

Pedersen, S. H. (2016). Smag. Tænkepauser – viden til hverdagen. Aarhus Universitet. 

Psykologi, sundhedspsykologi og kommunikation

Nielsen, L. (Red.) (2016). Kostvejledning. Teorier, metoder og perspektiver. København: Munksgaard

Renolen, Å. & Jacobsen, B. (2011). Psykologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag Samfundsvidenskab[IBA(1] 

Sociologi, sundhed og mad

Fuglsang, J. & Naja B.S. (2015). Madsociologi. København: Munksgaard

Bemærk: Der benyttes altid nyeste udgave, medmindre andet er fremhævet

 

 

Sådan ved vi at du er studieaktiv

1) Der er registrering af fremmøde til undervisningen

2) Som en del af starten på ernæring og sundhedsuddannelsen skal du gennemføre en studiestartsprøve. 

Prøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen og din motivation, kendskab og viden til uddannelse og praktik. Din underviser introducerer dig og dine medstuderende til studiestartsprøven i forbindelse med studiestartsugen.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, skema, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Studieadministrationen kan kontaktes på mail: ernaeringogsundhed@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold til specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart, kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder:
Navn: Sofie Højskred
Mail: 10262266@edu.pha.dk

 

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Studieby Slagelse - arrangementer for studerende

Studieby Slagelse afholder forskellige arrangementer for studerende i forbindelse med studiestart.

Læs velkomstbrev her

Læs mere om Studieby Slagelse her: Studiebyen Slagelse