Del

Studiestart på jordemoderuddannelsen

Kære kommende jordemoderstuderende

Velkommen til Jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen

Camilla Gry Temmesen, Uddannelsesleder.

Din studiestart er onsdag den 1. februar

Start kl. 8.15  i Slagelse (lokale B3.13)

Adressen er: 

Campus Slagelse: Sdr. Stationsvej 30,  4200 Slagelse, 

Din første dag

På din første dag vil du møde dine undervisere, din uddannelsesleder og dine medstuderende på jordemoderuddannelsen.

Du vil få information om din uddannelse, møde studerende fra andre uddannelser på Professionshøjskole Absalon (studentervejledere) og tage del i en fælles velkomst for alle nye studerende på Campus Slagelse. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål i løbet af dagen.

Frokost kan du enten købe i kantinen på Campus Slagelse, eller du kan tage din egen madpakke med.

Kantinen er kontantløs, så du skal betale med dit betalingskort (Visa/Dankort) eller med Mobile Pay. Læs evt. mere om kantinen på Campus Slagelse her: Mad og drikke Campus Slagelse 

Dit skema for de første tre dage

Onsdag den 1. februar - Lokale: B3.13

8.15-8.30

Indskrivning i klasselokaler m. underviser

8.30-9.00

Underviser

9.00-9.15

Pause

9.15-10.15

Lær din uddannelse at kende /ved underviserne

10.15-10.30

Pause

10.30-12.00

Kend dit hold 

12.00-12.30 Frokost
12.30-13.30 Engager dig - Studenterforeningerne

13.30-14.30

Velkomst i kantinen


Torsdag den 2. februar - Lokale: B3.13

8.30-10.00

IT-undervisning

10.00-10.15

Pause

10.15-12.15

Tour de Campus

12.15-13.00

Frokostpause med gratis sandwich

13.00-14.00

Fælles afslutning

Fredag den 3. februar - Lokale: B3.13

8.30-9.15

Velkomst og fælles morgenmad

9.15-10.00

Præsentation af simulationsfaciliteter

10.10-10.55

Studieteknik - kom godt fra start og fordeling i studiegrupper

11.00-11.45

Frokost

11.50-13.25

Jordemoderfagets historiske udvikling

13.35-14.20 Holdets tid

Dit skema fra d. 6. februar - 10. februar

Hvis ikke andet er angivet, skal du møde i lokale B3.13

Mandag den 6. februar 

8.30-9.15

Introduktion til biblioteket

 

Lokale: Biblioteket

9.15-10

Lovgivning

 

 

10.10-10.55

Lovgivning

11.05-11.45

 

Frokost

11.50-12.35

 

Jordemoderkundskab

12.40-13.25

 

Jordemoderkundskab

 

 Tirsdag den 7. februar 

8.30-9.15

Procedure ang. fordeling af praktikpladser.

9.15-10

Information om klinisk ophold i Hjemmefødselsordning Sjælland

 

 

10.10-10.55

Introduktion til studiestartsprøve 

11.00-11.45

 

Jordemoderkundskab

11.50-12.35

 

Jordemoderkundskab

         

                             

Onsdag den 8. februar
Studiedag

 

 

Torsdag den 9. februar

8.30-9.15

Jordemoderkundskab

 

 

9.15-10

Jordemoderkundskab

10.10-10.55

Jordemoderkundskab

11.00-11.45

 

Frokost

11.50-12.35

 

Jordemoderkundskab

12.40-13.25

 

Jordemoderkundskab

 

 Fredag den 10. februar

8.30-9.00

Introduktion til studievejledningen

 

 

 

9.00-10

Jordemoderkundskab

10.10-10.55

Jordemoderkundskab

 

11.00-11.45

 

Sociologi og sundhedsantropologi

11.50-12.35

 

Frokost

12.40-13.20

Sociologi og sundhedsantropologi

13.35-14.20 Sociologi og sundhedsantropologi

Introduktion til dit studie – uddannelsesplan for 1. semester

På første semester starter du med et forløb på den teoretiske del af uddannelsen (Campus Slagelse). Senere skal du ud på ét af vores kliniske uddannelsessteder (læs mere under fanen “Introduktionsklinik”)

Den teoretiske del af undervisningen veksler mellem fremmødedage (4-5 dage pr. uge), hvor du vil deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, f.eks. underviseroplæg, klassedialog omkring studiespørgsmål, gruppearbejde, færdighedstræning i vores simulationsfaciliteter  m.v., samt studiedage (ca. 0-1 dag per uge), hvor du forbereder dig hjemme eller sammen med din studiegruppe (pensumlæsning, opgaveløsning, forskellige former for e-baseret undervisning, gruppearbejde).

Studiedagene er ikke fridage. Du skal påregne at bruge mindst 41 timer i alt pr. uge på dit studie, hvis du skal kunne følge med i undervisningen og bestå dine eksamener. 

På den teoretiske del af uddannelsen vil du blive mødt af studieaktivitetskrav, dvs. at aflevering af visse opgaver eller fremmøde til særlige undervisnings-gange er en forudsætning for at blive vurderet studieaktiv.

Du kan læse mere i uddannelsesplanen her

Introduktionsklinik (klinisk uddannelsesforløb) i uge 15 og 16

På 1. semester skal du i Introduktionsklinik (klinisk uddannelsesforløb) i kalenderuge 15 og 16. Her vil du blive tilknyttet en obstetrisk afdeling på enten Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus eller Sjællands Universitetshospital Roskilde. Det sted, du har dit kliniske uddannelsesforløb på 1. semester, vil også være det sted du er på 2. semester.

Du kommer til at have både dag- aften-nat- og weekendvagter, på henholdsvis føde- og barselsafdeling, ligesom du deltager i jordemoderkonsultation i løbet af din Introduktionsklinik.

Fordelingen af pladser på de kliniske uddannelsessteder sker ud fra ønsker fra de studerende. Den studerende kan ikke forvente at få opfyldt højeste prioritering, men det efterstræbes i videst muligt omfang. 

Der er aftalt et vist antal pladser på hvert klinisk uddannelsessted og alle uddannelsessteder skal prioriteres i fordelingen. 

Fordelingen sker på baggrund af følgende:

  1. Den studerende laver en prioriteret ønskeliste for alle de mulige kliniske uddannelsessteder for det givne kliniske uddannelsesforløb.
  2. Særlige forhold, hvor det særligt tilstræbes at opfylde den studerendes 1. prioritet for klinisk uddannelsessted:
  • Enlige forældre med mindre børn (0-12 år)
  • Forældre med børn under 7 år
  • Særlige forhold f.eks. alvorlig sygdom hos partner eller børn 

Ved orlov: Der er ingen garanti for en ledig plads på et klinisk uddannelsessted, hvis du holder orlov. Der er ikke garanti for, at du kan komme tilbage til samme kliniske uddannelsessted, hvor du var før din orlov, hvis dette ønskes, men det efterstræbes af hensyn til trivsel og læring.

Du skal afholde den kliniske del af uddannelsen på mindst to forskellige kliniske uddannelsessteder. Det er muligt i særlige tilfælde at ansøge om dispensation for denne regel. Du kan ikke komme i et klinisk uddannelsesforløb på et sted, hvor du har familiemæssige relationer til nogen af de ansatte på de afdelinger, hvor du skal have dit kliniske uddannelsesforløb.

Hvad skal du anskaffe INDEN studiestart (bl.a. lærebøger)

Bøger (anskaffes inden studiestart)

Når du går på en videregående uddannelse, skal du bruge bøger. Du får en optimal start på studiet, når du har de bøger, du skal bruge på 1. semester. 

Du betaler selv for dine bøger. Beløbet vil variere fra semester til semester, men du kan regne med ca. 15.000 kr. alt efter om du køber nye, brugte eller elektroniske bøger .

Du kan finde en liste over den litteratur du skal bruge på 1. semester  i uddannelsesplanen under “Litteratur”. Som udgangspunkt bør du vælge de nyeste udgaver af bøgerne på litteraturlisten, da det er dem der undervises efter.

Hvis du gerne vil købe dine bøger brugt, kan du se på opslagstavlerne på din uddannelse eller for eksempel pensum.dk. Husk at være opmærksom på, at det er den rigtige udgave af bogen, du køber.

Hvis du gerne vil købe dine bøger elektronisk, kan du eksempelvis undersøge om litteraturen er tilgængeligt på studybox.dk Studiebøger til jordemødre. Vær opmærksom på, at der er en del engelsksproget litteratur på uddannelsen, som ikke nødvendigvis er tilgængeligt her.

På alle Absalons uddannelsessteder finder du  Professionshøjskolen Absalon bibliotek, hvor du kan låne bøger og andre materialer, samt få vejledning til informationssøgning.

Mange boghandlere giver minimum 10% rabat på køb af bøger ved fremvisning af studiekort

Uniform (prøves og købes i forbindelse med studiestart)

På jordemoderuddannelsen på Campus Slagelse har vi et simulationslokale, hvor vi kan træne kliniske færdigheder, arbejde med praksisnære cases og lave simulationsundervisning. Til dette vil der være dage hvor du skal møde op til undervisning i uniform. 

Uniform skal du vente med at købe til studiestart, hvor du kan prøve og bestille denne på Campus Slagelse. 

Både i simulationslokalet og når du skal ud på de kliniske uddannelsessteder skal du selv medbringe fodtøj. Her er kravet at fodtøjet er rent og muligt at vaske/rengøre. Du får rig mulighed for at stille spørgsmål til påklædning i forbindelse med studiestarten.

Opfrisk din viden med et pre-kursus i naturvidenskab

Professionshøjskolen Absalon har en platform ‘Pre-kursus i naturvidenskab Absalon’, hvor du kan genopfriske og opdatere din viden indenfor de naturvidenskabelige fagområder biologi, fysik, kemi og matematik, så du er godt klædt på til fagundervisning på din uddannelse. 

Det er en god idé at besøge denne platform allerede inden studiestart.

Link: Pre-kursus i naturvidenskab Absalon

Du skal gennemføre en studiestartsprøve

Som en del af jordemoderuddannelsen skal du gennemføre en studiestartsprøve. 

Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om du er begyndt på uddannelsen og kan orientere dig i uddannelsens Studieordning og læringsplatforme.

Din underviser introducerer dig og dine medstuderende til studiestartsprøven i forbindelse med studiestartsugen.

Du har to forsøg til at gennemføre studiestartsprøven, og såfremt du ikke afleverer eller får denne godkendt, betragtes du som udskrevet af studiet.

Har du spørgsmål?

Du har måske ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen for Jordemoderuddannelsen og kig på Absalons hjemmeside Professionshøjskolen Absalon.

Alternativt kan du vente til studiestart, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål til uddannelse, klinikophold, indkøb af bøger m.m..

Hvis du står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til semesteransvarlig på 1. semester adjunkt Maria Birkegård Brintow lmbb@pha.dk, som vil forsøge at besvare din mail så hurtigt som muligt.

Vi glæder os til at se dig

Camilla Gry Temmesen Uddannelsesleder - Ph.d. studerende
Maria Louise Birkegård Brintow Adjunkt
Marie Stampe Emborg Adjunkt
Caroline Dorothea Poulsen Adjunkt

Vi glæder os til at se dig

Camilla Gry Temmesen Uddannelsesleder - Ph.d. studerende
Maria Louise Birkegård Brintow Adjunkt
Marie Stampe Emborg Adjunkt
Caroline Dorothea Poulsen Adjunkt