Del

Velkommen til studiestart på Socialrådgiver uddannelsen i Nykøbing F

Kære kommende studerende

Den 1. september træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et campus, der vil gøre meget for et godt studieliv og studiemiljø.

Et godt studieliv handler om mere end undervisning, litteratur og prøver. Det handler også om gode fællesskaber, samarbejde og om at have det sjovt. Og det er der masser af mulighed for her på Campus Nykøbing - og du kan være med til at præge det.

Vi har nu 3,5 år sammen, hvor vi skal øve og træne, samarbejde og diskutere sammen for at udvikle den faglighed, der kendertegner dygtige socialrådgivere. Vi forventer, du bidrager aktivt ind i alle de forskellige læringselementer, vi har i løbet af uddannelsen.

Så når du lige er landet på din uddannelse og har fået et overblik over semestret – så håber vi, at du skulle få lyst til at bidrage ind i et aktivt studieliv. Så lover vi til gengæld, at vi vil gøre alt for, at din studietid hos os bliver fantastisk. Og mangler du noget, så sig det højt – vi er mange, der gerne vil lytte og hjælpe.

Igen - et stort velkommen og vi glæder os til at mødes med dig!

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Uddannelsesleder, Ann-Britt Lærkedahl Larsen


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Nykøbing F. Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Program for den første uge

Fredag 1. september

Kl. 9.00-10.00: Fælles velkomst for nye studerende (Auditoriet, Bygning K103.)

Kl. 10.10-11.00: Velkomst og intro til socialrådgiverstudiet (Lokale K102)

Uddannelsesleder Ann-Britt Lærkedahl byder velkommen sammen med Jeres studentervejledere.

Kl. 11.10-11.50: Velkomst ved studentervejledere (Lokale K102)

Lær hinanden af kende – Relationsskabende aktiviteter

Kl. 11.50-12.35: Frokost – Mulighed for at købe frokost i kantinen

Kl. 12.35-13.20: Rundvisning på campus. Studiekort. Spørgsmål til studie; bøger, studieliv mv. - Spørg en E-læringsstuderende. Diverse aktiviteter. (Lokale K102)

Kl. 13.30-14:55: Studentervejledere: Introduktion til itslearning, studienet login, studiemail mm. (Lokale K102)

Mandag 4. september

Du skal være i lokale K103-AUD hele dagen

Kl. 9.00-10.00: Aktiviteter ved studentervejlederne.

Kl. 10.15-11.15: Aktiviteter ved studentervejlederne

Kl. 11.15-11.50: Aktiviteter ved studentervejlederne

Kl. 11.50-12.20: Frokost

Kl. 12.35-14.00: Aktiviteter ved studentervejlederne

Tirsdag 5. september

Du skal være i lokale C-101 hele dagen

Kl. 9.20-11.50: Undervisningsgang 1.01 v. Rikke Friis (se Its-learning rum senest 14 dage før studiestart)

Kl. 11.50-12.20: Frokost

Kl. 12.35-15.05: Professionel studiegruppepraksis v. Mona Westphal Sørensen - Undervisningsgang vedrørende studiegrupper (Obligatorisk aktivitet - fremmødepligt)

Onsdag 6. september

Studiedag (hjemme: læs litteratur til kommende undervisning – planlæg dit studieliv)

Torsdag 7. september

Kl. 9.20-11.00: Intro til samt afholdelse af studiestartsprøven – Obs. obligatorisk element (fremmødepligt) (Lokale K103 AUD)

Kl.11.10-14.10: Undervisningsgang 1.04 v. Trine Guldberg (se Its-learnings rum) (lokale K103- AUD)

Kl. 14.20-16.50: Undervisningsgang 1.02 v. Lars Hovbakke Sørensen (Se Its-learnings rum) (Lokale K103-AUD)

OBS OBS OBS

Obligatoriske elementer

Selvom der ikke er mødepligt er der alligevel elementer på 1. semester som er obligatoriske. Det drejer sig om:

  • Studiestartsprøven – deltagelse under prøven, inklusiv besvarelse af opgaveelementer
  • Studiegruppepraksis – deltagelse i alle undervisningsgange samt udarbejdelse af tilhørende opgaver 

Aktiviteter uge 37

Dit skema kan du altid se på Its-learning (ITSL) og i Timeedit. Dette vil du få mere information om i introdagene. Du kan også se en beskrivelse af de enkelte undervisningsgange på ITSL samt finde information om den anbefalede litteratur. Dit holds rum i ITSL vil være parat senest 14 dage før studiestart.

Onsdag den 13. september

Kl. 9.00-12.00: Introduktion til Shultz kommunekoncept (lokale K103)

Torsdag den 14. september

KL. 8.30-9.15: Studiestartsomprøve (lokale C101)

Fredag den 15. september

kl. 8.30-13.20: Uvg 2.10 og Uvg. 2.03 - Retlig regulering v. Søren Langballe (Lokale K-103 - AUD)

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen.

Prøven består af spørgsmål, der omhandler studiet, campus, studieliv og vores digitale platforme. Du skal ikke forberede dig, men blot møde op fysisk og besvare prøvens spørgsmål. Prøven finder sted på campus torsdag den 7/9-23. Dette vil også fremgå af dit skema for ugen. Husk at medbringe computer.

Studiestartsprøven på socialrådgiveruddannelsen er altså ikke en faglig prøve, og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Fremmøder du ikke og besvare prøvens spørgsmål, tilmeldes du automatisk en omprøve, hvor du også skal fremmøde fysisk og besvare prøvens spørgsmål. Undlader du fortsat at møde op og besvare prøven, bliver du udmeldt af socialrådgiveruddannelsen.

Introduktion til studiet

Socialrådgiveruddannelsen tager 3½ år, og giver dig et teoretisk og et praktisk grundlag for at arbejde med mennesker, der har problemer uanset alder.

I løbet af uddannelsen får du redskaber til at identificere, beskrive, analysere, vurdere, evaluere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe- organisations- og samfundsniveau. Du vil få viden om og indsigt i de berørte målgruppers og miljøers situation, og du vil opnå forandrings- og handlekompetence inden for socialrådgivning, såvel i offentlig som privat regi.

På socialrådgiveruddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde.

Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde. I projektarbejdet lægges der vægt på samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder og projektarbejdet indebærer feltarbejde med kontakt til brugere og praksisfelt.

Uddannelsen består af 7 semestre, hvor 4. semester er uddannelsespraktik. Du kan læse om uddannelsens opbygning og indhold på de enkelte semestre på vores studienet her

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Du finder den samlede litteraturliste for 1. semester på Its-learning (ITSL) senest 14 dage før studiestart.

Inden studiestart skal du dog have erhvervet dig følgende bog:

  • Anne Katrine Rask, Ib Ravn, Lisbet Rask & Morten Birk Hansen: Studiegrupper -Samarbejde og facilitering. Gyldendals forlag, nyeste udgave.

Litteraturlisten vil du kunne finde i dit Its-learning rum, hvor det også vil fremgå, hvilken litteratur, der tages udgangspunkt i på de enkelte undervisningsgange. Nogle bøger vil du skulle bruge mindre uddrag af, mens der vil være andre bøger, der skal bruges mere.

Der er ikke pensum på uddannelsen kun anbefalinger til litteratur, der læses til hver gang. Kan den samme viden findes i anden litteratur, står det dig frit for at læse det andre steder. Dog forventes det, at du har sat dig ind i stoffet til hver undervisningsgang.

Anskaffelse af litteratur:

Vi vil anbefale dig et abonnement på www.studybox.dk – hvor de fleste studiebøger vil kunne findes. Dette koster 199 kr. om måneden, og her vil du altid kunne finde de nyeste udgaver af bøgerne.

Vil du gerne købe fysiske bøger, kan lokale boghandlere skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Hvis du har svært ved at finde de bøger, vi skal bruge, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle.

Det er en god idé at undersøge, om du kan få studierabat, når du køber dine bøger.

Brugte bøger er også en mulighed. Der er forskellige apps og grupper for dette på internettet. Undersøg dog, hvis du finder en anden udgave end angivet, hvor stor forskel der er.

Du kan også låne bøger på vores bibliotek. Her kan de også vejlede dig om muligheden for at kopiere dele af bøgerne. Du kan også læse om deling af litteratur på studiet og regler for kopiering her: https://osderelskerviden.dk/ og her: https://osderelskerviden.dk/kopiering-studieboeger-maa-jeg

Praktik

Du skal først i praktik på 4. semester. Du bliver i god tid inden praktik start orienteret grundigt om, hvad du skal foretage dig i relation til praktikken. Det er uddannelsesstedet, der på bagrund af de studerendes ønsker, tildeler praktikpladser. Du skal altså ikke selv finde en praktikplads. Praktikpladserne ligger i hele Region Sjælland.

Du kan læse meget mere om praktikken på studienettet: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/praktik/ 

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Prøver)

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning.

Vi har undervisning og prøver i forårssemestret fra uge 5-26 og i efterårssemestret fra uge 35-4.

Der er ikke ferie eller undervisningsfri i uge i uge 42/43 eller i uge 7/8

Socialrådgiveruddannelsen planlægger ikke undervisning på følgende dage:

  • Dagene mellem jul og nytår
  • Mandag - onsdag før påske. 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Uge 27 – 34, hvor der er sommerferie

Du kan derfor arbejde med dit studiegruppearbejde, forberedelse eller projektopgaver på ovenstående dage.

Din prøve på 1.semester består af en skriftlig opgave, som du skal aflevere d. 8/1-24. Du kan læse om prøver og afleveringsdatoer på studienet https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/. Her vil du også finde prøvebestemmelserne for de enkelte prøver.

Du kan endvidere se ramme- og holdoversigter for socialrådgiveruddannelsen på https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/rammeplanholdlister/, hvor der gives et visuelt overblik.

Praktikken er placeret på 4.semester, hvorfor du ikke har praktik i studieåret 2023/2024.

Dit 2.semester starter i uge 5 2024 – du vil kunne se de konkrete datoer 14 dage før undervisningen starter (uge 3)

Lær dit hold at kende

I har i forbindelse med jeres optag på socialrådgiveruddannelsen, Campus Nykøbing mulighed for at melde jer ind i facebookgruppen OFES23, som er en lukket gruppe kun for jeres hold samt jeres studentervejledere. Se her: https://www.facebook.com/groups/3593038690913742

På socialrådgiveruddannelsen arbejder vi meget i studiegrupper. Du kan læse om, hvordan vi arbejder med studiegrupper her

Du kan læse om sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) her

Studenterrådet (SR) består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder. Du kan besøge dit lokale SR for Campus Nykøbing facebookside her og læse mere om SR generelt her

Du kan besøge Campuscafe - Nykøbing F's Facebookside her, og se hvilken type arrangementer, de står for, og hvad du kan se frem til.

Den 9. september 2023 afholder Guldborgsund Frivilligcenter "Foreningernes dag". Du kan læse mere om det her 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: socialraadgiver@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder: Navn  Mail:

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Kære kommende 1. semesterstuderende.

Først et velkommen til socialrådgiveruddannelsen. Vi i underviserteamet glæder os rigtig meget til at møde jer alle sammen i introugen. Vi er sikre på, at vi nok skal få en masse gode timer sammen det kommende semester.

Venlig hilsen

Dorte, Lars, Rikke & Trine.