Del

Studiestart på socialrådgiveruddannelsen

Velkommen til din nye uddannelse til socialrådgiver på Absalon. Vi glæder os til at se dig :-)

På denne side vil du kunne finde en masse oplysninger, du får brug for. De oplysninger, du mest har brug for lige her og nu finder du her:

Studiestart er onsdag d. 1. februar 2023

Den første dag

Dagen vil starte med en velkomst ved uddannelsesledelsen på Campus

Herefter bliver du introduceret til Socialrådgiveruddannelsen, studiemiljø samt diverse praktiske og organisatoriske forhold vedrørende dit nye studie. Du vil modtage generel information om uddannelsesstedet og studielivet.

Du modtages af nuværende studerende, der vil fortælle bredt om at være studerende på Socialrådgiveruddannelsen, og du vil møde undervisere, der introducerer til vidensområderne på uddannelsen.

4 vigtige ting til introdagene:

  1. Du skal medbringe dine informationer omkring mail og adgangskode, samt studienummer.
  2. Du skal medbringe computer.
  3. Der er begrænset antal parkeringspladser bag vores campus, så tag meget gerne cyklen eller offentlig transport.
  4. Du kan købe mad i kantinen eller selv medbringe en madpakke. Der er både køleskab, elkedel og mikroovn til rådighed. Vores kantine er pengeløs, så husk dankort/ Mobilepay

Se mere i skemaet for dit hold herunder

Obligatoriske elementer

Selvom der ikke er mødepligt er der alligevel elementer på 1. semester som er obligatoriske:

  • Studiestartsprøven - deltagelse under prøven, inklusiv besvarelse af opgaveelementer
  • Studiegruppepraksis - deltagelse i alle undervisningsgange samt udarbejdelse af tilhørende opgaver

Der er fremmøde registrering og både forventning og krav om, at I er studieaktive på studiet i løbet af semesteret, men der er ikke fremmødepligt.

Studiestartsprøven

Afholdes fysisk på campus den d. 9. februar 2023

I får både introduktion og den bliver afholdt samme dag. Obs. der er krav om fysisk fremmøde samt deltagelse for at I kan fortsætte på jeres studie. Hvis I mod forventning ikke deltager den 9. februar 2023 er der omprøve fysisk på campus d. 21. februar 2023

Læs mere her

Det er meget vigtigt, at du gennemfører studiestartsprøven indenfor den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.

 

Studiegruppepraksis

Introduktion til studiegruppepraksis samt første undervisningsgange er obligatorisk, og der er mødepligt. Se i time-edit og/eller på It's learning, hvornår det er skemalagt på dit campus. 

 

 

 

 

 

Litteratur februar 2023

Undervisningsplaner og litteraturliste for 1. semester vil være tilgængelig på It's Learning senest 14 dage før semesterstart.

Til studiestart er det væsentligt at have følgende bog:

  • Rask, L. m.fl. (2021): Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reizels Forlag

It´s Learning og mails

Du får en mail med dit personlige brugernavn og kode (medio januar). Dette skal du anvende til din studiemail samt til socialrådgiveruddannelsens undervisningsplatform. Der vil i løbet af introugen ske en nærmere introduktion til It´s Learning

Vi anbefaler at du orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer vi bruger via studiehjælp på følgende link: studiestart.pha.dk 

OBS! Som studerende skal mailkorrespondance til og fra Absalon af sikkerhedshensyn, ske via din studiemail. Vi svarer ikke på henvendelser sendt fra private mail adresser.