Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Vordingborg

 

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Peter Thystrup
Uddannelsesleder

Studiestart (introuge) er fra mandag d. 12. februar kl. 9.00 - lokale A205

Adressen er: Campus Vordingborg, Kuskevej 1B,4760 Vordingborg

Introugen i uge 7

Kære nye lærerstuderende!

Hjertelig velkommen til Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg! Vi er så begejstrede for at byde jer velkommen til vores studiemiljø. Jeres rejse som lærere begynder her og vi er sikre på, at I vil opleve en spændende og berigende uddannelse hos os.

Vi håber I er klar til jeres nye studieeventyr. I den kommende introuge bliver I introduceret til campus, vores faglige program og jeres stamhold/nye medstuderende. Dette vil være en fantastisk mulighed for at lære hinanden at kende samt danne gode relationer gennem jeres kommende studietid.

Introduktionsugen begynder mandag den 12. februar kl. 9:00 i A-205, på første sal.
HUSK: Computer eller lign. skal medbringes til hele ugen. Derudover opfordrer vi jer til at møde op i god tid, så vi kan nå at samle jer, inden vi skal i gang.

I løbet af introugen vil I få mulighed for at stifte bekendtskab med jeres undervisere, få indblik i jeres kommende fagområder, lære jeres campus at kende og selvfølgelig få rig mulighed for at lære hinanden at kende, med hjælp fra jeres tutorer. Vi har lavet et spændende, sjovt og lærerigt program, som løber alle dage fra kl. 9.00-14.30.

For at lette kommunikationen, og give jer mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål både før, under og efter introugen, kan I benytte jeres fælles Facebook-gruppe (se link nedenfor). Den er oprettet specifikt til jeres stamhold, og kan benyttes under hele jeres uddannelse. I kan selv tilføje jer til gruppen, så I kan begynde at interagere med jeres medstuderende og tutorer inden introugen finder sted:

Facebook-gruppe (Vinterholdet2024)
https://www.facebook.com/groups/1530861331006349/?ref=share

I kan også følge os på Instagram: phabsalon_vordingborg eller på Facebook: Studieliv Absalon Vordingborg eller studiesociale miljøudvalg (smu)

Vi ønsker jer alt det bedste med jeres kommende studieforløb på Professionshøjskolen Absalon. Husk, at I er en del af et fællesskab, hvor jeres tanker og bidrag er værdsat. Vi opfordrer jer til at udnytte mulighederne, og opfordrer jer selv til at tage aktiv del i jeres uddannelse.

Endnu engang, velkommen til Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg! Vi ser frem til at møde jer.

Med venlig hilsen Tutorerne

Everlyn, Allan og Mikkel

Introduktion til uddannelsen

På studiets 1. semester har du sammen med dit stamhold de fag, der hører ind under Grundfagligheden. Det vil sige at du allerede fra første semester har fag som Pædagogisk Psykologi, inklusion og specialpædagogik, Pædagogik og almen didaktik og faget LIV.

Derudover skal du vælge to undervisningsfag fra vores udbudsplan. Den kan du se her: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/udbudsplan-for-fag-og-vejledning-til-valg-af-fag/. Her kan du vælge de fag du kender fra skolen.

Læs mere om strukturen på læreruddannelsen: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/

Hvis du har brug for at tale med en studievejleder, kan du læse mere her – hvor du også kan booke en tid med en studievejleder: https://www2.phabsalon.dk/studienet/studiehjaelp/studievejledning/

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen generelt, kan du kontakte vores administration på laerer@pha.dk

Længere nede på denne side kan du få endnu mere information om dit kommende studieliv og under valg af fag finder du link til spørgeskema hvor du vælger dine fag!

Dit skema for uge 8 (den første undervisningsuge)

Dit skema for det første semester ser lige nu sådan ud. Vær opmærksom på at der kan ske ændringer inden semesterstart!!!

Mandag

8.30 – 11.45 Pædagogik, Almen Didaktik (PAD)

11.45 – 12.30 Frokostpause

12.30 – 15.45 Studiegruppe, samarbejde og praksistilknytning

Tirsdag

8.30 – 11.45 Psykologi, Specialpædagogik og Inklusion (PSI)

11.45 – 12.30 Frokostpause

12.30 – 15.45

Onsdag

8.30 – 11.45 UV-FAG, vælg fra listen på Studienet*

11.45 – 12.30 Frokostpause

12.30 – 15.45 UV-FAG

Torsdag

Studiedag: til gruppearbejde, selvstændig forberedelse til undervisningen

Fredag

8.30 – 11.45 LIV

11.45 – 12.30 Frokostpause

12.30 – 15.45

*Link til udbudsplanen på Studienet https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/udbudsplan-for-fag-og-vejledning-til-valg-af-fag/

Skemaet for uge 8 og frem bliver tilgængeligt på TimeEdit og ItsLearning platformene, når du har valgt dit første undervisningsfag og studieadministrationen får placeret dig på dit kommende hold. Dette vil almindeligvis ske i løbet af introdagene.

I løbet af de første dage vil du få vejledning i opsætning af kalender med skemaoplysninger på telefon og pc.

Undervisningen på læreruddannelsen foregår inden for tidsrummet 8.30-16.00.

Valg af fag

I løbet af dit studie skal du have en række såkaldte obligatoriske grundfaglighedsfag - men derudover skal du have tre undervisningsfag (de fag “du bliver lærer i”), hvoraf et af dem er et obligatorisk undervisningsfag. Her skal du vælge mellem:

❖ Dansk 1.-6. klasse

❖ Dansk 4.-10. klasse

❖ Matematik

❖ Engelsk

VIGTIGT: Hvis du ønsker at læse engelsk i kombination med enten dansk eller matematik, skal du ikke vælge engelsk som dit obligatoriske undervisningsfag.

Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag, hvorimod engelsk også kan læses som valgfrit undervisningsfag, og du kan derfor vælge det på lige fod med andre fag.

Du vil heller ikke senere i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

Vi beder dig samtidig om at vælge et af dine to øvrige undervisningsfag, da du allerede skal i gang med det ene af dem her i 1. semester. (Det undervisningsfag, du ikke påbegynder nu, vil det være muligt at vælge om senere, hvis du ombestemmer dig).

I foråret 2024 kan du vælge mellem disse fag i Vordingborg:

·      Billedkunst

·      Engelsk

·      Fysik / Kemi

·      Idræt

·      Kristendomskundskab

·      Musik

·      Natur / teknologi

·      Samfundsfag

Visse fag udbydes eller oprettes ikke hvert år på begge vores campusser. Hvis det ikke er muligt at læse faget på dit campus i Vordingborg, kan du blive tilbudt at læse faget i Roskilde.

Du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse, og på vores hjemmeside kan du se adgangskravene til de enkelte fag. Du kan også altid kontakte en studievejleder og få hjælp. I introugen vil du få vejledning i forhold til at vælge undervisningsfag. Her vil det også være muligt at få ændret det valg du træffer nu, hvis du fortryder.

Læs spændende information om de forskellige undervisningsfag og adgangskravene til dem her

VIGTIGT

Du skal vælge fag nu før opstart på intro, ved at udfylde dette spørgeskema

Hvis du mangler adgang til fag

Hvis du ønsker et bestemt fag og ikke har formel adgang, kan du i løbet af 2. semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi planlægger i det kommende efterår at tilbyde kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Billedkunst/ Håndværk og design

● Idræt

● Naturfag

● Musik

● Fransk

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter. Du vælger grundforløb under valg af fag.

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen. 

Du vil igennem prøven møde guides, links, videoer og små tests, som vil klæde dig på til at begå dig på uddannelsens digitale platforme. Prøven vil give dig information om dine muligheder for kurser og tilbud, samt oplyse om uddannelsens sociale liv og fællesskab bl.a. i råd og udvalg. 

Der er sat tid af på introdagene til at arbejde med studiestartsprøven, her vil der ligeledes være vejledning. Det er således ikke meningen, at du besvarer før introdagene. Du vil modtage et link til studiestartsprøven på din studiemail.

Studiestartsprøven på læreruddannelsen er altså ikke en faglig prøve og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Det er meget vigtigt at du gennemfører studiestartsprøven inden for den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone er en fordel at have, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

En god bærbar computer med en velfungerende internetforbindelse er absolut nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed. Gratis Microsoft Office på Windows | IT for studerende | IT vejledninger på Absalon (pha.dk)

Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

Litteratur ved studiestart

Information om litteratur og undervisning kommer i holdrummene i itslearning.

Når jeres placering på hold er på plads op til studiestart, vil der blive åbnet for adgang til rummene i itslearning. Her vil du kunne se hvilken litteratur, du skal anskaffe til det enkelte fag

I løbet af introdagene vil undervisere fra en række af fagene også introducere til anskaffelse af bl.a. litteratur.

Herudover kan I altid spørge de enkelte undervisere til råds til den første undervisningsgang.

Læreruddannelsen har ikke generelle pensumlister for de enkelte semestre, da I som studerende følger forskellige fag, hvor den enkelte underviser bestemmer litteraturen for hvert semester.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Når du har valgt fag og er blevet holdsat vil du hurtigst muligt inden undervisningsstart få adgang til dine undervisningsrum. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Uddannelsen opbygning, årshjul og lukkedage

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning, og de valg af fag du skal træffe undervejs.

I følgende perioder har vi ikke undervisning på læreruddannelse:

Uge 42 - efterårsferie

Dagene mellem jul og nytår

Mandag - onsdag før påske. 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

OBS: Vær opmærksom på, at vi ikke har vinterferien på læreruddannelsen.

Praktik

På læreruddannelsen er der praktik på hvert af de fire studieår. Allerede på 1. semester kommer du på et praktikophold, hvor du er i praktik én dag om ugen på den samme skole. Herefter følger fire ugers praktik på den samme skole.

Det er praktikkoordinatorerne på uddannelsen, der laver praktikgrupper og aftaler med praktikskolerne. Du kan læse meget mere om praktikken ved at tilgå dette  link: 

Praktik | Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Lær dit hold / din årgang at kende

Studentervejlederne har oprettet en Facebookgruppe, hvor du kan møde dine kommende medstuderende og stille spørgsmål til studentervejlederne.

Tilmeld dig her: https://www.facebook.com/groups/1530861331006349

I løbet af introdagene vil der være navnelege og relationsøvelser på dit hold, hvor I som studerende lærer hinanden at kende. Øvelserne er planlagt af studentervejledere og kommende undervisere med henblik på at skabe en rar og tryg stemning, hvor du som studerende gradvist kan opbygge et tilhørsforhold til studiet og medstuderende.

Der vil også være aktiviteter, hvor I mødes på tværs af årgangen.

Profilbillede i itslearning – upload og se dine medstuderende
Vi vil bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på itslearning.
Læs hvordan her. Det fremgår også af guiden, hvordan du kan finde profilbilleder på dine medstuderende

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til laerer@pha.dk.

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig