Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Vordingborg

 

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Peter Thystrup
Uddannelsesleder

Studiestart (introuge) er mandag d. 28. august kl. 9.00 i konferencesalen (A13)

Adressen er: Campus Vordingborg, Kuskevej 1B,4760 Vordingborg

Introugen i uge 35

Vi starter med en introuge hvor en gruppe tutorer vil hjælpe dig til en god studiestart (Se også nedenfor under Lær dit hold at kende). Her vil du møde dine kommende undervisere, se dit skema, høre hvordan du kan forberede dig til undervisningen og meget mere. I introugen er der program hver dag fra kl. 9-15. Ugen sluttes af med et fælles arrangement for de nye lærer- og pædagogstuderende fredag d. 1. september kl. 18.00. 

Dit skema

Det almindelige skema starter i uge 36. Her vil du sammen med dit stamhold have dit obligatoriske undervisningsfag (dansk Yngste, dansk Ældste, matematik eller engelsk) og dine lærerfaglige grundfag. Senere starter jeres praktik hvor I vil være tilknyttet nogle af de skoler vi samarbejder med. 

Umiddelbart inden semesteret starter, får du information om skema, de enkelte fag m.m. på vores læringsplatform itslearning. 

Skemaet er først tilgængeligt, når jeres valg af fag og holdplaceringer er registreret umiddelbart i forlængelse af introforløbet.

Undervisningen på læreruddannelsen foregår inden for tidsrummet 8.30-16.00.

 

Skema for efteråret 2023

Valg af fag

I løbet af dit studie skal du have en række såkaldte obligatoriske grundfaglighedsfag - men derudover skal du have tre undervisningsfag (de fag “du bliver lærer i”), hvoraf et af dem er et obligatorisk undervisningsfag, som du påbegynder allerede på 1. semester. Her skal du vælge mellem:

❖ Dansk 1.-6. klasse

❖ Dansk 4.-10. klasse

❖ Matematik

❖ Engelsk

VIGTIGT: Hvis du ønsker at læse engelsk i kombination med enten dansk eller matematik, skal du ikke vælge engelsk som dit obligatoriske undervisningsfag. Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag, hvorimod engelsk også kan læses som valgfrit undervisningsfag.

Du vil heller ikke i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

Vi beder dig samtidig om at vælge dine to øvrige undervisningsfag, da du allerede skal i gang med det ene af dem her i 1. semester. (Det undervisningsfag, du ikke påbegynder nu, vil det være muligt at vælge om senere, hvis du ombestemmer dig).

Visse fag udbydes eller oprettes ikke hvert år på begge vores campusser. Hvis det ikke er muligt at læse faget på dit campus (Roskilde/Vordingborg), kan du blive tilbudt at læse faget på det andet campus på samme ugedag.

Du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse, og på vores hjemmeside kan du se adgangskravene til de enkelte fag. Du kan også altid kontakte en studievejleder og få hjælp.

Læs spændende information om de forskellige undervisningsfag og adgangskravene til dem her

Du vælger fag ved at udfylde dette spørgeskema 

Hvis du mangler adgang til fag

Hvis du ønsker et bestemt fag og ikke har formel adgang, kan du i løbet af 1. semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi tilbyder i det kommende efterår kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Billedkunst/ Håndværk og design

● Idræt

● Naturfag

● Musik

● Fransk

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter. Du vælger grundforløb under valg af fag.

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen. 

Du vil igennem prøven møde guides, links, videoer og små tests, som vil klæde dig på til at begå dig på uddannelsens digitale platforme. Prøven vil give dig information om dine muligheder for kurser og tilbud, samt oplyse om uddannelsens sociale liv og fællesskab bl.a. i råd og udvalg. 

Der er sat tid af på introdagene til at arbejde med studiestartsprøven, her vil der ligeledes være vejledning. Det er således ikke meningen, at du besvarer før introdagene. Du vil modtage et link til studiestartsprøven på din studiemail.

Studiestartsprøven på læreruddannelsen er altså ikke en faglig prøve og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Det er meget vigtigt at du gennemfører studiestartsprøven inden for den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.

Litteratur og bærbar computer

Information om litteratur og undervisning kommer i holdrummene i itslearning.

Når jeres placering på hold er på plads op til studiestart, vil der blive åbnet for adgang til rummene i itslearning.

I løbet af introdagene vil undervisere fra en række af fagene også introducere til anskaffelse af bl.a. litteratur.

Herudover kan I altid spørge de enkelte undervisere til råds til den første undervisningsgang.

Læreruddannelsen har ikke generelle pensumlister for de enkelte semestre, da I som studerende følger forskellige fag, hvor den enkelte underviser bestemmer litteraturen for hvert semester.

For at kunne deltage i undervisningen er det nødvendigt med en bærbar computer.

Professionshøjskolen Absalon har lavet en aftale med Microsoft om at tilbyde alle studerende en Microsoft Office pakke. Se her for yderligere information: 

Gratis Microsoft Office på Windows | IT for studerende | IT vejledninger på Absalon (pha.dk)

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Når du har valgt fag og er blevet holdsat vil du hurtigst muligt inden undervisningsstart få adgang til dine undervisningsrum. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Uddannelsen opbygning, årshjul og lukkedage

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning, og de valg af fag du skal træffe undervejs.

I følgende perioder har vi ikke undervisning på læreruddannelse:

Uge 42 - efterårsferie

Dagene mellem jul og nytår

Mandag - onsdag før påske. 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

OBS: Vær opmærksom på, at vi ikke har vinterferien på læreruddannelsen.

Praktik

På læreruddannelsen er der praktik på hvert af de fire studieår. Allerede på 1. semester kommer du på et praktikophold, hvor du er i praktik én dag om ugen på den samme skole. Herefter følger fire ugers praktik på den samme skole.

Det er praktikkoordinatorerne på uddannelsen, der laver praktikgrupper og aftaler med praktikskolerne. Du kan læse meget mere om praktikken ved at tilgå dette  link: 

Praktik | Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Lær dit hold & din årgang at kende - hilsen fra tutorerne!

Kære nye lærerstuderende!

Hjertelig velkommen til Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg! Vi er så begejstrede for at byde jer velkommen som en del af vores studiemiljø. Jeres rejse som lærere begynder her, og vi er sikre på, at I vil opleve en spændende og berigende uddannelse hos os.

Vi håber, I har haft en dejlig sommer og er klar til at kickstarte jeres studieeventyr. For at introducere jer til campus, vores faglige program og jeres medstuderende, vil der blive afholdt en intro-uge i uge 35. Dette vil være en fantastisk mulighed for jer til at lære hinanden at kende og danne netværk, som vil støtte jer gennem jeres studieforløb.

Introduktionsugen begynder mandag den 28. august kl. 9:00 i A-bygningen, på første sal. Der vil være skiltning og vi skal nok stå klar til at hjælpe jer med at finde det rigtige lokale. Vi opfordrer jer til at møde op i god tid for at sikre jer en smidig start på dagen. I løbet af intro-ugen vil I få mulighed for at stifte bekendtskab med jeres undervisere, få indblik i jeres kommende faglige udfordringer og selvfølgelig få rig mulighed for at lære hinanden at kende, med hjælp fra vores fantastiske tutor-team. Vi har lavet et spændende, sjovt og lærerigt program hver dag i introugen fra kl. 9.00-15.00

For at lette kommunikationen og give jer mulighed for at dele erfaringer og få svar på eventuelle spørgsmål, har vi oprettet Facebook-grupper for jeres stamhold der er inddelt efter hvilket undervisningsfag I starter med. I kan selv tilføje jer til jeres respektive gruppe, så I kan begynde at interagere med jeres medstuderende og tutorer inden intro-ugen finder sted.

Matematik : https://www.facebook.com/groups/6497516627028696

Dansk ældste : https://www.facebook.com/groups/809394464116306

Dansk yngste : https://www.facebook.com/groups/6412195782181702

Engelsk : https://www.facebook.com/groups/827673321709601

I kan følge også følge os på Instagram: phabsalon_vordingborg eller på Facebook: Studieliv Absalon Vordingborg eller studiesociale miljøudvalg (smu)

Vi ønsker jer alt det bedste for jeres kommende studieforløb på Produktionshøjskolen Absalon. Husk, at I er en del af et fællesskab, hvor jeres tanker og bidrag er værdsat. Vi opfordrer jer til at udnytte mulighederne, udfordre jer selv og tage aktiv del i jeres uddannelse.

Endnu engang, velkommen til Produktionshøjskolen Absalon i Vordingborg! Vi ser frem til at møde jer alle og være en del af jeres rejse mod at blive dygtige og engagerede lærere.

Med venlig hilsen Tutorteamet

/Allan, Christian, Bolette, Mikkel, Victor, Liv, Daniel, Maria, Christian, Everlyn, Cecilia, Svea, Mustafa, Berkay, Emily og Frida.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til laerer@pha.dk.

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig