Del

Læreruddannelsens opbygning (LU23)

Læreruddannelsen er bygget op af grundfaglighed, undervisningsfag, praktik, obligatoriske kurser og lærerfaglig bacheloreksamen.

Du skal vælge tre undervisningsfag, hvoraf et skal være enten dansk (1.-6.kl. eller 4.-10.kl), matematik eller engelsk. På e-lærer kan engelsk dog kun vælges som 2. eller 3. undervisningsfag. Du skal derudover have to undervisningsfag, som du vælger blandt de øvrige fag.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen. Du bliver derfor ekspert i undervisning i lige netop de fag, du vælger.

Du har som dagstuderende også mulighed for at vælge en af læreruddannelsens profiler. En profil indeholder en fagsammensætning, som fremgår af beskrivelsen for den enkelte profil. 

Profilerne er tilrettelagt som talentforløb, jf. talentbekendtgørelsen. Disse talentforløb er karakteriseret ved følgende:

 

  • Særligt optagelseskrav (ud over adgangskravet til læreruddannelsen)
  • Ekstra studieaktivitet i ECTS ud over læreruddannelsens normering (240 ECTS-point)
  • Mødepligt i udvalgte elementer og forløb (se hjemmeside)