Del

Professionsbachelor som lærer organiseret som e-læring

Uddannelsen til Professionsbachelor som lærer i folkeskolen tilrettelagt som e-læring er et 4-årigt fuldtidsstudium, svarende til samlet set 240 ECTS. E-læringsudbuddet er tilrettelagt efter gældende lovgrundlag og med samme kvalitetskrav som uddannelsens øvrige udbud, - herunder også antallet af lektioner, studieintensitet m.v. 

Hvert semester tilrettelægges med 3 f2f-seminarer med fysiske lektioner i de læste moduler. Seminarerne ligger torsdag-lørdag. I semestrets øvrige undervisningsuger tilrettelægges lektionerne virtuelt og asynkront.

Du kan læse alle undervisningsfag - også på e-læring.

Du finder overblik over seminarernes placering i Rammeplanen (t.v. her på siden).

Studiegruppen som pædagogisk bærende del

Undervisningen på e-læringsuddannelsen organiseres i studiegrupper. Det er således studiegrupperne der, i dialog med underviseren i de respektive moduler, udgør basen for det daglige/ugentlige samarbejde om temaer og opgaver i undervisningen.

I videoen møder du en gruppe studerende, der fra dag 1 fokuserede på et godt studiegruppearbejde med den rette forventningsafstemning mv.