Del

Professionsbachelor som lærer – e-formatet

Uddannelsen til Professionsbachelor som lærer i folkeskolen tilrettelagt som e-læring er et 4-årigt fuldtidsstudium, svarende til samlet set 240 ECTS. E-læringsudbuddet følger det til enhver tid gældende lovgrundlag, studieordning og kvalitetsmål; herunder også antallet af lektioner, studieintensitet m.v. 

Tilrettelæggelsen af undervisningen sker som ”blended learning” – en kombination af undervisning på face2face-seminardage og virtuel asynkront tilrettelagt undervisning. Hvert semester tilrettelægges undervisningen fagene med henholdsvis f2f-lektioner og virtuelle asynkront organiserede lektioner. F2f-seminardatoerne er fastlagt i rammeplanen, der foreligger i god tid før hvert studieårs start. Du finder link til rammeplanen til venstre her på siden.

Alle undervisningsfag er i udbud på e-læringsuddannelsen. Af læreruddannelsens udbudsplan fremgår det, hvornår de respektive fag er i udbud på de forskellige formater (dag Roskilde/ dag Vordingborg /e-læring). Som studerende er det muligt at vælge alle ønskede undervisningsfag i løbet af sit 4-årige studie, hvis man er fleksibel ift. formatet.

Studiegruppen som pædagogisk bærende organisering

Undervisningen i de respektive fag organiseres med henblik og fokus på studerendes kollaboration i studiegrupper. Det er således studiegrupperne der, i dialog med underviseren i de respektive fag, udgør basen for studieprocessen med de løbende temaer og tilhørende studieprodukter i fagene.  I studiegruppen har du som studerende mulighed for i fællesskab med andre at drøfte, sætte ord på og opnå en fælles og større forståelse – samt problematisere og måske selv formulere potentielle spørgsmål til det område, der arbejdes med.  For et godt udbytte af studiet er det derfor essentielt, at du prioriterer studiegruppekollaborationen.

I videoen møder du en gruppe studerende, der fra starten fokuserede på et godt studiegruppearbejde med den rette forventningsafstemning mv.