Del

Adgangkrav og grundforløb

Den studerende har adgang til undervisningsfag, når den studerende opfylder adgangskravet til det givne 

fag. Se her: Link 

Såfremt man ikke opfylder kravene til faget, tilbyder Absalon adgangsgivende grundforløb, der kvalificerer til udvalgte fag. Det er ligeledes muligt at få adgang via Gymnasiale Suppleringskurser (GSK). Kontakt evt. studievejledning for en individuel vejledning og vurdering om adgang til fag.

Absalon tilbyder følgende grundkurser (daghold):

·       Naturfag giver adgang til Biologi + Fysik/kemi + Natur/teknologi + Madkundskab samt er en del af SCI Tek profil             

·       Tysk giver adgang til tysk og er en del af sprogprofil

·       Fransk giver adgang til Fransk og er en del af sprogprofil

·       Musik giver adgang til Musik og er en del af musikprofil

·       Idræt giver adgang til Idræt og er en del af sport og bevægelsesprofil

·       Kreativ giver Håndværk og design + Billedkunst