Del

Prøveplan vinter 23/24 - Examplan winter 23/24

Bliv klogere på Wiseflow via Studienet og Absalons hjemmeside.

Scroll længere ned her på siden for at se prøveterminer for hvert fag.

_______________________________________________________________________

 

VINTERENS PRØVER ligger i ugerne 50+51/2023 - 1+2+3/2024.

Detaljeret prøveplan Roskilde

Detaljeret prøveplan Vordingborg

Alle prøver og reprøver er du automatisk tilmeldt. Undtagelse er kompetencemålsprøverne (undervisningsfag), hvor du selv skulle tilmelde dig i september/oktober.

Wiseflow vil blive oprettet fra sidst i november måned.

Tidsplan kommer i Wiseflow hurtigst muligt efter aflevering.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på mail laerer@pha.dk

Hilsen

Prøveenheden

Prøveterminer læreruddannelsen

Jf. studieordningen er man automatisk tilmeldt nogle prøver. Undervisningsfagene skal man selv tilmelde sig, om kompetencemålsprøven ønskes vinter eller sommer kan afhænge af, om man ønsker yderligere kompetencer fx via et specialiserings-modul inden prøven.
Forårssemester(1. feb - 30. juni)
Opdateret 20-06-2022
Efterårssemester(1.sep - 31. jan)
Praktik
Forår (uge 15 fra 2023)Sommer (maj/juni) 2023august 2023
Praktik Niv 1jaja (re-prøve 1)
Praktik Niv 2jaja (re-prøve 1)ja (re-prøve 2)
Praktik Niv 3jaja (re-prøve 1)ja (re-prøve 2)
Oversigt prøveterminer for automatisk tilmeldte prøver (ordinære studerende)
Vinter (december/januar)Sommer (maj/juni)August
Almen Dannelse: KLM - vinterholdjaja (re-prøve 1)ja (re-prøve 2)
Almen Dannelse: KLM - sommerholdja (re-prøve 2)jaja (re-prøve 1)
PL-ekstern (pædagogik- og lærerfaglig) Vinterholdja / ja(re-prøve 2)ja (re-prøve 1)KUN hvis man kan færdiggøre sin uddannelse
PL-ekstern (pædagogik- og lærerfaglig) sommerholdja (re-prøve 1)ja / ja(re-prøve 2)KUN hvis man kan færdiggøre sin uddannelse
PL-intern (Undervisning af To-sprogede) - Vinterholdjajanej
PL-intern (Undervisning af To-sprogede) - Sommerholdjajanej
Bachelorprojekt - sommerholdja (re-prøve 2)jaja (re-prøve 1)
Bachelorprojekt - vinterholdjaja (re-prøve 1)ja (re-prøve 2)
Oversigt prøveterminer undervisningsfag
Vinter (december/januar)Sommer (maj/juni)August
Dansk (4 basismoduler)jajaKUN hvis man kan færdiggøre sin uddannelse
Matematik (4 basismoduler)jajaKUN hvis man kan færdiggøre sin uddannelse
Undervisningsfag (3 basismoduler)jajaKUN hvis man kan færdiggøre sin uddannelse
Modulprøver
Skriftsprogstilegnelse (73610)Dansk yngste (73610M)SommerVinter (re-prøve)
Literacy (73620)Dansk ældste (73620 M)SommerVinter (re-prøve)
Processer i sprogtilegnelse (73651)Engelsk (73651 M)SommerVinter (re-prøve)
Matematiklæring, tal og regneprocesser (73636b)Matematik yngste (73630 M)VinterSommer (re-prøve)
Tal og algebra (73640)Matematik ældste (73640 M)VinterSommer (re-prøve)
Sprogundervisning (73791)Tysk (73791 M)VinterSommer (re-prøve)
Åben Uddannelse (ÅU)
Husk tilmelding til evt. gruppedannelse
Vinter (december/januar)Sommer (maj/juni)August
PL-prøven (pædagogik og lærerfaglig)jajaja (re-prøve)
Dansk (4 basismoduler)jajaja (re-prøve)
Matematik (4 basismoduler)jajaja (re-prøve)
Særlige omstændigheder
KLM sommerhold: godkendes modulet i 2. forsøg skal den studerende deltage i prøven i august
PL, praktik og BA: Den studerende SKAL (automatisk indstillet) gå til re-prøve i PL, praktik og BA i august. Forudsætningen er, at den studerende har været indstillet tidligere og brugt forsøg. Det er ikke afgørende, om den studerende ikke har afleveret tidligere, men om den studerende har brugt forsøg.
Undervisningsfag: Den studerende SKAL/KAN gå til re-prøve i august, hvis den studerende kan blive færdig med sin uddannelse. For alle studerende gælder det, at de skal have været indstillet til prøven i juni/december dvs. enten have brugt et forsøg eller have været syg for at kunne gå til prøven i august/uge14. Der er ikke afgørende, om de studerende ikke har afleveret tidligere, men om de har brugt forsøg eller været syge.
Princip: Det er i udgangspunktet kun den studerende, der kan blive færdig i august, og som kun mangler et fag, der SKAL gå til re-prøve i august. Hvis den studerende mangler mere end en prøve, vil det afhænge af en individuel vurdering, om den studerende KAN tilbydes at kunne gå til prøve i undervisningsfaget. Det afhænger af, hvad der logistisk kan lade sig gøre for den enkelte studerende
Vedr dansk og matematik:
Maj/juni: Ordinær kompetencemålsprøve
August: KUN hvis man færdiggør uddannelsen
December: Alle der hænger – så både re-prøve, ÅU, dem der endelig er blevet klar til at gå til prøve efter bestået modulprøve, dem der var sygemeldt til den ordinære prøve.