Del

Læreruddannelsens opbygning (LU13)

Læreruddannelsen er bygget op af lærerens grundfaglighed, undervisningsfag, specialiseringsmoduler, praktik og professionsbachelorprojektet.

Du skal have tre undervisningsfag. Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen. Du bliver derfor ekspert i undervisning i lige netop de fag, du vælger. 

Du bestemmer selv hvilke undervisningsfag du vil have og du kan via specialiseringsmodulerne tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

Fag og moduler

Lærerens grundfaglighed  (obligatorisk fællesfag)
Et gennemgående fag under hele uddannelsen, der afsluttes på 7. semester

Undervisningsfag (basismoduler)
På Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen.

Specialiseringsmoduler
Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor du specialiserer dig i det, du selv synes er allermest interessant

Praktik
I uddannelsen er der i alt tre praktikperioder fordelt over de fire år.

Professionsbachelorprojekt (obligatorisk fællesfag)
Du afslutter din uddannelse med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling du selv har valgt, og som du finder interessant at undersøge nærmere.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår på skoler i region Sjælland