Del

Elevens læring og udvikling

Modulet har fokus på den lærende elev i skolens  læringsfællesskab.  Centralt står elevens personlige, sociale og faglige udvikling og læring i skolens relationelle sammenhæng. Der er fokus på generelle og specifikke læringsforudsætninger og diversitet.

Den moderne folkeskole anskues konkret, historisk og samfundsmæssigt kontekstuelt.

Der anlægges et flerfacetteret teoretisk perspektiv – som grundlag for kritisk refleksion over lærerprofessionens praksis.