Del

Undervisning af tosprogede elever

Formålet med undervisningen af tosprogede elever er, at studerende tilegner kompetencer, så de kan varetage undervisningen af tosprogede elever i almen undervisningen. De studerende skal have viden om og færdigheder i intersprog og intersprogsanalyse, sprogtilegnelse og elevernes sproglige udvikling set i relation til folkeskolens fagrække.