Del

Specialpædagogik

Formålet med modulet er at du tilegner dig viden om elever i komplicerede læringssituationer. Modulet sigter på elever med faglige, sociale og følelsesmæssige udfordringer, og de vanskeligheder der knytter sig hertil i skolens læringsfællesskab. Du udvikler færdigheder og kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere inkluderende undervisning for disse målgrupper i almenskolen. Dette vil du f.eks. arbejde med gennem litteratur, øvelser, praktik, observationer og refleksioner.