Del

Almen undervisningskompetence

Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Modulet har fokus på didaktisk analyse, refleksion og  handlen samt udvikling af undervisning.

Modulet indeholder følgende  fire temaer:

  • Planlægning af undervisning
  • Organisering og arbejdsformer
  • Evaluering
  • Entreprenørskab og dannelse
  • Undersøgelses-, udviklings-  og formidlingskompetence i relation til undervisning