Del

Skolebaseret læreruddannelse

Den skolebaserede læreruddannelse er tilrettelagt, så du arbejder på en skole, mens du uddanner dig til lærer.


Du får derfor erfaring med lærerarbejdet, samtidig med at du læser tekster, studerer og deltager i undervisning på læreruddannelsen
Du bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen. Samtidig er uddannelsen SU-berettiget, da du er under uddannelse. Lønnen svarer ca. til det beløb, du må tjene udover SU (her er ikke taget hensyn til, om du har børn eller andre muligheder for forhøjet SU). Du kan læse mere på SU.dk.

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg skal du opfylde adgangskravene til læreruddannelsen, og du skal ansættes i en uddannelsesstilling i Region Sjælland (vi understøtter ikke uddannelsesstillinger i andre regioner). Det er dit eget ansvar at finde en stilling.

De kommuner, som Professionshøjskolen Absalon samarbejder med om skolebaseret læreruddannelse, vil typisk slå stillinger op i løbet af foråret. Du har også mulighed for selv af finde en uddannelsesstilling i dit nærområde i Region Sjælland - uddannelsesstedet skal godkendes af os.

Vi opfordrer til, at du søger ind på uddannelsen inden 15. marts, selvom du endnu ikke har en uddannelsesstilling. Du kan godt søge ind på den skolebaserede læreruddannelse og efterfølgende (og inden sommer) selv finde en uddannelsesstilling.

Har du en stilling, men fik ikke søgt ind 15. marts, kan du søge ind 5. juli (hvis du har 7.0 eller derover i gennemsnit fra en ungdomsudddannelse), eller du kan søge ind i vores efteroptag efter 28. juli (og ca. 1 uge frem).

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har to hele dage om ugen på den skole, hvor du er ansat, svarende til en ⅓ stilling. Derudover har du tre dage på uddannelsen til at fordybe dig i uddannelsens fag, deltage i undervisningen og arbejde i studiegrupper. Dette er nødvendigt for at kunne nå de mål, der er fastsat i forbindelse med prøverne på uddannelsen.

Under uddannelsen vil du modtage vejledning både på skolen og på uddannelsen. Underviserne fra Professionshøjskolen Absalon tager initiativ til og gennemfører sammen med din praktikvejleder på skolen vejledning i forhold til din praksis på skolen, dvs. vejledningen finder sted på skolen.

Din praktikvejlederens opgave er at sparre med dig ved intro på skolen, udarbejdelse af årsplan, undervisningsplan mv. Skolen udfylder en uddannelsesplan for praktikken, hvoraf det fremgår, at du får sparring i forhold til de kompetencemål, der er for praktikken. 

Valg af undervisningsfag

På den skolebaserede læreruddannelse skal du læse 3 undervisningsfag i løbet af din uddannelse - det første undervisningsfag påbegyndes ved uddannelsens begyndelse.

For at opfylde de centrale intentioner med den skolebaserede læreruddannelse om direkte kombination af teori og praksis tilstræbes det, at der er en sammenhæng mellem det første undervisningsfag på uddannelsen og undervisningserfaring i tilsvarende fag i skolen. Derfor er et match dit valg af undervisningsfag på uddannelsen og skolens behov for nye lærerkræfter essentielt i forhold til de uddannelsesstillinger, som slås op i kommunerne.

Vær særligt opmærksom på fagenes adgangskrav.

For drøftelse af valg af undervisningsfag, skriv dit navn og telefonnummer til skolebaseret@pha.dk, så kontakter vi dig.

Karriere

  • Med en læreruddannelse – uanset om den er tilrettelagt som ordinær læreruddannelse eller skolebaseret læreruddannelse – kvalificerer du dig til job i folkeskolen, på privatskoler, efterskoler og specialskoler.
  • Derudover får nogle lærere arbejde i offentlige og private sammenhænge, hvor der er brug for læreruddannede med flair for formidling og kontakt til andre mennesker.
  • Du kan også bruge uddannelsen til at læse videre med på både diplom-, master og kandidatniveau, hvis det er noget, der på et senere tidspunkt har din interesse.
  • Dog tegner det til, at mange på den skolebaserede læreruddannelse bliver så glade for arbejdet på den skole, hvor de er tilknyttet, at de efter endt uddannelse fortsætter i en fuld stilling.
  • Som studerende på den skolebaserede læreruddannelse uddanner du dig inden for de undervisningsfag, som skolen på sigt vil mangle uddannede lærere til at varetage – mange forventes derfor at få arbejde på skolen efter endt uddannelse.

Skole eller kommune? Læs her:

Sådan søger du studieplads

For at blive optaget på den skolebaserede læreruddannelse skal du søge en uddannelsesstilling og få den. 

Derudover skal du

Ansøgningsfrist 15. marts