Del
English

Adgangskrav til læreruddannelsen

Læreruddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hver år studerende til studiestart 1. februar og 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener med en optagelseskvotient på minimum 7

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

I kvote 1 bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen

Kvote 2

Har du under 7, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 senest 15. marts. 

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

  • En eksamen som nævnt under kvote 1.

eller

  • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret.

eller

  • Andet adgangsgrundlag
    Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

Optagelsessamtale

Har du under 7 i gennemsnit skal du deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession.

Du vil modtage en mail, efter vi har behandlet din ansøgning, hvor du kan booke en optagelsessamtale.

Du kan læse mere optagelsessamtalerne på Læreruddannelsen på www.laereruddannelse.nu

Optagelsessamtaler 2020 (over Skype)
Grundet Covid-19 kommer optagelsessamtalerne i 2020 til at foregå lidt anderledes end normalt.

Hvem skal til samtale?
Har du under 7 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen, skal du deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession.

Hvordan booker jeg en samtale?
Du vil modtage en mail, efter vi har behandlet din ansøgning, hvor du bedes oprette dig i vores Samtalebookingssystem, hvor du kan booke en optagelsessamtale.

Sådan foregår samtalen
Samtalerne foregår som en samtale som tager udgangspunkt i en case og nogle reflekssionsspørgsmål tilknyttet casen.

I 2020 vil samtalen foregår som en Skypesamtale af en varighed på ca. 30 min.

Vurdering
I løbet af samtalen vurderes du på 6 domæner: Motivation, Samarbejdsevne og personlig integritet, Etisk formåen, Faglig tekstlæsning og teksthåndtering, Kognitiv formåen og Kommunikationsevne.

Hvert domæne vurderes på en skala fra 1-7, hvor 7 er bedste vurdering.

Den samlede score udregnes på baggrund af karakteren fra den adgangsgivende eksamen og vurderingen fra hver af domænerne. Du skal opnå en score på minimum 30 for at være adgangsberettiget til optagelse på Læreruddannelsen.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2
Kvotefordelingen mellem kvote 1 og 2 er flydende.

Det betyder, at vi først kan afgøre, hvor mange pladser der er til ansøgere i kvote 2, når vi  ved, hvor mange pladser, der er brugt til ansøgere i kvote 1, som alle er ansøgere med en kvotient på mindst 7,0.

Alle ansøgere med en kvotient på mindst 7,0 bliver med andre ord optaget først, og de pladser, der er tilbage derefter, går til ansøgere fra kvote 2. Hvis der skulle opstå den situation, at vi ikke har plads til alle ansøgere med 7,0, vil uddannelsen få en grænsekvotient på over 7,0, og der vil ikke blive optaget ansøgere i kvote 2.

Sådan søger du

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau

Læs mere og se kravene her

Kontakt Optagelsen

Optagelsen på Professionshøjskolen Absalon
Tlf. 7248 1010

Telefonen er åben

Mandag: 10-12 og 13-15
Tirsdag: 10-12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-12
Fredag: Lukket.
Mail: optagelse@pha.dk