Del

Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

Billedkunst
Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C eller Design C.

Biologi
Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, Biologi B, Fysik B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Dansk 1.-6. klassetrin
Dansk A.

Dansk 4.-10. klassetrin
Dansk A.

Engelsk 1.-6. klassetrin
Engelsk B.

Engelsk 4.-10. klassetrin
Engelsk B.

Fransk
Fransk begynder- eller fortsættersprog B.

Fysik/kemi
Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Geografi
Biologi B, Fysik B, International Økonomi B, Kemi B eller Naturgeografi B.

Historie
Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Madkundskab
Bioteknologi A eller Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed.
Biologi C eller Kemi C.

Håndværk & design
Teknikfag A – design og produktion eller Teknikfag A – byggeri og energi.
Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C eller Design C.

Idræt 1.-6. klassetrin
Idræt B eller Dans B.

Idræt 4.-10. klassetrin
Idræt B eller Dans B.

Kristendomskundskab/religion
Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B, Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Matematik 1.-6. klassetrin
Matematik B.

Matematik 4.-10. klassetrin
Matematik B.

Musik
Musik B.

Natur/teknologi
Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B eller Teknologi B.

Spansk
Spansk A.

Samfundsfag
Afsætning B, Historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller Virksomhedsøkonomi B.

Tysk
Tysk begynder- eller fortsættersprog B.

Individuel vurdering

Opfylder du ikke de generelle adgangskrav for at kunne læse det ønskede undervisningsfag, har du mulighed for at at søge dispensation for adgangskravene.

Læs mere her