Del

Undervisningsfag

På Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen.

Du skal vælge tre undervisningsfag, hvoraf ét skal være dansk, matematik eller engelsk. 

Du skal vælge minimum et af følgende undervisningsfag

Øvrige undervisningsfag

Til hvert modul er udarbejdet en studieaktivitetsmodel som angiver hvorledes arbejdsbyrden inden for de 10 ECTS i modulet fordeler sig. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige fag og moduler.

Specifikke adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau

Læs mere og se kravene her

Individuel vurdering

Opfylder du ikke de generelle adgangskrav for at kunne læse det ønskede undervisningsfag, har du mulighed for at at søge dispensation for adgangskravene.

Læs mere her