Del

Grundfaglighed LU23

Grundfagligheden er obligatorisk og består af følgende fag:

1) Pædagogik og almen didaktik

2) Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik

3) Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet

4) Dansk som andetsprog

5) Valgfag 

Grundfaglighed fungerer som en rød tråd gennem uddannelsen, der giver dig kompetencer til at lede et klasserum og til at forstå og arbejde med elevers udvikling, læring og trivsel. 

  • Du bliver ekspert i undervisning og får kompetencer til at arbejde med formidling og læring i mange forskellige sammenhænge. 
  • Du lærer at tilrettelægge undervisning ud fra elevernes behov og forudsætninger.
  • Du lærer om kommunikation og motivation.
  • Du lærer om specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever.