Del

Pædagogik og almen didaktik

Pædagogik og almen didaktik er en del af grundfagligheden, hvor du vil blive klædt på til at kunne skabe fængende, relevant undervisning på tværs af dine undervisningsfag. Her opnår du færdigheder i at kunne planlægge, gennemføre og evaluere en god og differentieret undervisning i folkeskolen.

Du kommer til at arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af en bred vifte af undervisningssituationer, hvor der er fokus på at skabe deltagelse for alle elever. Vi arbejder med skolens opgaver med undervisning, opdragelse og socialisering, både ud fra et historisk og et forskningsbaseret perspektiv. 

Samarbejde med forældre, elever og andre af skolens aktører er i centrum, og du vil få en indsigt i lærerens meget forskelligartede arbejdsliv.

Du vil blive præsenteret for undervisnings- og arbejdsformer, som kan agere inspiration i din egen undervisning. Du vil også blive rustet til dine praktikperioder i samarbejde med dine medstuderende, og du vil opleve, at der er fokus på samarbejde og en eksperimenterende tilgang til undervisningen.

Gennem f.eks. spil-inspireret tilgange arbejder vi med forståelsen af de forskellige didaktiske modeller, så du som studerende får præsenteret modellernes indhold på mange forskellige måder.

Gennem en legende tilgang øver vi, hvordan man kan opnå almendidaktiske færdigheder som kommende lærer til f.eks. at sætte en undervisningstime godt i gang eller til at udvikle en spændende opgave til eleverne.

Gennem forumteater eller andre rollespil øver vi os i svære situationer, som f.eks. skole-hjemsamtalen, forældremødet eller konflikten mellem to elever, så du føler, du får gode kommunikationsværktøjer til at stå i denne type opgave.