Del

Livsoplysning

Hvorfor holder vi skole? Hvad betyder lærerens egne værdier for undervisningen og for skolens hverdag? Hvordan bruger man elevernes forskellighed som et aktiv i klassen? Disse og mange andre spørgsmål undersøger vi i faget Livsoplysning – både idehistorisk og aktuelt.

Livsoplysning kvalificerer den studerende til at undersøge forskellige syn på menneske, samfund, verden og natur og giver grundlag for at reflektere over og opfylde skolens formål. Faget omfatter bl.a. lærerens arbejde med elevernes dannelse i et demokratisk og bæredygtigt perspektiv.

Religions- og kulturvidenskabelige, sociologiske, idehistoriske og etiske perspektiver er centrale i faget og belyser lærergerningen og skolen i lokal og global sammenhæng.

Faget har til formål at styrke den studerendes professionelle dømmekraft, myndighed og retoriske praksis og giver et reflekteret blik på egen læreridentitet og på spørgsmål om værdier, identitet, magt og autoritet