Del

Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik

Hvordan tilrettelægger man læreprocesser og handlemuligheder for individer og grupper? 

Hvordan kommunikere og samarbejder man professionelt med elever, kolleger og forældre i skolen?

Hvordan understøtter man elevers positive udvikling og motivation? 

I faget pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik undersøger vi, med afsæt i pædagogisk psykologiske teorier og metoder, de problemstillinger og dilemmaer vi kan møde i praksis. I undervisningen udforsker vi i fællesskab gennem eksperimenter og faglig fordybelse, hvordan man kan skaber deltagelsesmuligheder for alle elever i skolens fællesskaber.

Fagets hovedtemaer:

  • Elevers udvikling, socialisering og identitet
  • Elevers læring, læringsforudsætninger og motivation
  • Elevers trivsel, sociale relationer og gruppedynamikker
  • Inkluderende læringsmiljøer, diversitet og deltagelsesmuligheder
  • Lærerens samarbejde og kommunikation med elever, kolleger
  • Forældre, ressourcepersoner og andre aktører i skolen

I faget vil du opleve, at undervisningen består af en variation af metoder og arbejdsformer, som bidrager til at du tilegner dig faglig viden om børn og unge i skolelivets mangfoldige fællesskaber.