Del

Obligatoriske kurser

Obligatorisk retorikkursus og det obligatoriske praktiske og musiske ugekursus.

Ud over de bekendtgørelsesbestemte fag får studerende på læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon to obligatoriske kurser: Et kursus i retorik og det obligatoriske praktiske og musiske ugekursus.