Del

Professionsbachelorprojekt

Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling med tilknytning til et af dine undervisningsfag og udarbejdes under inddragelse af relevant lærerfaglig teori og resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur.

Der udbydes vejledning specifikt målrettet professionsbachelorprojektet i 7. og 8. semester. Vejledningen omfatter videnskabsteori, videnskabelig metode, faglig og pædagogisk vejledning. Som studerende får du mulighed for at trække veksler på institutionens igangværende forsknings- og innovationsprojekter.

I løbet af 7. semester tilkendegiver du din foreløbige problemstilling, som du ønsker at undersøge i professionsbachelorprojektet.

Ud fra denne foreløbige problemstilling får du tilknyttes en vejleder. På 8. semester arbejder du selvstændigt eller i gruppe med færdiggørelse af professionsbachelorprojektet under brug af vejledning.