Del

Valgfag

Den studerende kan vælge mellem følgende valgfag:

1) Sundheds- og seksualundervisning, svarende til 2½ ECTS-point.

2) Uddannelse og job, svarende til 2½ ECTS-point.

3) Det praktisk-musiske fagområde, svarende til 2½ ECTS-point.

4) Svømning, svarende til 5 ECTS-point.

Læs beskrivelser af de enkelte valgfag i studieordningen.