Del

Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed

Den interne prøve

Prøven består af en skriftlig opgave udarbejdet af den studerende, der dækker kompetenceområderet: Undervisning af tosprogede elever. Se yderligere information i studieordningen.

 

Den eksterne prøve

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. Prøven dækker kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik. Se yderligere information i studieordningen.