Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Roskilde - E-læring

Kære kommende studerende

Velkommen til læreruddannelsen som e-læring


Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Vi håber, at du får nogle gode, spændende og lærerige år sammen med dine medstuderende på læreruddannelsen som e-læring.
E-læringsuddannelsen er et udbud under den samlede læreruddannelse på Professionshøjskolen Absalon, der yderligere består af udbud på dagstudieform i henholdsvis Roskilde og Vordingborg samt udbud af den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg.
Læreruddannelsen som e-læring er forankret på campus Roskilde, hvor face2face-seminarerne derfor foregår.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen koordinatorerne og
Uddannelsesleder med ansvar for e-læring, René B Christiansen 

Studiestart på e-læringsuddannelsen er onsdag d. 4. september kl. 9.00-16.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Ved Facility service lige indenfor hovedindgangen kan de oplyse dig lokalet, hvor vi har velkomst og introduktion.

Face2face-dage og praktik efterår 2024

I efteråret 2024 er der følgende face2face-fremmødedage til undervisning og praktik

Uge 36

Studieintroduktion og 1. face2face-seminar

·       Onsdag d. 4.9.2024, kl 9:00-16:00

·       Torsdag d 5.9.2024, kl 8:30-17:00

·       Fredag d 6.9.2024, kl 8:30-18:20

·       Lørdag d 7.9.2024, kl 8:30-16:00

Uge 40

2. face2face-seminar

·       Torsdag d 3.10.2024, kl 8:30-17:00

·       Fredag d 4.10.2024, kl 8:30-18:20

·       Lørdag d 5.10.2024, kl 8:30-16:00

Uge 46

Praktik:

Mandag d. 1/11 – fredag d 15/11

Uge 47

3. face2face-seminar

·       Torsdag d 21.11.2024, kl 8:30-17:00

·       Fredag d 22.11.2024, kl 8:30-18.20

·       Lørdag d 23.11.2024, kl 8:30-16:00

 

 

Fremadrettet finder du rammplan for e-formatet her på studienet via dette link: 

Rammeplan - Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Program for introduktion og første seminar

Dit studie på e-læringsuddannelsen starter i uge 36 2024. Her er der både studieinformation og opstart af efterårets undervisning tilrettelagt på fire intensive seminardage:

·       Onsdag d. 4. september2024, kl. 9:00-16:00

Studieintroduktion og studiegruppedannelse.

·       Torsdag d. 5. september 2024, kl. 8:30-16:00

Semesterstart i to pædagogiske grundfag.

·       Fredag d. 6. september 2024, kl. 8:30-18:20

Fredag formiddag er der semesterstart på det tredje pædagogiske grundfag, og om eftermiddagen fortsætter vi med studieintroduktion. 

·       Lørdag d. 7. september 2024, kl. 8:30-16:00

Semesterstart på det første undervisningsfag.

Det er vigtigt for en god studiestart, at du deltager i hele studieintroduktion og studiegruppedannelse samt semesterstart i de forskellige fag. 

Introduktion og studiestart

I introduktionsforløbet vil du blive informeret om uddannelsen; herunder bl.a. uddannelsens rammer, regler og struktur, e-studieformen, studiestartsprøve, Absalons obligatoriske studiegruppeprojekt m.v.

Der vil ligeledes være introduktion til det teknologiske; læringsplatformen og de mest centrale programmer, der anvendes på uddannelsen, ligesom det sikres, at du har den nødvendige adgang til de anvendte systemer. Medbring derfor din egen bærbare PC til introduktion og første seminar.

Introduktionsforløbet strækker sig over det første semester – med lektioner fredag eftermiddage i forbindelse med hvert face2face-seminar. 

Vi forventer, at du som e-læringsstuderende er fortrolig med almindelig brug af computer, fx tekstbehandling samt brug af internet og mail. Kommunikation og undervisning mellem face2face-seminarerne foregår virtuelt, hvorfor det er nødvendigt, at du har daglig internetadgang.

Studiegruppedannelse

Undervisningen på e-læringsuddannelsen organiseres pædagogisk set med henblik og fokus på studerendes kollaboration i studiegrupper. En væsentlig del af introduktionsforløbet er derfor studiegruppedannelsen til undervisningen på første semester.

Studiestart på semestrets fag

I forbindelse med første seminar er der opstart på de første pædagogiske grundfag og dit første undervisningsfag, som du har valgt i forbindelse med optagelsen på uddannelsen. På seminaret vil hvert fag blive præsenteret og rammesat i forhold til centrale dele; herunder bl.a. mål, semesterplan, centrale deadlines, pligtige dele m.v.

Dit skema

I løbet af introduktionsforløbet vil du få vejledning i opsætning af kalender med skemaoplysninger på telefon og pc.

Skema og lokaleoplysninger for lektioner i på face2face-seminarene er først tilgængelige, når dit valg af fag og holdplaceringer er registreret umiddelbart i forlængelse af introforløb og studiestart.

Lektionstider på Campus Roskilde

På face2face-seminarerne følges de almindelige lektionstider på campus Roskilde. Tidsrum og lokale vil fremgå af fagets rum i vores læringsplatform Itslearning.

Her finder du lektionstiderne på campus:Nye ringetider pr. 10. december 2023

Valg af fag

I løbet af dit studie skal du have flere obligatoriske pædagogiske grundfaglighedsfag. Derudover skal du have tre undervisningsfag - dvs. de fag, du får undervisningskompetence i som lærer.

Du påbegynder dit første undervisningsfag (kaldet obligatorisk undervisningsfag) på uddannelsens første semester. Du skal vælge ét af disse obligatoriske undervisningsfag:

·       Dansk 1.-6. klasse

·       Dansk 4.-10. klasse

·       Matematik

OBS: Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag. Du vil derfor ikke i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

I løbet af uddannelsen skal du ud over det første obligatoriske vælge to ekstra undervisningsfag. Alle læreruddannelsens undervisningsfag er i udbud i løbet af dit 4-årige studie. Tidspunkter og muligheder fremgår af læreruddannelsens udbudsplan. Skulle det, fx på grundlag af din ønskede fagkombination, ikke være muligt for dig at læse det ønskede fag på e-formatet på det ønskede tidspunkt, kan du blive tilbudt at læse faget på dagstudieformen.

Vær opmærksom på, at du skal have formel adgang til dine valgte undervisningsfag. Du finder adgangskravene til de respektive fag på hjemmesiden (adgangskrav til undervisningsfag).  Du kan også kontakte en studievejleder for vejledning.

Du vælger fag ved at udfylde dette spørgeskema eller anvende QR-koden herunder

 

Hvis du mangler adgang til et ønsket undervisningsfag

Hvis du ønsker et bestemt fag - men ikke har den formelle adgang, kan du i løbet af første semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi tilbyder i det kommende efterår kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Fransk

● Idræt

● Kunst og design

● Musik

● Naturfag

● Psykologi

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter. Du vælger grundforløb i introforløbet.

Studiestartsprøve

I løbet af de første studieuger på uddannelsen skal du bestå en studiestartsprøve. En bestået studiestartsprøve inden for den angivne tidsfrist er en forudsætning for at fortsætte på uddannelsen.

Studiestartsprøven på e-læringsuddannelsen er ikke en faglig prøve, og du består ved at gennemføre prøveforløbet. Du vil få mere at vide om prøven i forbindelse med studieintroduktionen på første seminar.

Introduktion til studiet

Som det fremgår af programmet ovenfor, er studieintroduktion integreret med efterårets face2face-seminarer, og det strækker sig over hele efterårssemestret, således:

Uge 36

  • onsdag d. 4. september kl. 9:00-16:00
  • fredag d. 6. september kl. 12:40-18:20

Uge 40

  • fredag d. 4. oktober kl. 12:40-18:20

Uge 47

  • fredag d. 22. november kl. 12:40-18:20

Introduktion og forventningsafstemning til fagene på første semester sker, som tidligere beskrevet, i forbindelse med fagenes opstart på første face2face-seminar uge 36.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I itslearning finder du et rum for hvert af dine fag. I rummene finder du semesterplaner og tilhørende ressourcer. I rummene kan du også kommunikere med dine undervisere og dine medstuderende i de konkrete fag.

Du har desuden direkte adgang til: 

  • Studienet hvor der samles al studierelevant information
  • IT-vejledninger til Absalons programmer og systemer
  • Mail – direkte adgang til din studiemail.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum i forbindelse med studiestart.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Vi anbefaler, at du orienterer dig yderligere på studienet; fx

Der er mange nyttige links for dig som ny på studiet. Du får selvfølgelig svar også på en masse generelle spørgsmål ved studiestart.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinatorer og uddannelsesleder på e-læringsuddannelsen

Käte Akselsen

Uddannelseskoordinator

kta@pha.dk 
tlf. 7240 1089

 

Pernille H Madsen

Studiemiljøkoordinator

phm@pha.dk 
tlf. 7248 2984

Nadia B H Christensen

Praktikkoordinator

nbhc@pha.dk 
tlf. 7248 2395

René B Christiansen

Uddannelsesleder

rbc@pha.dk 
tlf. 7248 1295

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Kontakt