Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Roskilde - E-læring

Kære kommende studerende

Velkommen til læreruddannelsen som e-læring!


Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Vi håber, at du får nogle gode, spændende og lærerige år sammen med dine medstuderende på læreruddannelsen som e-læring.
E-læringsuddannelsen er et udbud under den samlede læreruddannelse på Professionshøjskolen Absalon, der yderligere består af udbud på dagstudieform i henholdsvis Roskilde og Vordingborg samt udbud af den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg.
Læreruddannelsen som e-læring er forankret på campus Roskilde, hvor face2face-seminarerne derfor foregår.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen koordinatorerne og
Uddannelsesleder med ansvar for e-læring, Lonnie Ransby Stahl. 

Studiestart på e-læringsuddannelsen er onsdag d. 30. august kl. 9.00-16.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Ved Facility service lige indenfor hovedindgangen kan de oplyse dig lokalet, hvor vi har velkomst og introduktion.

Seminardage og praktik efterår 2023

I efteråret 2023 er der følgende face2face-fremmødedage til undervisning og praktik

Uge 35

Studieintroduktion og 1. face2face-seminar

·       Onsdag d. 30.8.2023, kl 9:00-16:00

·       Torsdag d 31.8.2023, kl 8:30-16:00

·       Fredag d 1.9.2023, kl 8:30-18:20

·       Lørdag d 2.9.2023, kl 8:30-16:00

Uge 39

2. face2face-seminar

·       Torsdag d 28.9.2023, kl 8:30-16:00

·       Fredag d 29.9.2023, kl 8:30-18:20

·       Lørdag d 30.9.2023, kl 8:30-16:00

Uge 43

Praktik:

Mandag d. 23/10 – fredag d 27/10

Uge 46

3. face2face-seminar

·       Torsdag d 28.9.2023, kl 8:30-16:00

·       Fredag d 29.9.2023, kl 8:30-18.20

·       Lørdag d 30.9.2023, kl 8:30-16:00

Uge 49

Praktik:

Mandag d. 4/12 – fredag d 8/12

Fremadrettet finder du rammplan for e-formatet her på studienet via dette link: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/rammeplan/

Program for introduktion og første seminar

Dit studie på e-læringsuddannelsen starter i uge 35 2023, hvor der er både studieinformation og opstart af efterårets undervisning tilrettelagt på 4 intensive seminardage:

·       Onsdag d. 30.8.2023, kl 9:00-16:00

Studieintroduktion og studiegruppedannelse.

·       Torsdag d 31.8.2023, kl 8:30-16:00

Semesterstart i to pædagogiske grundfag.

·       Fredag d 1.9.2023, kl 8:30-17:00

Fredag formiddag er der semesterstart på det tredje pædagogiske grundfag, og om eftermiddagen fortsætter vi med studieintroduktion. 

·       Lørdag d 2.9.2023, kl 8:30-16:00

Semesterstart på det første undervisningsfag.

Vær opmærksom på, at det er særdeles vigtigt for en god studiestart, at du deltager i hele introduktion og herunder studiegruppedannelse samt semesterstart i de forskellige fag. 

Introduktion og studiestart

I introduktionsforløbet vil du blive informeret om uddannelsen; herunder bl.a. uddannelsens rammer og struktur, e-studieformen, studiestartsprøve, studieaktivitet m.v.

Der vil ligeledes være introduktion til det teknologiske; læringsplatformen og de mest centrale programmer, der anvendes på uddannelsen, ligesom det sikres, at du har den nødvendige adgang til de anvendte systemer. Medbring derfor din egen bærbare PC til introduktion og første seminar.

Vi forventer, at du som e-læringsstuderende er fortrolig med almindelig brug af computer, fx tekstbehandling samt brug af internet og mail. Kommunikation og undervisning mellem face2face-seminarerne foregår virtuelt, hvorfor det er nødvendigt, at du har daglig internetadgang.

Studiegruppedannelse

Undervisningen på e-læringsuddannelsen organiseres pædagogisk set med henblik og fokus på studerendes kollaboration i studiegrupper. En væsentlig del af introduktionsforløbet er derfor studiegruppedannelse til undervisningen på første semester.

Studiestart på semestrets fag

I forbindelse med første seminar er der opstart på de første pædagogiske grundfag og dit første undervisningsfag, som du har valgt i forbindelse med optagelsen på uddannelsen. På seminaret vil hvert fag blive præsenteret og rammesat i forhold til centrale dele; herunder bl.a. mål, semesterplan, centrale deadlines, pligtige dele m.v.

Dit skema

Skema og lokaleoplysninger for lektioner i på face2face-seminarene er først tilgængelige, når dit valg af fag og holdplaceringer er registreret umiddelbart i forlængelse af introforløb og studiestart.

I løbet af introduktionsforløbet vil du få vejledning i opsætning af kalender med skemaoplysninger på telefon og pc.

Lektionstider på Campus Roskilde

På face2face-seminarerne følges de almindelige lektionstider på campus Roskilde. Tidsrum og lokale vil fremgå af fagets rum i vores læringsplatform Itslearning.

Her ser du lektionstiderne på campus:

 

Valg af fag

I løbet af dit studie skal du have en række obligatoriske pædagogiske grundfaglighedsfag. Derudover skal du have tre undervisningsfag; de fag, du får undervisningskompetence i som lærer. Du påbegynder dit første undervisningsfag på uddannelsens 1.  semester.  Her skal du vælge ét ud af følgende tre obligatoriske undervisningsfag:

·       Dansk 1.-6. klasse

·       Dansk 4.-10. klasse

·       Matematik

OBS: Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag. Du vil derfor ikke i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

Alle undervisningsfag er i udbud på e-formatet, men nogle fag udbydes eller oprettes ikke hvert år. Hvis det ikke er muligt for dig at læse det ønskede fag på e-formatet, kan du blive tilbudt at læse faget på dagstudieformen. Som studerende er det muligt at vælge alle ønskede undervisningsfag i løbet af sit 4-årige studie, hvis man er fleksibel i forhold til formatet. 

Vær opmærksom på, at du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse, du finder adgangskravene til de respektive fag på hjemmesiden (indsæt link).  Du kan også kontakte en studievejleder for vejledning.

Du vælger fag ved at udfylde dette spørgeskema 

Hvis du mangler adgang til et undervisningsfag

Hvis du ønsker et bestemt fag og ikke har formel adgang, kan du i løbet af 1. semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi tilbyder i det kommende efterår kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Billedkunst/ Håndværk og design

● Idræt

● Naturfag

● Musik

● Fransk

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter. Du vælger grundforløb i introforløbet.

Studiestartsprøve

Når du starter på læreruddannelsen, skal du i løbet af de første studie uger bestå en studiestartsprøve. Studiestartsprøven på e-læringsuddannelsen er ikke en faglig prøve, og du består ved at gennemføre prøveforløbet. Du vil få mere at vide om prøven i forbindelse med studieintroduktionen på 1. seminar.

OBS Vær opmærksom på, at en bestået studiestartsprøve inden for den angivne tidsfrist er en forudsætning for at fortsætte på uddannelsen.

Introduktion til studiet

Studieintroduktion er integreret med efterårets face2face-seminarer, hvor du i forvejen er på campus. Introduktionen strækker sig over hele efteråret 2023; således:

Uge 35

  • onsdag 30. august; kl 9:00-16:00
  • fredag 1. september; kl 12:40-18:20

Uge 39

  • fredag d. 29. september; kl 12:40-18:20

Uge 46

  • fredag d 17. november; kl 12:40-14:20

Introduktion og forventningsafstemning til fagene på uddannelsens første semester sker i forbindelse med fagenes opstart i uge 35.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du et rum for hvert fag, du læser. I rummene finder du undervisningsaktiviteter, semesterplaner og tilhørende undervisningsmateriale. Her kan  du også kommunikere med dine undervisere i de respektive fag og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor der samles al studierelevant information
  • IT-vejledninger til Absalons programmer og systemer
  • Mail – hvor du har direkte adgang til din studiemail.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum i forbindelse med studiestart.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Vi anbefaler, at du orienterer dig yderligere på studienet; fx

Der er mange nyttige links for dig som ny på studiet. Du får selvfølgelig svar på en masse generelle spørgsmål ved studiestart.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinatorer og uddannelsesleder på e-læringsuddannelsen

Käte Akselsen

Uddannelseskoordinator

kta@pha.dk

Pernille H Madsen

Studiemiljøkoordinator

phm@pha.dk

Dorthe Buskbjerg

Praktikkoordinator

dbu@pha.k

Lonnie R Stahl

Uddannelsesleder

lbu@pha.dk

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Kontakt