Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Roskilde

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv,
og vi glæder os til at blive en del af det.

Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Morten Birk Hansen, uddannelsesleder.


Studiestart er onsdag d. 28. august kl. 9.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Introprogram september 2024

Kære nye studerende

Velkommen til vores tre introdage på læreruddannelsen fra onsdag d. 28/8 – fredag 30/8.

Programmet består af både faglige og sociale aktiviteter og ligger i tidsrummet ca. 9.00 og 15.00.

Fredag fortsætter programmet med et socialt arrangement.

Medio august følger et mere detaljeret program for introdagene og præcise tidspunkter for de enkelte dage.

Vi glæder os til at se jer onsdag d. 28. august kl. 9.00.

 

Mange hilsener

Studentervejledere og studiekoordinatorer

Introduktion til uddannelsen

På studiets 1. semester har du sammen med dit stamhold de fag, der hører ind under Grundfagligheden. Det vil sige at du allerede fra første semester har fag som:

PSI / Pædagogisk Psykologi, inklusion og specialpædagogik

PAD / Pædagogik og almen didaktik

LIV / Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet.

Derudover skal du gennem din studietid vælge 3 undervisningsfag efter eget valg. Her i efteråret skal du vælge dit obligatoriske undervisningsfag (indgangsfag). læs nærmere i eget afsnit Valg af fag, da du skal vælge før din opstart.

Læs mere om strukturen på læreruddannelsen: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/

Hvis du har brug for at tale med en studievejleder, kan du læse mere her – hvor du også kan booke en tid med en studievejleder: https://www2.phabsalon.dk/studienet/studiehjaelp/studievejledning/

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen generelt, kan du kontakte vores studieadministration - de er altid klar på mail laerer@pha.dk eller telefon 7248 3420.

Dit skema for uge 36 (den første undervisningsuge)

Skemaet for uge 36 og frem bliver tilgængeligt på TimeEdit og ItsLearning platformene, når du har valgt dit første undervisningsfag og studieadministrationen får placeret dig på dit kommende hold. Dette vil almindeligvis ske i løbet af introdagene.

I løbet af de første dage vil du få vejledning i opsætning af kalender med skemaoplysninger på telefon og pc.

Undervisningen på læreruddannelsen foregår inden for tidsrummet 8.30-16.00.

Valg af fag - skal gøres FØR opstart i uge 35

I løbet af dit studie skal du have en række såkaldte obligatoriske grundfaglighedsfag - men derudover skal du have tre undervisningsfag (de fag “du bliver lærer i”), hvoraf et af dem er et obligatorisk undervisningsfag/indgangsfag. Her skal du vælge mellem:

Dansk 1.-6. klasse

    phabsalon.dk/uddannelser/laerer/om-uddannelsen/undervisningsfag/dansk-1-6-klassetrin

Dansk 4.-10. klasse

    phabsalon.dk/uddannelser/laerer/om-uddannelsen/undervisningsfag/dansk-4-10-klassetrin

Matematik

    phabsalon.dk/uddannelser/laerer/om-uddannelsen/undervisningsfag/matematik

Engelsk

    phabsalon.dk/uddannelser/laerer/om-uddannelsen/undervisningsfag/engelsk

VIGTIGT: Hvis du ønsker at læse engelsk i kombination med enten dansk eller matematik, skal du ikke vælge engelsk som dit obligatoriske undervisningsfag.

Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag, hvorimod engelsk også kan læses som valgfrit undervisningsfag, og du kan derfor vælge det på lige fod med andre fag.

Du vil heller ikke senere i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

Du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse, og på vores hjemmeside kan du se adgangskravene til de enkelte fag. Du kan også altid kontakte en studievejleder og få hjælp.

I introugen vil du få vejledning i forhold til at vælge undervisningsfag. Her vil det også være muligt at få ændret det valg du træffer nu, hvis du fortryder.

Læs spændende information om de forskellige undervisningsfag og adgangskravene til dem her


VIGTIGT: Du skal vælge fag nu før opstart på intro, ved at udfylde dette svarskema

eller denne QR kode - det tager kun 2 minutter, så jo før des bedre og kan give dig en god start til intro.

                                                       

Hvis du mangler adgang til et ønsket undervisningsfag

Hvis du ønsker et bestemt fag og ikke har formel adgang, kan du i løbet af 1. semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi planlægger i det kommende efterår at tilbyde kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Fransk

● Idræt

● Kunst og design

● Musik

● Naturfag

● Psykologi

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter.

I introugen hører I nærmere og vil få mulighed for at tilmelde jer. Der vil først være opstart i uge 38.

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen. 

Du vil igennem prøven møde guides, links, videoer og små tests, som vil klæde dig på til at begå dig på uddannelsens digitale platforme. Prøven vil give dig information om dine muligheder for kurser og tilbud, samt oplyse om uddannelsens sociale liv og fællesskab bl.a. i råd og udvalg. 

Der er sat tid af på introdagene til at arbejde med studiestartsprøven, her vil der ligeledes være vejledning. Det er således ikke meningen, at du besvarer før introdagene. Du vil modtage et link til studiestartsprøven på din studiemail.

Studiestartsprøven på læreruddannelsen er altså ikke en faglig prøve og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Det er meget vigtigt at du gennemfører studiestartsprøven inden for den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone er en fordel at have, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

En god bærbar computer med en velfungerende internetforbindelse er absolut nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed. Gratis Microsoft Office på Windows | IT for studerende | IT vejledninger på Absalon (pha.dk)

Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

Litteratur ved studiestart

Information om litteratur og undervisning kommer i holdrummene i itslearning.

Når jeres placering på hold er på plads op til studiestart, vil der blive åbnet for adgang til rummene i itslearning. Her vil du kunne se hvilken litteratur, du skal anskaffe til det enkelte fag

I løbet af introdagene vil undervisere fra en række af fagene også introducere til anskaffelse af bl.a. litteratur.

Herudover kan I altid spørge de enkelte undervisere til råds til den første undervisningsgang.

Læreruddannelsen har ikke generelle pensumlister for de enkelte semestre, da I som studerende følger forskellige fag, hvor den enkelte underviser bestemmer litteraturen for hvert semester.

Lær dit hold / din årgang at kende

Studentervejlederne opretter Facebookgrupper, hvor du kan møde dine kommende medstuderende og stille spørgsmål til studentervejlederne.

Her finder I link til Facebookgrupper for de nye hold på læreruddannelsen: https://www.facebook.com/groups/310125838733071/

Vi opfordrer jer til at tilmelde jer. I gruppen kan I allerede nu stille spørgsmål til vores studentervejledere og møde jeres kommende medstuderende. 

I løbet af introdagene vil der være navnelege og relationsøvelser på dit hold, hvor I som studerende lærer hinanden at kende. Øvelserne er planlagt af studentervejledere og kommende undervisere med henblik på at skabe en rar og tryg stemning, hvor du som studerende gradvist kan opbygge et tilhørsforhold til studiet og medstuderende.

Der vil også være aktiviteter, hvor I mødes på tværs af årgangen.

Profilbillede i itslearning – upload og se dine medstuderende
Vi vil bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på itslearning.
Læs hvordan her. Det fremgår også af guiden, hvordan du kan finde profilbilleder på dine medstuderende

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Når du har valgt fag og er blevet holdsat vil du hurtigst muligt inden undervisningsstart få adgang til dine undervisningsrum. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Uddannelsens opbygning, årshjul og lukkedage

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning, og de valg af fag du skal træffe undervejs.

I følgende perioder har vi ikke undervisning på læreruddannelse:

Uge 42 - efterårsferie

Dagene mellem jul og nytår

Mandag - onsdag før påske. 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

OBS: Vær opmærksom på, at vi ikke har vinterferien på læreruddannelsen.

Læs mere om strukturen på læreruddannelsen: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/

Praktik

På læreruddannelsen er der praktik på hvert af de fire studieår. Allerede på 1. semester kommer du i udstrakt praktik, dvs. du er i praktik én dag om ugen på den samme skole. Herefter følger fire ugers praktik på den samme skole.

Det er praktikkoordinatorerne på uddannelsen, der laver praktikgrupper og aftaler med praktikskolerne. Du kan læse meget mere om praktikken ved at tilgå dette  link: 

Praktik | Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Introtur

På læreruddannelsen afholder studentervejledere og tutorer en hyggelig introtur nogle uger efter studiestarten. Turen foregår i hytte med overnatning fra lørdag til søndag. Fokus er på socialt samvær og at lære hinanden at kende på tværs af årgangen. Det betyder bl.a. at der ikke er alkohol involveret i løbet af dagen. Lørdag aften vil der være middag og fest, hvor alkohol kan medbringes, hvis man ønsker. 

Nærmere oplysninger om introturen får du i løbet af introdagene - her har du i første omgang de vigtigste fakta om turen:

Datoer: 26. – 27. oktober 2024

Adresse: Kulhusvej 209, 3630 Jægerspris

Pris: 150 kr.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til laerer@pha.dk.

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Kære nye lærerstuderende

Vi har i fællesskab sammensat et program for jeres tre introdage.
Vi glæder os til at byde jer velkommen og give jer en god studiestart.

Venlig hilsen studentervejledere og studiekoordinatorerne
Anne Skriver Knudsen (askn@pha.dk) og Dorte Tovgaard (doto@pha.dk)