Del

Velkommen til studiestart på læreruddannelsen i Roskilde

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv,
og vi glæder os til at blive en del af det.

Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Med venlig hilsen

Morten Birk Hansen, uddannelsesleder.


Studiestart er onsdag d. 14. februar kl. 9.30

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Info om 1. studiedag/program for introdagene

Onsdag den 14. februar

Kl. 9.30-10.00 Indskrivning. Vi krydser jer af efterhånden, som I ankommer
Sted: Området v. Indgang B

Kl. 10.00-10.30 Fælles velkomst v. studieledelsen
Sted: Hallen (B0.06)

Kl. 10.45-11.15 ”Kend dit hold”
Sted: Holdlokaler

Kl. 11.15-11.50 Tour de campus
Sted: Holdlokaler

Kl. 11.50-12.35 Frokost
Sted: Holdlokaler

Kl. 12.35-13.20 Oplæg om studiets opbygning v/Uddannelseskoordinatorer Anne og Dorte.
Sted: Holdlokaler

Kl. 13.25-14.00 ”Kend dit hold”
Sted: Holdlokaler

Kl. 14.00-15.00 Introduktion til fag
Sted: Holdlokaler

Kl. 15.05-15.35 Opsætning af mail og skema på telefon + studiestartsprøve
Sted: Holdlokaler

Kl.15.35-16.00 ”Kend dit hold”
Sted: Holdlokaler

Kl. 16.00-... Introbar
Sted: Fredagsbaren Borgen

Torsdag den 15. februar

Kl. 09.30-10.00 Godmorgen i holdlokaler. Fagligt oplæg
Sted: Holdlokaler

Kl. 10.00-10.40 Oplæg med Facility Service, fredagsbar og Studenterrådet
Sted: Auditorium

Kl. 10.40-11.00 Kom godt i gang med ItsLearning
Sted: Holdlokaler

Kl. 11.00-11.50 Introduktion til fag 
Sted: Holdlokaler

Kl. 11.50-12.35 Frokost (med studentervejledere) Kantinen giver frokost
Sted: Kantinen

Kl. 12.35-13.25 ”Kend dit hold”
Sted: Holdlokaler.

Kl. 13.25-13.40 Oplæg fra studievejledningen
Sted: Samlet i et lokale.

Kl. 13.45-15.30 Kend din årgang med O-løb på campus og fælles afslutning
Sted: Holdlokaler

Kl. 15.30-16.00 Arbejde med Studiestartsprøve
Sted: Holdlokaler

Kl. 16.00-... Introbar
Sted: Fredagsbaren Borgen

Fredag den 16. februar

Kl. 09.00-10.00 Godmorgen + morgenmad (med studentervejlederne) Kantinen giver morgenmad.
Sted: Kantinen

Kl. 10.00-10.25 ”Kend dit hold”
Sted: Holdlokaler

Kl. 10.30-11.00 Introduktion til biblioteket
Sted: Biblioteket.

Kl. 11.05-11.50 Spørgsmål til eget studie og evaluering samt Studiestartsprøve
Sted: Holdlokaler

Kl. 11.50-12.35 Frokost 
Sted: Holdlokaler

Kl. 12.35-13.35 Introduktion til fag  
Sted: Holdlokaler

Kl. 13.35-13.50 ”Kend dit hold” / Besøg af studenterorganisationerne
Sted: Holdlokaler

Kl. 14.15-14.45 ”Kend dit hold” / Besøg af studenterorganisationerne
Sted: Holdlokaler

Kl. 14.45-15.15 ”Kend dit hold” / Besøg af studenterorganisationerne
Sted: Holdlokaler

Kl. 15.30 - ... Introbar
Sted: Fredagsbaren Borgen

OBS: I løbet af introdagene vil der være mulighed for at få stillet individuelle spørgsmål til valg af fag, adgang til fag og lignende. Bemærk at der kan forekomme små ændringer i rækkefølgen af aktiviteterne.

Introduktion til uddannelsen

På studiets 1. semester har du sammen med dit stamhold de fag, der hører ind under Grundfagligheden. Det vil sige at du allerede fra første semester har fag som Pædagogisk Psykologi, inklusion og specialpædagogik, Pædagogik og almen didaktik og faget LIV.

Derudover skal du vælge to undervisningsfag fra vores udbudsplan. Den kan du se her: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/udbudsplan-for-fag-og-vejledning-til-valg-af-fag/. Her kan du vælge de fag du kender fra skolen.

Læs mere om strukturen på læreruddannelsen: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/

Hvis du har brug for at tale med en studievejleder, kan du læse mere her – hvor du også kan booke en tid med en studievejleder: https://www2.phabsalon.dk/studienet/studiehjaelp/studievejledning/

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen generelt, kan du kontakte vores administration på laerer@pha.dk

Længere nede på denne side kan du få endnu mere information om dit kommende studieliv og finde link til skema hvor du vælger fag!

Dit skema for uge 8 (den første undervisningsuge)

Skemaet for uge 8 og frem bliver tilgængeligt på TimeEdit og ItsLearning platformene, når du har valgt dit første undervisningsfag og studieadministrationen får placeret dig på dit kommende hold. Dette vil almindeligvis ske i løbet af introdagene.

I løbet af de første dage vil du få vejledning i opsætning af kalender med skemaoplysninger på telefon og pc.

Undervisningen på læreruddannelsen foregår inden for tidsrummet 8.30-16.00.

Valg af undervisningsfag - OBS: Her er link til skema, hvor du vælger fag før studiestart!

I løbet af dit studie skal du vælge tre undervisningsfag. Det er de fag, du kommer til at undervise i som færdiguddannet. Du skal vælge et obligatorisk undervisningsfag, som læses over fem semestre og to øvrige undervisningsfag, som hver læses over tre semestre.

Inden du starter uddannelsen, beder vi dig om at træffe nogle valg.

Valg af obligatorisk undervisningsfag:

Det obligatoriske undervisningsfag påbegyndes i 2. semester. Du skal vælge ét af følgende obligatoriske undervisningsfag:

❖ Dansk 1.-6. klasse

❖ Dansk 4.-10. klasse

❖ Matematik (alle klassetrin)

❖ Engelsk (alle klassetrin)

OBS: Hvis du ønsker at læse engelsk i kombination med enten dansk eller matematik, skal du ikke vælge engelsk som dit obligatoriske undervisningsfag. Engelsk kan du vælge enten som øvrigt undervisningsfag eller som obligatorisk undervisningsfag, hvorimod dansk og matematik kun kan vælges som obligatorisk undervisningsfag.

Du vil ikke i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af undervisningsfagene dansk og matematik.

Valg af 1. undervisningsfag:

I 1. semester skal du påbegynde det første af dine to øvrige undervisningsfag. Her kan du i Roskilde på dagundervisning vælge mellem følgende fag:

 • Engelsk
 • Håndværk & Design
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt
 • Musik
 • Tysk
 • Fransk

Se hele udbudsplanen for undervisningsfag her

Valg af 3. undervisningsfag:

I 5. semester skal du påbegynde det andet af dine to øvrige undervisningsfag. Det skal du ikke vælge nu. 

Adgangskrav til undervisningsfagene:

Du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse. På vores hjemmeside kan du se adgangskravene til de enkelte fag. Du har mulighed for senere i din uddannelse at læse visse grundforløb, der kan give adgang til det sidste undervisningsfag. Du kan også altid kontakte en studievejleder og få hjælp. 

Læs information om de enkelte undervisningsfag og adgangskrav her.

VIGTIGT!

Du skal vælge fag nu ved at udfylde følgende spørgeskema

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven har til formål at give dig en god start på uddannelsen. 

Du vil igennem prøven møde guides, links, videoer og små tests, som vil klæde dig på til at begå dig på uddannelsens digitale platforme. Prøven vil give dig information om dine muligheder for kurser og tilbud, samt oplyse om uddannelsens sociale liv og fællesskab bl.a. i råd og udvalg. 

Der er sat tid af på introdagene til at arbejde med studiestartsprøven, her vil der ligeledes være vejledning. Det er således ikke meningen, at du besvarer før introdagene. Du vil modtage et link til studiestartsprøven på din studiemail.

Studiestartsprøven på læreruddannelsen er altså ikke en faglig prøve og du vil bestå ved at gennemføre prøven. 

Det er meget vigtigt at du gennemfører studiestartsprøven inden for den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone er en fordel at have, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

En god bærbar computer med en velfungerende internetforbindelse er absolut nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed. Gratis Microsoft Office på Windows | IT for studerende | IT vejledninger på Absalon (pha.dk)

Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

Litteratur ved studiestart

Information om litteratur og undervisning kommer i holdrummene i itslearning.

Når jeres placering på hold er på plads op til studiestart, vil der blive åbnet for adgang til rummene i itslearning. Her vil du kunne se hvilken litteratur, du skal anskaffe til det enkelte fag

I løbet af introdagene vil undervisere fra en række af fagene også introducere til anskaffelse af bl.a. litteratur.

Herudover kan I altid spørge de enkelte undervisere til råds til den første undervisningsgang.

Læreruddannelsen har ikke generelle pensumlister for de enkelte semestre, da I som studerende følger forskellige fag, hvor den enkelte underviser bestemmer litteraturen for hvert semester.

Lær dit hold / din årgang at kende

Studentervejlederne har oprettet en Facebookgruppe, hvor du kan møde dine kommende medstuderende og stille spørgsmål til studentervejlederne.

Tilmeld dig her: https://www.facebook.com/groups/677012967605673/ 

I løbet af introdagene vil der være navnelege og relationsøvelser på dit hold, hvor I som studerende lærer hinanden at kende. Øvelserne er planlagt af studentervejledere og kommende undervisere med henblik på at skabe en rar og tryg stemning, hvor du som studerende gradvist kan opbygge et tilhørsforhold til studiet og medstuderende.

Der vil også være aktiviteter, hvor I mødes på tværs af årgangen.

Profilbillede i itslearning – upload og se dine medstuderende
Vi vil bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på itslearning.
Læs hvordan her. Det fremgår også af guiden, hvordan du kan finde profilbilleder på dine medstuderende

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne hu-ske dit navn.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

 • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
 • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Når du har valgt fag og er blevet holdsat vil du hurtigst muligt inden undervisningsstart få adgang til dine undervisningsrum. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Uddannelsens opbygning, årshjul og lukkedage

I løbet af introdagene introducerer vi dig til uddannelsens opbygning, og de valg af fag du skal træffe undervejs.

I følgende perioder har vi ikke undervisning på læreruddannelse:

Uge 42 - efterårsferie

Dagene mellem jul og nytår

Mandag - onsdag før påske. 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

OBS: Vær opmærksom på, at vi ikke har vinterferien på læreruddannelsen.

Læs mere om strukturen på læreruddannelsen: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/laereruddannelsen/uddannelsens-opbygning-lu23/

 

 

Praktik

På læreruddannelsen er der praktik på hvert af de fire studieår. Allerede på 1. semester kommer du i udstrakt praktik, dvs. du er i praktik én dag om ugen på den samme skole. Herefter følger fire ugers praktik på den samme skole.

Det er praktikkoordinatorerne på uddannelsen, der laver praktikgrupper og aftaler med praktikskolerne. Du kan læse meget mere om praktikken ved at tilgå dette  link: 

Praktik | Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Introtur

På læreruddannelsen afholder studentervejledere og tutorer en hyggelig introtur nogle uger efter studiestarten. Turen foregår i hytte med overnatning fra lørdag til søndag. Fokus er på socialt samvær og at lære hinanden at kende på tværs af årgangen. Det betyder bl.a. at der ikke er alkohol involveret i løbet af dagen. Lørdag aften vil der være middag og fest, hvor alkohol kan medbringes, hvis man ønsker. 

Nærmere oplysninger om introturen får du i løbet af introdagene - her har du i første omgang de vigtigste fakta om turen:

Datoer: 2. - 3. marts 2024

Adresse: Kattinge Værk - Havørnen og Isfuglen, Boserupvej 150 4000 Roskilde

Pris: 150 kr.

FB-tilmelding: https://www.facebook.com/groups/1449592832437536/ 

Tilmeldingsfrist: 21. februar 2024 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til laerer@pha.dk.

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig

Kære nye lærerstuderende

Vi har i fællesskab sammensat et program for jeres tre introdage.
Vi glæder os til at byde jer velkommen og give jer en god studiestart.

Venlig hilsen studentervejledere og studiekoordinatorerne
Anne Skriver Knudsen (askn@pha.dk) og Dorte Tovgaard (doto@pha.dk)