Del

Velkommen til Studiestart på Læreruddannelsen vinter 23

Kære Studerende

Velkommen til læreruddannelsen – vi glæder os rigtig meget til at møde dig.

Under nedenstående faner (de tre sorte pile) har vi samlet en række informationer, som det er meget vigtigt, du læser og tænker over allerede nu.

Mange hilsner fra dine uddannelsesledere

Morten, René og Sanne, Roskilde - dagundervisning
Lonnie, Vordingborg og E-lær

NB Fil med de samlede informationer kan hentes i PDF her

Valg af fag

I løbet af dit studie skal du have en række såkaldte obligatoriske grundfaglighedsfag - men derudover skal du have tre undervisningsfag (de fag “du bliver lærer i”), hvoraf et af dem er et obligatorisk undervisningsfag, som du påbegynder allerede på 2. semester. Her skal du vælge mellem:

❖ Dansk 1.-6. klasse

❖ Dansk 4.-10. klasse

❖ Matematik

❖ Engelsk

VIGTIGT: Hvis du ønsker at læse engelsk i kombination med enten dansk eller matematik, skal du ikke vælge engelsk som dit obligatoriske undervisningsfag. Dansk og matematik udbydes kun én gang og kun som obligatorisk undervisningsfag, hvorimod engelsk også kan læses som valgfrit undervisningsfag.

Du vil heller ikke i løbet af dit studie kunne opnå en kombination af dansk og matematik.

Vi beder dig samtidig om at vælge dine to øvrige undervisningsfag, da du allerede skal i gang med det ene af dem her i 1. semester. (Det undervisningsfag, du ikke påbegynder nu, vil det være muligt at vælge om senere, hvis du ombestemmer dig).

Visse fag udbydes eller oprettes ikke hvert år på begge vores campusser. Hvis det ikke er muligt at læse faget på dit campus (Roskilde/Vordingborg), kan du blive tilbudt at læse faget på et andet campus på samme ugedag.

Du skal have formel adgang til de fag, du ønsker at læse, og på vores hjemmeside kan du se adgangskravene til de enkelte fag. Du kan også altid kontakte en studievejleder og få hjælp.

Du vælger fag ved at udfylde dette spørgeskema 

Hvis du mangler adgang til fag

Hvis du ønsker et bestemt fag og ikke har formel adgang, kan du i løbet af 2. semester opnå adgang til visse fag ved at gennemføre et kvalificeringsforløb (grundforløb). Vi tilbyder i det kommende efterår kvalificeringsforløb til følgende fag:

● Billedkunst/ Håndværk og design

● Idræt

● Naturfag

● Musik

● Fransk

● Tysk

Du er meget velkommen til at deltage i kvalificeringsforløb, selvom du allerede har adgang til faget, men gerne vil øve eller forbedre dig, inden faget starter.

Der vil også komme et link til tilmelding til kvalificeringsforløb i løbet af januar.

Studiestartsprøve

Når du starter på læreruddannelsen, skal du i løbet af de første to uger besvare en studiestartsprøve. Studiestartsprøven på læreruddannelsen er ikke en faglig prøve og du vil bestå ved at gennemføre prøven.

Det er meget vigtigt at du gennemfører studiestartsprøven inden for den angivne tidsfrist, da du ellers vil blive udmeldt fra uddannelsen.


Du vil til studiestart høre mere om prøven og rammerne for besvarelse.