Del

Læreruddannelsens opbygning

På læreruddannelsen kan vælge mellem studiestart  i enten februar eller i september

Du bestemmer selv hvilke undervisningsfag du vil have og du kan via specialiseringsmodulerne tone din uddannelse i den retning, du ønsker.

I Professionshøjskolen Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen.

Du bliver derfor ekspert i undervisning i lige netop de fag, du vælger.

Inden for hvert fag er der både basis- og specialiseringsmoduler.

Basismoduler er de obligatoriske moduler i faget, specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor du specialiserer dig i det, du selv synes er allermest interessant.

I Professionshøjskolen Absalon udbyder vi både tværfaglige og tværprofessionelle specialiseringsmoduler, ligesom vi har monofaglige specialiseringsmoduler med plads til faglig fordybelse for dig, der ønsker at gå særligt i dybden med et fag.

Fag og moduler

Lærerens grundfaglighed  (obligatorisk fællesfag)
Et gennemgående fag under hele uddannelsen, der afsluttes på 7. semester

Undervisningsfag (basismoduler)
Absalon udbyder vi alle undervisningsfag over den fire-årige periode, du uddanner dig til lærer.

Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i skolen.

Specialiseringsmoduler
Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor du specialiserer dig i det, du selv synes er allermest interessant

Praktik
I uddannelsen er der i alt tre praktikperioder fordelt over de fire år. 

Professionsbachelorprojekt (obligatorisk fællesfag)
Du afslutter din uddannelse med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling du selv har valgt og som du finder interessant at undersøge nærmere.

 

Studieaktivitetsmodel

Til hvert modul er udarbejdet en studieaktivitetsmodel som angiver hvorledes arbejdsbyrden inden for de 10 ECTS i modulet fordeler sig. Studieaktivitetsmodellen beskriver de konkrete studieaktiviteter, der indgår i det pågældende modul.  Aktiviteterne varierer i de forskellige fag og moduler.

Studieaktivitetsmodellen for et modul drøftes med de studerende ved modulstart. På denne led fungerer studieaktivitetsmodellen som en forventningsafstemning i forhold til undervisnings- og arbejdsformer i pågældende modul og du ved som studerende hvad der forventes af dig i netop dette modul.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår på skoler i region Sjælland