Del

Velkommen til studiestart på Fysioterapeutuddannelsen i Næstved

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!Med venlig hilsen
Ane Kruse
Uddannelsesleder


Studiestart er mandag d. 2. september kl. 9.00

Adressen er: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved, 

Velkomstbrev

Kære studerende på hold FNS24A & FNS24B

Velkommen til fysioterapeutuddannelsen på Campus Næstved.

Som din kommende underviser glæder jeg mig til at byde dig velkommen til studiet på fysioterapeutuddannelsen og Campus Næstved d. 2. september 2024.

Programmet for studiestarten kan ses herinde på studiestartsiden.

Indholdet for studiestart er blandt andet:

·       Velkomst og introduktion ved Bonnie Rønn Noer

·       Introduktion og orientering om campus og uddannelsen ved undervisere & studentervejlederne

·       Diverse aktiviteter mhp at lære hinanden og uddannelsen at kende ved undervisere & studentervejlederne

·       Orientering fra medarbejdere i Facility Service, kantine, studievejledning og bibliotek.

·       Fotografering til studiekort

Et af temaerne i den første uge er ”Uddannelsesplaner”. For at gøre din studiestart mere overskuelig, bør du nærlæse uddannelsesplanen for 1.semester, som du finder via linkoversigten sidst i brevet. Uddannelsesplanen oplyser dig om, hvad 1. semester indeholder. Vi gennemgår uddannelsesplanen sammen, så orientér dig i den, dan dig et overblik på forhånd, og hav evt. spørgsmål klar, når den gennemgås.

Der ud over kan du med fordel orientere dig om studiet ved at skimme studieordningen og derved få et overblik over studiets opbygning og indhold. Også denne kan du finde links nederst i brevet.

Det er en rigtig god idé, at du bruger tid på at blive bekendt med vores digitale læringsplatform Itslearning (IL). Du kan bl.a. med fordel downloade app’en, og orientere dig i kalenderfunktionen, planer og oversigt. Du bliver også nemmere genkendt og husket, når du uploader et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på IL. Du finder et link til en vejledning nedenfor. Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

Du får en optimal opstart på studiet, når du har de lærebøger, du skal bruge på 1. semester (husk kun at bestille bøger, som er krydset af i 1. semester kolonnen). Du finder en samlet liste over litteraturen på studiet på Studienet under studiestart/Læs om studiestart/Fysioterapeut/Link til litteraturliste studieordning 2020 (se link nedenfor). Som du kan se af listen er det mange bøger du skal købe, men mange af bøgerne skal bruges over flere semestre, så den største udskrivning falder nu. Vælg de nyeste udgaver af bøgerne på litteraturlisten, da det er dem der undervises efter.

Det er en god idé ved bogkøb, at undersøge om du kan få studierabat. Lokale boghandlere kan skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Bemærk at udenlandske bøger kan have flere ugers leveringstid!

Hvis du har svært ved at finde de bøger vi skal bruge fra starten, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle via. se nyttige links nederst i brevet.

Jeg glæder mig til at se dig og tage imod dit hold.

På fysioterapeutuddannelsens vegne

Lektor Bonnie Rønn Noer (bnd@pha.dk)                                                                                                          

Nyttige links

Bemærk at du skal have oprettet dig på PH Absalons A-net for at tilgå de fleste links. Se vejledning for dette i velkomstbrevet fra PH Absalon/studieadministratoren.

EMNE

LINK

Studienet

https://www2.phabsalon.dk/studienet/

Fysioterapeutuddannelsen ved PH Absalon

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/fysioterapeutuddannelsen/

 

Fysioterapeutuddannelsen, Campus Næstved

https://www2.phabsalon.dk/studienet/mit-campus/campus-naestved/

 

Uddannelsesplan for 1.semester 

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/fysioterapeutuddannelsen/

Studieordning red. 2020

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/fysioterapeutuddannelsen/studieordning-og-lovgrundlag/

 

Litteraturliste, samlet for hele uddannelsen 

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/fysioterapeutuddannelsen/

 

Academic Books

https://www.academicbooks.dk/da/butikker.

Facebookgruppe for fysioterapeutuddannelsen på PH Absalon

Absalon Fysioterapeutuddannelsen - for studerende og undervisere

 

Studieophold i udlandet

https://phabsalon.dk/international/

 

 

 

 

 

 

Program for studiestart

Program for introdagene

Mandag d. 2/9

 

Program

9.00-9.30

Kantinen

Fælles velkomst for alle nye studerende på Campus Næstved

9.30 -10.00

D001/D002

Velkomst v. underviserne og præsentation af program for introdagene

10.00-10.10

Pause

10.00-10.55

C016

D001/D002

Kend dit hold 1

 

10.55-11.50

Frokost

11.50-12.20 D001/D002

Intro til fys.studiet v. underviserne

12.20-13.20

C016

D001/D002

Kend dit hold 2

 

13.20-13.30

Pause

13.30-15.05

Rundvisning på Campus Næstved

 

Tirsdag d. 3/9

 

Program

8.30-9.15

D001/D002

Intro til fys.studiet og rollen som studerende

v. / lektor og ph.d. Anders Falk Brekke

9.15-9.25

Pause

9.25-10.55

C016

D001/D002

Kend dit hold 3

 

10.55-11.50

Frokost

11.50-12.10 D001/D002

Intro til IL

 

12.10-13.45

C016

D001/D002

Intro til fysioterapiens praksis

13.45-14.00

Pause

14.00-15.05

C016

D001/D002

Kend dit hold og din studieby

 

Onsdag d. 4/9

Program

8.30-10.55

C002/C003

C022/C023

C016

Intro til fysioterapi fagets historie og praksis

v. / alle undervisere

10.55-11.50

Frokost

11.50-12.20

C022/C023

Intro til faciliteterne  på Campus Næstved og øvrige studiemuligheder

12.20-15.05

C016

C022/C023

 

Kend dit hold 4

 

Torsdag d. 5/9

Program


8.30-10.55

D001/D002

 

Fysioterapi faglige termer, akser og planer

v. / lektor Bonnie Noer

10.55-11.50

Frokost

11.50-12.35 D001/D002

Intro til campus og campusliv v. / studentervejledereq

12.35-12.45

Pause

12.45-15.05 D001/D002

IL v. / studentervejledere

 

Fredag d. 6/9

Program

 

Studiedag – Gruppearbejde med gruppeopgaven om akser og planer

 

 

 

 

 

Sådan ved vi, at du er studieaktiv

1) Der er registrering af fremmøde til undervisning

2) Som en del af fysioterapeutuddannelsen skal du gennemføre en studiestartsprøve. 

Prøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen og din motivation, kendskab og viden til uddannelse og klinisk undervisning. Din underviser introducerer dig og dine medstuderende til studiestartsprøven i forbindelse med studiestartsugen.

Du har to forsøg til at gennemføre studiestartsprøven, og såfremt du ikke afleverer eller får denne godkendt, betragtes du som udskrevet af studiet.

 

 

Se din litteraturliste for 1. semester

Du får en optimal opstart på studiet, når du har de lærebøger, du skal bruge på 1.semester. Du skal kun bestille de bøger, som er krydset af i kolonnen for 1.semester  Du finder den samlede litteraturliste for alle semestre her


Anskaffelse af studiebøger

Som du kan se af listen, så er det mange bøger du skal anskaffe, men mange af bøgerne skal dog bruges over flere semestre, så den største udskrivning er her i starten af dit studie.

Vælg de nyeste udgaver af bøgerne på litteraturlisten, da det er dem, der undervises efter.

Lokale boghandlere kan skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Bemærk at udenlandske bøger kan have flere ugers leveringstid! Hvis du har svært ved at finde de bøger, vi skal bruge fra starten, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle.

Det er en god idé at undersøge, om du kan få studierabat, når du køber dine bøger. Brugte bøger er også en mulighed. Der er forskellige apps og grupper for dette på internettet. Undersøg dog, hvis du finder en anden udgave end angivet, hvor stor forskel der er. Du kan også låne bøger på vores bibliotek. Her kan de også vejlede dig om muligheden for at kopiere dele af bøgerne.

Hvad skal du anskaffe dig INDEN studiestart?

Startkit

Til undervisningen i fysioterapi skal du bruge:

 • 1 stk. lagen uden elastik
 • 1 stort håndklæde og 1 lille
 • Parfumefri talkum
 • Parfumefri olie til massage

Derudover skal du også bruge:

 • Målebånd
 • Goniometer/vinkelmåler

Årshjul

Du finder informationer om feriedatoer her!

Forsikring

Som studerende på fysioterapeutuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer - specielt din erhvervsansvarsforsikring. Den skal du bruge, hvis du skulle komme til at gøre skade på en medstuderende i undervisningen eller en patient i praktikken - også i udlandspraktik. 

Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret.

Generelt opfordres der til, at du rådfører dig med din fagorganisation og eget forsikringsselskab for blive klar over, hvilke forsikringer du har brug for.

Der er flere scenarier, der kan udspille sig, hvor du kan have behov for forskellig dækning. Et generelt overblik over de væsentligste punkter findes nedenfor:

På uddannelsesinstitutionen:

 • Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer der dækker dig, såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, undervisere og brugere/patienter eller deres ting. Det kan være i alle situationer lige fra almindelig undervisning, projektarbejde til praksisstudier

Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Det er derfor rigtig vigtigt, at du som studerende sikrer dig, at du er tilstrækkelig dækket.

Danske Fysioterapeuter  www.fysio.dk. tilbyder en billig forsikring, da den er inkluderet i deres medlemskab. 

Under praktikforløbet:

 • Dækning ved egen personskade eller sygdom

  • Her vil du som studerende, som udgangspunkt være dækker af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

 • Dækning ved andres person- eller tingsskade

  • Du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar og vil derfor være dækket af praktikpladsen.

Disse to scenarier vil som regel betyde, at det vil være praktikpladsens forsikring der dækker dig personligt, eller for de person- eller tingsskader du skulle komme til at forvolde i din praktikperiode.

 • Dækning ved person- eller tingsskade der fremkommer ved handlinger der går udover rammer og beføjelser angivet af praktikstedet

  • Skulle du handle udover de instrukser og beføjelser du har fået fra praktikpladsen eller på anden måde handle på en sådan måde, at dette ikke kan forenes med fagets almindelige handlemåde, vil du ikke være dækket efter ovennævnte regler. Der vil i sådanne situationer generelt være tale om grove forseelser, hvilket betyder, at de også er meget alvorlige, når de opstår og kan have store konsekvenser.

 • Dækning ved udlandspraktik

  • Ved udlandspraktik vil det være reglerne i det enkelt land, der er gældende. Derfor er det vigtigt, at du inden afrejse sikre dig en passende dækning. Dette kan gøres ved at kontakte praktikstedet og eget forsikringsselskab, for at sikre tilstrækkelig dækning under opholdet. Se nærmere vedrørende udlandsophold.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

Du får en mail med dit personlige brugernavn inden studiestart. Dette skal du anvende til din studiemail samt til  Absalons digitale læringsplatform Itslearning. Du vil i løbet af studiestarten få en nærmere introduktion til ItsLearning

Vi anbefaler at du orienterer dig omkring de digitale platforme og værktøjer vi bruger.  Læs mere og find vejledninger her

Vi vil også bede dig om at bruge lidt tid på ItsLearning inden studiestart. Du kan bl.a. med fordel downloade app’en, og orientere dig i kalenderfunktionen, planer og oversigt. Læs mere her

Profilbillede i Itslearning
Derudover vil vi bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på ItsLearning. Læs hvordan her

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

OBS! Som studerende skal mailkorrespondance til og fra Absalon af sikkerhedshensyn, ske via din studiemail. Vi svarer ikke på henvendelser sendt fra private mail adresser.

 

 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder:

Navn: Gertrud Olivia Pedersen - mail: 10358666@edu.pha.dk

  

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig