Del

Fysioterapeutuddannelsen

På uddannelsen lærer du at kunne undersøge, træne og behandle patienter med smerter og dysfunktioner, og at kunne rådgive mennesker om forebyggelse, sundhed og trivsel.

Fysioterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Det er en mellemlang videregående uddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt vil udvikle dig og blive i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Fysioterapeutuddannelsen er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, de teoretiske og personlige.

Praktikperioder

I løbet af uddannelsens 3,5 år er du sikret praktikplads i sammenlagt 28 uger fordelt på 4 perioder.

I praktikken prøver du kræfter med fysioterapien i praksis og får erfaring med arbejdet som fysioterapeut på et sygehus, i den kommunale sektor eller i privat praksis.