Del

Fysioterapeutuddannelsens fag

Sundhedsvidenskabelige fag - fysioterapeutiske fag

 • fysioterapiteori og -metode
 • analysemetoder, behandlingsprincipper og -metoder
 • vævsundersøgelse og -behandling
 • elektroterapi og diagnostik
 • idræt og bevægelse
 • arbejdsmiljø

Øvrige sundhedsvidenskabelige fag

 • gerontologi/geriatri (den naturlige aldringsproces/sygdomme i alderdommen)
 • kirurgi (kirurgiske indgreb)
 • medicin (medicinske sygdomme)
 • neurologi (sygdomme i hjernen og nervesystemet)
 • ortopædi (indgreb i det muskulo-skeletale system)
 • patologi (sygdomsprocessernes opståen og forløb)
 • obstetrik/pædiatri (den normale graviditet og fødsel/sygdomme hos børn)
 • reumatologi (medicinske sygdomme i det muskulo-skeletale system)social- og arbejdsmedicin (samfundets og miljøets betydning for menneskers sundhed og trivsel)

Klinisk undervisning sker i praksis med patienter på relevante fysioterapeutiske arbejdssteder.

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi - kroppens opbygning
 • Fysiologi - kroppens funktion

Samfundsvidenskabelige fag

 • Sociologi - befolkningens arbejds- og levevilkår , sociale og kulturelle baggrund samt metoder til at måle og beskrive disse
 • Socialret - samfundets struktur og lovgivning
 • Videnskabsteori - dokumentation og forskningsmetodik
 • Valgfri moduler i forbindelse med bacheloropgaven

Humanistiske fag

 • Pædagogik
 • Formidlings- og undervisningsmetoder
 • Psykologi - udviklingspsykologi, klinisk psykologi, socialpsykologi, arbejds- og organisationspsykologi

Desuden indgår etik som en integreret del af undervisningen såvel i den kliniske som den teoretiske del af uddannelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt har den studerende mulighed for at fordybe sig i selvvalgte fysioterapirelevante områder.