Del

Tutorer

På fysioterapeutuddannelsen har vi studerende, der selv går på uddannelsen, ansat som studentervejledere. Hos os kalder vi dem i det daglige tutorer. Det betyder, at de er ansat til at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse.

Tutorerne kan hjælpe med både det teoretiske og det praktiske, og de kan også være gode at tale med, hvis du oplever lidt problemer i din studiegruppe.

Du kan søge vejledning hos en tutor både individuelt og i små eller større grupper.

Tutorerne på fysioterapeutuddannelsen kommer fra forskellige årgange, således at der altid vil være mulighed for at søge hjælp hos en tutor, der er enten tidligt eller sent i sit forløb på uddannelsen.

Kontaktoplysninger:

Næstved

Roskilde 

STUDIECAFE

Studiecafé i form af "Åben Briks" er tutorernes tilbud om lektiehjælp til fysioterapeutstuderende.Tutorerne tilstræber at afholde Studiecafé/Åben Briks hver onsdag fra kl. 15-18. Lokalet vil fremgå af Timeedit.

I forbindelse med Åben Briks er du velkommen til - eventuelt i samarbejde med tutorerne - at øve praktisk, læse på det teoretiske, stille spørgsmål eller kigge på, hvad der sker.

HUSK: Tutorerne er også altid villige til at lave individuelle eller gruppe aftaler. F.eks. hvis I er flere der gerne vil mødes med en tutor og gennemgå fysiologi, en case i fysioterapi eller et opvarmningsprogram i bevægelsessalene.