Del

Valgfrie forløb 7. semester

Ved starten af 7. semester afholdes et 2 ugers forløb med fokus videnskabsteori og metode. Sideløbende hermed arbejder de studerende med afgrænsning af projektide og udarbejdelse af projektplan samt redegørelse for forskningsetiske overvejelser. 

Der er her mulighed for at vælge særligt fokus på forskellige videnskabsteoretiske tilgange og metoder i forhold til forsknings- eller udviklingsprojekt. 

Disse 2 uger udgør 3 ECTS professionsrettet toning. 

Herefter kan den studerende vælge mellem nedenstående forløb med professionsrettet toning. Hvert forløb varer 4 uger og udgør 7 ECTS. 

I Efteråret 2023 afholdes nedestående forløb i uge 37 - 40. 

1. Professionsrettet toning. Diagnostisk Ultralydsskanning - praktisk diagnostisk i en velfærdsteknologisk sammengæng afholdes på Campus Næstved.

2. Professionsrettet toning. Kroniske smerter afholdes på Campus Roskilde.

3. Selvtilrettelagt professionsrettet forløb med mulighed for at vælge klinisk praktik eller udlandsophold. Forløbet skal godkendes på forhånd af uddannelsesinstitutionen. Link til ansøgningsskema her).

Den studerende skal have foretaget et valg blandt ovenstående muligheder, og ved selvtilrettelagt forløb skal det være godkendt senest 19-06-2023. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanket (Link til tilmeldingsblanket).