Del

Valgfrie forløb 7. semester

Ved starten af 7. semester afholdes et 2 ugers forløb med fokus videnskabsteori og metode. Sideløbende hermed arbejder de studerende med afgrænsning af projektide og udarbejdelse af projektplan samt redegørelse for forskningsetiske overvejelser.  

Der er her mulighed for at vælge særligt fokus på forskellige videnskabsteoretiske tilgange og metoder i forhold til forsknings- eller udviklingsprojekt.  

Disse 2 uger udgør 3 ECTS professionsrettet toning.  

Herefter kan den studerende vælge mellem nedenstående forløb med professionsrettet toning. Hvert forløb varer 4 uger og udgør 7 ECTS.  

I Efteråret 2024 afholdes nedestående forløb i uge 38 -41. 

1. Professionsrettet toning - Diagnostisk ultralydsskanning. Afholdes på Campus Næstved.

2. Professionsrettet toning - Mennesket som en fortælling. Afholdes på Campus Roskilde.

3. Selvtilrettelagt professionsrettet forløb / klinisk praktik. Forløbet skal godkendes på forhånd af uddannelsesinstitutionen. Link til ansøgningsskema her). 

4. Selvtilrettelagt professionsrettet forløb / udlandsophold. Forløbet skal godkendes på forhånd af uddannelsesinstitutionen. Link til ansøgningsskema her). 

Den studerende skal have foretaget et valg blandt ovenstående muligheder, og ved selvtilrettelagt forløb skal det være godkendt senest 15-06-2024. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanket (Link til tilmeldingsblanket).