Del

Bachelorprojekt

Fysioterapeutuddannelsen afsluttes på 7. semester med et bachelorprojekt. Projektet retter sig mod fysioterapeutens rolle som faglig udvikler og innovator og tager udgangspunkt i en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale.

Projektet udføres oftest i samarbejde med fysioterapeutiske forskningsenheder, sygehuse, genoptræningscentre, klinikker, producenter, andre faggrupper eller specifikke målgrupper.

Gennemførte bachelorprojekter kan findes på UC Viden.

Bachelorprojekter

 

Professionshøjskolen Absalon's studerende registrerer deres bacelorprojekter i studenterportalen under portalen UC Viden

Portalen indeholder studenterprojekter skrevet ved professionshøjskolerne i Danmark. Projekterne dækker alle uddannelser ved højskolerne og nogle vil være tilgængelige i fuldtekst, dvs. du kan læse dem på skærmen eller printe dem ud.

Når du søger kan du vælge at afgrænse til kun at søge i en bestemt professionshøjskoles bachelorprojekter eller du kan fx også se hvilke afgangsprojekter der er skrevet på en bestemt uddannelse.

Klik på logoet for at komme til UC Viden