Del

Bekendtgørelser og studieordning mv. for fysioterapeutuddannelsen

Her finder du uddannelsesbekendtgørelsen for fysioterapeutuddannelsen og den fælles studieordning for fysioterapeutuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon. Den fælles studieordning gør det nemmere for dig at skifte mellem vores to uddannelsessteder, hvis du flytter bopæl eller gerne vil studere i en anden by.