Del

Studiegrupper og feedback

På fysioterapeutuddannelsen foregår en del af læringen via samarbejde med andre studerende i studiegrupper, læringsgrupper og andre former for gruppekonstellationer. I den forbindelse er det vigtigt, at du som studerende er bekendt med og indforstået med hvilke kriterier og forventninger, der ligger til grund for at indgå i gruppearbejdet.

Studie-, læringsgrupper og lignende ses ikke blot som en måde at arbejde på i forbindelse med studiet, men ses også som et særligt læringsmiljø, der forbereder dig som studerende på at kunne indgå i samarbejdsrelationer i den kliniske undervisning og efterfølgende jobsituationer. På denne måde inddrager studiegrupper såvel læreprocesser som udvikling af professionelle kompetencer. I boksen til højre finder du uddannelsens kriterier for deltagelse i gruppearbejde og den samarbejdsaftale, der tages udgangspunkt i i grupperne.

En del af din læring i disse grupper sker på baggrund af feedback, både fra medstuderende og fra undervisere. Når vi arbejder med, at I som studerende giver hinanden feedback, kalder vi det Peer To Peer feedback. Peer feedback bygger på grundtanken om, at læring udvikles bedst igennem interaktion mellem ligemænd - det vil sige studerende til studerende. Ved at du sammen med en medstuderende udforsker et givent område vil din forståelse og indsigt i emnet øges, og dermed også din læring. For at klæde dig bedst muligt på til at indgå i peer to peer feedback-situationer har vi udarbejdet en folder om feedback, som du finder i boksen til højre.