Del

Ny på uddannelsen

Som fysioterapeutstuderende skal du ud på en rejse, hvor du skal på opdagelse i alle de muligheder, det enkelte menneske har i kraft af sin krop. Gennem viden om kroppens opbygning og funktion, bliver du rustet til at arbejde med at udvikle, styrke, opretholde og genskabe optimal bevægelses- og funktionsevne hos syge som raske mennesker.

Du vil lære at afdække og forstå det enkelte menneskes problematikker, ønsker og forhåbninger, og med kroppen som udgangspunkt, iværksætte en intervention, der bistår personen i at leve et liv med livskvalitet. Alt sammen i et tæt samarbejde med patienten/klienten/borgeren.

Vi glæder os til at være din rejseguide, og du er altid velkommen til at komme til os med spørgsmål, kommentarer mv.  

Startkit

Til undervisningen i fysioterapi skal du bruge:

 • 1 stk. lagen uden elastik
 • 1 stort håndklæde og 1 lille
 • Parfumefri talkum
 • Parfumefri olie til massage

Derudover skal du også bruge:

 • Målebånd
 • Goniometer/vinkelmåler

Brand

Det er vigtigt at du også er klædt på til at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af brand. Sørg altid for at sætte dig ind i gældende regler dit undervisningssted - herunder dit praktiksted.

Via nedenstående link kommer du ind på et interaktivt, webbaseret kursus, som lærer dig at forebygge og håndtere brand. Kurset tager udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og er bygget op omkring tre centrale handleområder – nemlig forebyggelse, slukning og evakuering.

Brandkursus  

Forsikring

Som studerende på fysioterapeutuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer - specielt din erhvervsansvarsforsikring. Den skal du bruge, hvis du skulle komme til at gøre skade på en medstuderende i undervisningen eller en patient i praktikken - også i udlandspraktik. 

Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret.

Generelt opfordres der til, at du rådfører dig med din fagorganisation og eget forsikringsselskab for blive klar over, hvilke forsikringer du har brug for.

Der er flere scenarier, der kan udspille sig, hvor du kan have behov for forskellig dækning. Et generelt overblik over de væsentligste punkter findes nedenfor:

På uddannelsesinstitutionen:

 • Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer der dækker dig, såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, undervisere og brugere/patienter eller deres ting. Det kan være i alle situationer lige fra almindelig undervisning, projektarbejde til praksisstudier

Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Det er derfor rigtig vigtigt, at du som studerende sikrer dig, at du er tilstrækkelig dækket.

Danske Fysioterapeuter  www.fysio.dk. tilbyder en billig forsikring, da den er inkluderet i deres medlemskab. 

Under praktikforløbet:

 • Dækning ved egen personskade eller sygdom

  • Her vil du som studerende, som udgangspunkt være dækker af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

 • Dækning ved andres person- eller tingsskade

  • Du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar og vil derfor være dækket af praktikpladsen.

Disse to scenarier vil som regel betyde, at det vil være praktikpladsens forsikring der dækker dig personligt, eller for de person- eller tingsskader du skulle komme til at forvolde i din praktikperiode.

 • Dækning ved person- eller tingsskade der fremkommer ved handlinger der går udover rammer og beføjelser angivet af praktikstedet

  • Skulle du handle udover de instrukser og beføjelser du har fået fra praktikpladsen eller på anden måde handle på en sådan måde, at dette ikke kan forenes med fagets almindelige handlemåde, vil du ikke være dækket efter ovennævnte regler. Der vil i sådanne situationer generelt være tale om grove forseelser, hvilket betyder, at de også er meget alvorlige, når de opstår og kan have store konsekvenser.

 • Dækning ved udlandspraktik

  • Ved udlandspraktik vil det være reglerne i det enkelt land, der er gældende. Derfor er det vigtigt, at du inden afrejse sikre dig en passende dækning. Dette kan gøres ved at kontakte praktikstedet og eget forsikringsselskab, for at sikre tilstrækkelig dækning under opholdet. Se nærmere vedrørende udlandsophold.

Hygiejne

En god hygiejne er en vigtig del af det fysioterapeutiske arbejde. Du skal beskytte både dig selv og dine patienter/klienter/borgere mod smitte. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig med din egen hygiejne, men også husker de arbejdsredskaber, du anvender. Via dette link kan du læse om, og teste dig selv i, vigtige regler for hygiejne, så du undgår at smitte dine patienter eller dig selv:

Onlinekursus i håndhygiejne

Inden du skal i klinisk undervisning skal du have et bevis på, at du kan din håndhygiejne. Det får du ved at gennemføre testen i ovenstående materiale og printe dit resultat ud.  

Tavshedserklæring

Inden du skal i klinisk undervisning, skal du have underskrevet en tavshedserklæring, da du får adgang til personfølsomme oplysninger, som du skal behandle fortroligt. Du får erklæringen af os - læs mere om det juridiske her, så du ved, hvad du skriver under på.