Del

Velkommen til studiestart på pædagoguddannelsen i Vordingborg

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen
Sidse Lillebæk Veje 

Uddannelsesleder 

 

Studiestart er mandag d. 28. august kl. 9.00

Adresse: Campus Vordingborg, Kuskevej 1 B, 4760 Vordingborg

Introugen

Når I kommer mandag morgen d. 28. august, vil vi studentervejledere stå klar til at tage imod jer og guide jer ned i kantinen hvor vi mødes, spiser morgenmad sammen (sponsoreret af kantinen) samt får en kort velkomst af vores uddannelsesleder samt underviserne på pædagoguddannelsen.

I introugen i uge 35 er der program hver dag fra kl. 9-15.

Studentervejledere har planlagt en spændende introuge til dig. Her vil vi blandt andet hjælpe med dit nye studiekort, IT-programmerne på uddannelsen samt gøre jer bekendt med campus. Herudover har vi planlagt en masse sociale aktiviteter, så der skabes et godt grundlag for et positivt socialt sammenhold på dit hold.

På pædagoguddannelsen er der fokus på det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde, som findes i vores fagområde. Dette vil vi gerne afspejle helt fra starten af jeres uddannelsesforløb. Derfor har studentervejledere og introugens aktivitetsteam skabt mulighed for, at du også kan lære de nye studerende som starter på læreruddannelsen samt den internationale læreruddannelse at kende, under nogle rigtig sjove fælles aktiviteter/konkurrencer hver eftermiddag. I dette tidsrum har vores fredagscafé ”SMU” åbent, så du kan afslutte dagen i hyggelige rammer.

Om aftenen fredag d. 1. september vil der være planlagt en intromiddag, kun for de nye pædagog-, lærer- og internationale lærerstuderende. Tilmelding til dette vil komme senere.

Vi håber på at se jer ALLE hele ugen, da det er den hyggeligste og sjoveste uge, fyldt med gode informationer såvel som sammenrystende sociale aktiviteter!

Oversigt over introugen

Mandag d. 28. august

kl. 9.00 - 15.00 Velkomst og introduktion til studiet og Campus Vordingborg v. studentervejledere / tutorer

Tirsdag d. 29. august 2023

Kl. 9.00 - 15.00 Praktiske informationer og aktiviteter v. studentervejledere / tutorer

Onsdag d. 30. august 2023

Kl. 9.00 - 15.00 Praktiske informationer og aktiviteter v. studentervejledere / tutorer

Torsdag d. 31. august 2023

Kl. 9.00 - 15.00 Praktiske informationer og aktiviteter v. studentervejledere / tutorer

Fredag d. 1. september 2023

Kl. 9.00 - 15.00 Velkomst ved dine undervisere samt afslutning på ugen v. studentervejledere / tutorer

Hold PVS23A - Dit skema for uge 36, 37 og 38

Skema for uge 36

Mandag 4.9.2023 kl. 8.30 - 16.00

Tirsdag 5.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 6.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

 

Skema for uge 37

Tirsdag 12.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 13.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Fredag 15.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

 

Skema for uge 38

Mandag 18.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Tirsdag 19.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 20.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 22.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

 

Skema for resten af semestret finder du på læringsplatformen Itslearning, som du får en grundig introduktion til i introugen og de første uger af undervisningen.

Undervisningen i de første to uger er centreret omkring professionel samarbejdspraksis, æstetik, pædagogiske workshops og meget mere.

 

 

Hold PVS23B - Dit skema for uge 36, 37 og 38

Skema for uge 36

Mandag 4.9.2023 kl. 10.10 - 11.45

Tirsdag 5.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 6.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Fredag 8.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

 

Skema for uge 37

Mandag 11.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Tirsdag 12.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 13.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Fredag 15.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

 

Skema for uge 38

Mandag 18.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Tirsdag 19.9.2023 kl. 8.30 - 14.20

Onsdag 20.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 22.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

 

Skema for resten af semestret finder du på læringsplatformen Itslearning, som du får en grundig introduktion til i introugen og de første uger af undervisningen.

Undervisningen i de første to uger er centreret omkring professionel samarbejdspraksis, æstetik, pædagogiske workshops og meget mere.

 

 

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang med studiet, skal du gennemføre en studiestartsprøve. Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, som bedømmes bestået/ ikke-bestået. Den varer en time. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se, om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder. Du vil få mere information om studiestartsprøven i studiestarten, så du skal ikke blive nervøs. 

Studiestartsprøven afvikles d. 6. september. Du får nærmere besked om prøven, når du starter d. 1. september.

Introduktion til studiet

Undervisningsforløb og aktiviteter på 1. semester

Pædagogiske, miljøer og aktiviteter

Det er det første forløb på din uddannelse. På forløbet får du viden om forskellige målgruppers forudsætninger og perspektiver. Du vil få kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere forskellige pædagogiske miljøer og aktiviteter, der fremmer læring og udvikling. Derudover får du viden og kompetencer til at arbejde med relationer og udvikling.

Du vil undervejs i forløbet stifte bekendtskab med forskellige aktivitetsfagligheder som fx musik, bevægelse, natur og udeliv, drama eller værkstedsfag.

Du vil få undervisning i samarbejdsformer i professionelle studiegrupper, som du kommer til at bruge igennem hele din uddannelse.

 

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Dette forløb giver dig et overblik over dilemmaer, diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, familieformer og kulturel mangfoldighed. Du vil arbejde med, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber. Herunder hvilken rolle du som borger, pædagog og individ selv spiller i disse fællesskaber. Du vil i forløbet skulle omsætte din viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter/ miljøer.

 

Arbejdsformer

I undervisningsforløb veksles mellem studieaktiviteter som undervisning, selvstændigt arbejde og arbejde i studiegrupper. Du vil arbejde med redegørelser, analyser og refleksion over temaer, teori og metoder med relevans for det pædagogiske arbejdsfelt.

 

Der er mødepligt på pædagoguddannelsen

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen er der mødepligt på min. 85% det første studieår for alle pædagogstuderende i Danmark.

Hvordan fremmøderegistreringen foregår, kan du læse mere om på Studienet, og du vil også blive informeret om mødepligten i forbindelse med din studiestart.

 

Undervisningsplan, skema og datoplan

På Absalon anvender vi læringsplatformen Itslearning. På Itslearning finder du undervisningsplaner og skema for de forløb, som du skal deltage i.

Du vil i studiestarten også blive introduceret til pædagoguddannelsens datoplan, hvor du kan se vigtige datoer for dette og kommende semestre.

 

 

Itslearning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

 

 

Vigtigt at anskaffe inden studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: For at kunne deltage i undervisningen er det nødvendigt at du anskaffer med en bærbar computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Udvidet penalhus: penalhus med lim, saks, farveblyanter oa. 

Professionshøjskolen Absalon har lavet en aftale med Microsoft om at tilbyde alle studerende en Microsoft Office pakke. Se her for yderligere information: 

Gratis Microsoft Office på Windows | IT for studerende | IT vejledninger på Absalon (pha.dk)

Litteratur ved studiestart

Grundbøger du skal anskaffe til studiestart på pædagoguddannelsen i Vordingborg:

Brøndsted, L.B., Jørgensen, C., m.fl. (Red.). (2018). Ny pædagogisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag.

Cecchin, D. & Sieling, V. (Red.). (2020). Pædagogers kompetencer. Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi. Akademisk Forlag.

Jensen, N.E., Jæger, H. m.fl. (2020). Tæt på pædagogik. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Hans Reitzels Forlag.

Rask, L., Hansen, M.B., Ravn, I. & Rask, A.K. (2021) Studiegrupper. Samarbejde og Faceilitering (2. udg.). Hans Reitzel Forlag.

 

 

Praktik

I løbet af pædagoguddannelsen er der 4 praktikperioder - 2 korte og 2 lange.

1. praktikperiode tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på Pædagoguddannelsen Vordingborg.

 

2. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 3. semester og 6 måneder frem, enten fra 1.12.2024 -31.5.2024. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Vordingborg. I forbindelse med anden praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp.

 

3. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 5. semester og 6 måneder frem enten fra 1.12.2025 -31.5.2025. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Vordingborg.

 

4. praktik tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Den studerendes opsamling af empiri indgår som centralt i praktikperioden. Den 4. praktikperiode tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling og kompetencemålet for bachelorprojektet er sigtepunktet for arbejdet i denne praktikperiode.

Alle praktikpladser ligger i Region Sjælland.

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester

Starter d. 1.9.2023 og slutter 26.1.2024

 

Undervisningsforløb 1. semester

  1.9 2023 – 1.12.2023 Pædagogiske miljøer og aktiviteter

4.12.2023 – 19.1.2024 Køn, seksualitet og mangfoldighed

 

Undervisningsfri periode 1. semester

Uge 42: 16.10.2023 – 20.10.2023

Uge 52: 25.12.2023 – 1.1.2024

 

Prøver 1. semester

Uge 4 2024 er der prøve i Pædagogiske miljøer og aktiviteter.

Prøven er en gruppeprøve, hvor I som gruppe går til prøven en af dagene i uge 4.

 

 

2. semester

Starter d. 29.1.2024 og slutter 25.6.2024

 

Undervisningsforløb på 2. semester

29.1.2024 – 8.3.2024 Pædagogens praksis

11.3.2024 – 24.4.2024 Første praktik

7.5.2024 – 21.6.2024 Samfundet i pædagogisk praksis

 

Undervisningsfri 2. semester

24.6.2024 – 16.8.2024

 

Sommerferie 2024

Sommerferie i uge 26, 27, 28 og 29

 

Prøver 2. semester

25.4 – 1.5.2024 Praktikprøve. Prøven ligger i forlængelse og som afslutning på første praktik. Det er en individuel prøve.

Lær dit hold at kende

Der er blevet lavet en Facebook-gruppe kun til jer, de nye pædagogstuderende, som I kan finde på linket her

Vi opfordrer dig til at uploade et vellignende billede af dig selv (ansigt og skuldre) på din profil på itslearning.
Find guide til at uploade dit billede her.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: paedagog@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder: Signe, mail 10468802@edu.pha.dk og/eller på tlf; 28251551

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig