Del

Velkommen til studiestart på pædagoguddannelsen i Slagelse

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen
Mette Høgh Stæhr, uddannelsesleder

Studiestart er mandag d. 2. september 2024.
Kl. 8.30-9.00 vil der være vejvisning til lokaler.

Vi samles i fællesområdet indenfor hovedindgangen ved skiltet "Pædagog"

Adressen er: Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Campus Slagelse ligger lige ved stationen og er du i bil er der gratis parkering bag campus.

Program for den første uge

Mandag d. 2. september  

8.30-9.00 Vejvisning til holdlokaler 

9.00-11.45 Intro til hold og holdunderviser samt kend dit hold og studiegrupper og intro til its learning 

11.45-12.30 Fælles frokost i kantinen 

12.30-13.00: Besøg af studievejleder 

13.00-15.00 O-løb på campus med tutorer og studentervejledere 

Tirsdag d. 3. september  

8.30-12.35 Intro til modul og kend dit hold med relations- og samarbejdsøvelser 

11.45 Fælles frokost 

12.30-13.00 Velkomst v. campusleder Ole Worregaard i kantinen 

13.00-15.00: Intro til foreningsliv 

 

Onsdag d. 4. september 

8.30 - 10.55: Intro til portfolio og kend dit hold 

11.00- 12.00: Studiestartsprøve  

12.00- 12.35: Fælles frokost

12.45-14.45: Oplæg af skole-fritidspædagog Martin Thieleman

Torsdag d. 5 september: studiedag 

Fredag d. 6 september 

8.30 - 10.55 Undervisning i professionel samarbejdspraksis 

10.55-11.50 Frokost 

11.50 - 14.20 Fælles sociale aktiviteter/ Trekamp 

 

 

 

 

Introduktion til studiet

Undervisningsforløb og aktiviteter på 1. semester

Pædagogiske, miljøer og aktiviteter

Dette udgør et af fagområder i 1. semester, hvor du får viden om forskellige målgruppers forudsætninger og perspektiver. Du vil få kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere forskellige pædagogiske miljøer og aktiviteter, der fremmer læring og udvikling. Derudover får du viden og kompetencer til at arbejde med relationer og udvikling.

Du vil undervejs i forløbet stifte bekendtskab med forskellige aktivitetsfagligheder som fx musik, bevægelse, natur og udeliv, drama eller værkstedsfag.

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Dette udgør et andet fagområde på 1. semester, hvor du får et overblik over dilemmaer, diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, familieformer og kulturel mangfoldighed. Du vil arbejde med, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber. Herunder hvilken rolle du som borger, pædagog og individ selv spiller i disse fællesskaber. Du vil i forløbet skulle omsætte din viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter/ miljøer.

Studiegrupper og arbejdsformer

I undervisningsforløb veksles mellem studieaktiviteter som undervisning, selvstændigt arbejde og arbejde i studiegrupper. Du vil arbejde med redegørelser, analyser og refleksion over temaer, teori og metoder med relevans for det pædagogiske arbejdsfelt.

Der arbejdes i studiegrupper på uddannelsen. I starten af uddannelsen får du undervisning i studiegruppen som en professionel samarbejdsform. Dette kommer du til at bruge igennem hele din uddannelse.

Der er mødepligt på pædagoguddannelsen

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen er der mødepligt på min. 85% det første studieår for alle pædagogstuderende i Danmark.

Hvordan fremmøderegistreringen foregår, kan du læse mere om på Studienet, og du vil også blive informeret om mødepligten i forbindelse med din studiestart. 

Its learning, undervisningsplan, skema og datoplan

På Absalon anvender vi læringsplatformen Itslearning. På Itslearning finder du undervisningsplaner og skema for de forløb, som du skal deltage i. I opfordres til at uploade et vellignende billede af jer selv (ansigt og skuldre) på profilen på itslearning. 

Du vil i studiestarten også blive introduceret til pædagoguddannelsens datoplan, hvor du kan se vigtige datoer for dette og kommende semestre.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Udvidet penalhus: penalhus med lim, saks, tusser/farveblyanter oa. 

Litteratur ved studiestart

Grundbøger til studiestart på pædagoguddannelsen.


Bøgerne skal I anskaffe jer til studiestart:

Gravesen, D. T. (red.) (2024). Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hansen, G. R., & Baagøe Nielsen, S. (red.) (2020). Køn seksualitet og mangfoldighed. Samfundslitteratur.

Rask, L, et al (2021) Studiegrupper: samarbejde og facilitering. Hans Reitzels forlag

 

 

Praktik

I løbet af pædagoguddannelsen er der 4 praktikperioder - 2 korte og 2 lange.

1. praktikperiode tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på Pædagoguddannelsen Slagelse.

 

2. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 3. semester og 6 måneder frem. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Slagelse. I forbindelse med anden praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp.

 

3. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 5. semester og 6 måneder frem. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Slagelse.

 

4. praktik tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Den studerendes opsamling af empiri indgår som centralt i praktikperioden. Den 4. praktikperiode tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling og kompetencemålet for bachelorprojektet er sigtepunktet for arbejdet i denne praktikperiode.

Alle praktikpladser ligger i Region Sjælland.

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Årshjul 2024/25 (Ferie - Praktik - Prøve)

Undervisningsforløb på 2. semester

Pædagogens praksis 27.01.2025 –  7.03.2025 

Første praktik 10.03.2025 – 23.04.2025, prøve i uge 17 og 18  

Samfundet i pædagogisk praksis 5.05.2025 – 18.06.2025


Lær dit hold at kende

Vi lægger vægt på at I som studerende lærer hinanden at kende på holdet i studiestarten, fordi studiemiljøet og kontakten til medstuderende og undervisere har stor betydning både for din faglige udvikling og trivsel på uddannelsen.  

Du og dine medstuderende vil komme med forskellige baggrunde og erfaringer, og I kan have forskellige behov og ønsker for studielivet. Vi vil bygge bro mellem forskellighederne i fællesskab og favne hinandens forskellige behov.

Lær dit campus og din studieby at kende

Her kan du blive klogere på din uddannelse, dit Campus og din studieby

Studenterrådet (SR) består af studerende og arbejder for at forbedre de studerendes forhold på Professionshøjskolen Absalons uddannelsessteder. Du kan blive klogere på dit lokale SR for Campus Slagelse på deres facebookside her og læse mere om SR generelt her 

Vakkelvognen er Campus Slagelses fredagscafe. Du kan besøge deres Facebookside her, og se hvilken type arrangementer, de står for, og hvad du kan se frem til.

Studieby Slagelse afholder forskellige arrangementer for studerende i forbindelse med studiestart:

Læs velkomstbrev fra Slagelse Studieby her

Læs mere om Slagelse Studieby: Studiebyen Slagelse

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: paedagog@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål

 

 

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig