Del

Velkommen til studiestart på pædagoguddannelsen i Nykøbing Falster

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen

Centerchef

Katrine Wolin


Studiestart er fredag d. 1. september kl. 09.00

Adressen er: Campus Nykøbing F. Bispegade 5, 4800 Nykøbing F

Lokale: Auditoriet (K103)

Program for den første uge

Fredag 1. september

9.00-10.00: Fælles velkomst for alle nye studerende på Campus Nykøbing. (Auditoriet, K103)

10.10-11.00: Velkomst ved tovholderen på pædagoguddannelsens 1. modul, hvor I lærer hinanden at kende. (D104)

11.10-11.40: Uddannelseslederen byder jer velkommen til pædagoguddannelsen i Nykøbing. (D104)

11.40-12.20: FROKOST: Her kan du medbringe din egen mad eller købe frokost i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen, hvor der er reserveret bord til os. (Bygning B)

12.20-13.30: Tovholderen og studentervejledere laver fælles aktiviteter. (D104)

13.30: Fælles Fredagsbar! Alle uddannelsesretninger har mulighed for at deltage. 

 

Mandag 4. september

08.30-11.10: Studentervejlederne og tovholder viser rundt på Campus og laver fælles aktiviteter (D104)

11.10-11.40: Tovholderen introducerer til Itslearning, Studienet, studiemail, mv. (D104)

11.40-12.20: FROKOST: Her kan du medbringe din egen mad eller købe frokost i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen, hvor der er reserveret bord til os. (Bygning B)

12.20-13.20: Tovholder og studievejledere introducerer til biblioteket mv. (D104)

13.20-14.10: Tovholderen faciliterer fælles drøftelse og øvelser om det gode studieliv og studiefælleskab, tovholderen danner studiegrupper med jer. 

14.10: Tak for i dag!

 

Tirsdag 5. september

08.30-11.40: Formiddagen bruges på at lære jeres medstuderende endnu bedre at kende. Tovholder hjælper jer med at bestille studiekort i løbet af dagen. (D104)

11.40-12.20: FROKOST: Her kan du medbringe din egen mad eller købe frokost i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen, hvor der er reserveret bord til os. (Bygning B)

12.20-13.20: Information om studiestartsprøven. I laver flere sociale aktiviteter. (D104)

13.20-15.55: Info om studievejledningen ved Liselotte Paaske Nielsen.

15.55: Tak for i dag!

 

Onsdag 6. september

08.30-10.30: Tovholderen introducerer til studiestartsprøven. (D104)

11-12: Studiestartsprøve

12-12.35: FROKOST: Her kan du medbringe din egen mad eller købe frokost i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen, hvor der er reserveret bord til os. (Bygning B)

OBS Kantinen lukker for salg 12.20. 

12.35: Tak for i dag!

 

Torsdag 7. september

08.30-10.30: Tovholderen introducerer til PMA-modulet og starter modulets undervisning. Studiekort hentes i løbet af formiddagen. (D104)

10.30-11.40: Tovholder og studentervejlederne laver sociale aktiviteter med holdet. Studentervejlederne informere omkring arbejdet. (D104)

11.40-12.20: FROKOST: Her kan du medbringe din egen mad eller købe frokost i kantinen. Vi spiser alle sammen i kantinen, hvor der er reserveret bord til os. (Bygning B)

12.20-14.10: Studentervejlederne laver sociale aktiviteter. Dette er jeres sidste introdag. 

Tak for i dag!

 

 

Dit skema for uge 37 og 38 hold PFS23A

Skema for uge 37

Mandag 11.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Onsdag 13.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 15.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Skema for uge 38

Mandag 18.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Onsdag 20.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 22.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Dit skema for uge 37 og 38 hold PFS23B

Skema for uge 37

Mandag 11.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Onsdag 13.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 15.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Skema for uge 38

Mandag 18.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Onsdag 20.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Fredag 22.9.2023 kl. 8.30 - 14.10

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang med studiet, skal du gennemføre en studiestartsprøve. Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, som bedømmes bestået/ ikke-bestået. Den varer en time. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se, om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder. Du vil få mere information om studiestartsprøven i studiestarten, så du skal ikke blive nervøs. 

Studiestartsprøven afvikles d. 6. september. Du får nærmere besked om prøven, når du starter d. 1. september.

Introduktion til studiet

Undervisningsforløb og aktiviteter på 1. semester

Pædagogiske, miljøer og aktiviteter

Det er det første forløb på din uddannelse. På forløbet får du viden om forskellige målgruppers forudsætninger og perspektiver. Du vil få kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere forskellige pædagogiske miljøer og aktiviteter, der fremmer læring og udvikling. Derudover får du viden og kompetencer til at arbejde med relationer og udvikling.

Du vil undervejs i forløbet stifte bekendtskab med forskellige aktivitetsfagligheder som fx musik, bevægelse, natur og udeliv, drama eller værkstedsfag.

Du vil få undervisning i samarbejdsformer i professionelle studiegrupper, som du kommer til at bruge igennem hele din uddannelse.

 

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Dette forløb giver dig et overblik over dilemmaer, diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, familieformer og kulturel mangfoldighed. Du vil arbejde med, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber. Herunder hvilken rolle du som borger, pædagog og individ selv spiller i disse fællesskaber. Du vil i forløbet skulle omsætte din viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter/ miljøer.

 

Arbejdsformer

I undervisningsforløb veksles mellem studieaktiviteter som undervisning, selvstændigt arbejde og arbejde i studiegrupper. Du vil arbejde med redegørelser, analyser og refleksion over temaer, teori og metoder med relevans for det pædagogiske arbejdsfelt.

 

Der er mødepligt på pædagoguddannelsen

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen er der mødepligt på min. 85% det første studieår for alle pædagogstuderende i Danmark.

Hvordan fremmøderegistreringen foregår, kan du læse mere om på Studienet, og du vil også blive informeret om mødepligten i forbindelse med din studiestart.

 

Undervisningsplan, skema og datoplan

På Absalon anvender vi læringsplatformen Itslearning. På Itslearning finder du undervisningsplaner og skema for de forløb, som du skal deltage i.

Du vil i studiestarten også blive introduceret til pædagoguddannelsens datoplan, hvor du kan se vigtige datoer for dette og kommende semestre.

 

 

 

 

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed.

Litteratur ved studiestart

Grundbøger til studiestart på pædagoguddannelsen

Jensen, N. E., Jæger, H. & Bollerup-Jensen, T. (Red.). (2020). Tæt på pædagogik: Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Hans Reitzels Forlag

Jensen, N. E. (2023). Metodehåndbogen. Pædagogstuderende mellem profession og akademisering. (3. udg.) Hans Reitzels Forlag

Madsen, K. L., Jørgensen, J. & Graack, J. (2022). Normkritik i pædagogisk praksis.
Hans Reitzels Forlag*

*denne bog skal først bruges fra uge 49.

 

 

 

Praktik

I løbet af pædagoguddannelsen er der 4 praktikperioder - 2 korte og 2 lange.

1. praktikperiode tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på Pædagoguddannelsen Nykøbing F.

 

2. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 3. semester og 6 måneder frem, enten fra 1.12.2024 -31.5.2024. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Nykøbing F. I forbindelse med anden praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp.

 

3. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 5. semester og 6 måneder frem enten fra 1.12.2025 -31.5.2025. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Nykøbing F.

 

4. praktik tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Den studerendes opsamling af empiri indgår som centralt i praktikperioden. Den 4. praktikperiode tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling og kompetencemålet for bachelorprojektet er sigtepunktet for arbejdet i denne praktikperiode.

Alle praktikpladser ligger i Region Sjælland.

Its-learning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Its-learning”. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Årshjul 2023/24 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester

Starter d. 1.9.2023 og slutter 26.1.2024

 

Undervisningsforløb 1. semester

  1.9 2023 – 1.12.2023 Pædagogiske miljøer og aktiviteter

4.12.2023 – 19.1.2024 Køn, seksualitet og mangfoldighed

 

Undervisningsfri periode 1. semester

Uge 42: 16.10.2023 – 20.10.2023

Uge 52: 25.12.2023 – 1.1.2024

 

Prøver 1. semester

Uge 4 2024 er der prøve i Pædagogiske miljøer og aktiviteter.

Prøven er en gruppeprøve, hvor I som gruppe går til prøven en af dagene i uge 4.

 

 

2. semester

Starter d. 29.1.2024 og slutter 25.6.2024

 

Undervisningsforløb på 2. semester

29.1.2024 – 8.3.2024 Pædagogens praksis

11.3.2024 – 24.4.2024 Første praktik

7.5.2024 – 21.6.2024 Samfundet i pædagogisk praksis

 

Undervisningsfri 2. semester

24.6.2024 – 16.8.2024

 

Sommerferie 2024

Sommerferie i uge 26, 27, 28 og 29

 

Prøver 2. semester

25.4 – 1.5.2024 Praktikprøve. Prøven ligger i forlængelse og som afslutning på første praktik. Det er en individuel prøve.

 

 

 

Lær dit hold at kende

Vi lægger vægt på at I som studerende lærer hinanden at kende på holdet i studiestarten, fordi studiemiljøet og kontakten til medstuderende og undervisere har stor betydning både for din faglige udvikling og trivsel på uddannelsen.  

Du og dine medstuderende vil komme med forskellige baggrunde og erfaringer, og I kan have forskellige behov og ønsker for studielivet. Vi vil bygge bro mellem forskellighederne i fællesskab og favne hinandens forskellige behov.

Cirka 14 dage inden studiestart, kommer der et link til holdets Facebookgruppe.

Link: www.facebook.com/groups/pfs23

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, så kig på her på Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder: Navn  Mail:

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten. Derfor har vi sat tider af i august, hvor du kan møde op og få vejledning til at ansøge om SPS. Du kan se tiderne og læse mere om SPS her.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller via efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig