Del

Velkommen til studiestart på bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg

 

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen
Tine Muxoll Fatum
Uddannelsesleder 

Studiestart er mandag d. 2. september kl. 9.00

Adresse: Campus Kalundborg: 4, 4400 Kalundborg
(Er du med tog, så stig af ved Kalundborg Øst)

Brush-up kursus i matematik og kemi i august

Kort før studiestart tilbyder bioanalytikeruddannelsen et gratis brush-up kursus i matematik, biologi, statistik og kemi, som repeterer nogle vigtige matematiske, biologiske og kemiske værktøjer fra folkeskolematematikken, kemi C og matematik B. Yderligere vil der være en introduktion til biokemi og statistik, som begge benyttes på uddannelse. 

Vi vil anbefale alle, uanset uddannelse og alder, at deltage i kurset. Ikke blot er det en mulighed for at få genopfrisket viden, som det forventes, at du har 100% styr på, men du vil også møde din kommende klasse og se skolen i et afslappet miljø.

Endeligt får du mulighed for at høre mere om uddannelsen fra studentervejlederne, som afholder kurset, og få gode råd om studieteknik Læs mere om kurset og tilmeld dig her

 

 

 

 

Program for introdagene

Mandag 2. september

9.00
Velkomst

9.15-12.00
Introduktion til dit studie og kend dit hold

12.00-13.00

Frokost

13.00-16.00
Fælles arrangement med alle nye studerende på campus. Medbring gerne praktisk tøj.

 

 

 

 

 

Introduktion til studiet

Den teoretiske undervisning

Det meste af din undervisning er opdelt i forskellige forløb.

Den teoretiske undervisning veksler mellem fremmødedage (ca. 4 dage per uge), hvor du vil deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, f.eks. underviseroplæg, klassedialog omkring studiespørgsmål, laboratorie-dage, gruppearbejde m.v., samt studiedage (ca. 1 dag per uge), hvor du forbereder dig hjemme eller sammen med din studiegruppe (pensumlæsning, opgaveløsning, forskellige former for e-baseret undervisning, gruppearbejde).

Studiedagene er IKKE fridage, så undgå studiearbejde i dagtimerne, - du skal desuden påregne at bruge mindst 41 timer i alt per uge, hvis du skal kunne følge med i undervisningen og bestå dine eksamener.

På den teoretiske del af uddannelsen vil du blive mødt af studieaktivitetskrav, dvs. at aflevering af visse opgaver eller fremmøde til særlige undervisnings-gange er en forudsætning for at blive vurderet studieaktiv.

På 1. semester introduceres du til bioanalytikerens faglige univers:

Du undervises i en række grundfag, der danner basis for din forståelse af bioanalytiske analyser og undersøgelser: basale laboratoriefærdigheder, cellebiologi, anatomi/fysiologi, kemi/biokemi, statistik/kvalitetssikring, hæmatologi (læren om blodet), mikrobiologi, enzymologi og immunologi.

Undervejs i semestret arbejder du med udvalgte undersøgelser og analyser, der kobler den teoretiske undervisning til analyser i klinikken, herunder til kvalitetssikringsbegreber og – procedurer.
Desuden skal du arbejde med at opøve gode studievaner  og samarbejdsevner.

 

 

Studiestartsprøve

Der afholdes studiestartsprøve på bioanalytikeruddannelsen. Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen og kortlægge din motivation, kendskab til og viden om uddannelsen.

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes godkendt/ ikke godkendt Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven. Prøven afholdes i løbet af de første 14 dage af studiet, og omprøven afholdes senest i midten af 3. studieuge.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Kittel: Du skal anskaffe dig en hvid knælang kittel med korte ærmer, som skal kunne vaskes ved 60 ᵒC. Den kan f.eks. købes her: www.stetoskop.dk . Du skal bruge den allerede den første uge. 

Sko. Du skal anskaffe dig et par behagelige lukkede sko, du kun bruger i lab (f.eks. træsko eller solide sneakers, hvor stoffet ikke er gennemtrængeligt for spildte væsker).

Smartphone: Det er fordel, hvis du har en form for smartphone, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed, og de versioner af Excel, der undervises i.

Privat ulykkesforsikring, der dækker laboratorie-arbejde, idet der er en (heldigvis) lille risiko for personskade, når man håndterer ætsende/sundhedsskadelige kemikalier, mikrober, varmeplader m.m.

SPS-støtte: Har du tidligere modtaget SPS-støtte, så skal du søge igen, - hurtigst muligt. Se her.

Se din litteraturliste for 1. semester

Lærebøger

Du bedes i god tid anskaffe dig nedenstående lærebøger, som kan købes med studierabat over nettet (f.eks. www.academicbooks.dk, eller www.saxo.dk).

Alle bøgerne bruges også på senere semestre, hvor bogudgiften derfor er væsentligt mindre. Køber du brugt, så vær opmærksom på, at tidligere udgaver har andet sideantal (og måske indhold) end der opgives i pensumlisten. 

 

Stilling, Hvilsom & Krabbe (2017) Molekylærbiologi og biokemi, 4. udgave, ISBN 9788750060031

Haug et al. (2019) Anatomi og fysiologi – Menneskekroppen, ISBN 9788712058328

Sindt & Jørgensen (2017) Statistiske metoder i biomedicin, ISBN 9788771887723  

Olsen (2016) Almen klinisk og praktisk mikrobiologi, ISBN 9788770710404 

Hansen & Østergaard (2019)  Hånden på hjertet – mikrobiologi, ISBN13 9788762818446

Bay, Glass & Krog (2017) Immunologi og transfusionsmedicin, ISBN13 9788762817616

Praktik

Praktik Uge 46-47

I denne periode er du i praktik på et af Region Sjællands hospitaler. Du har her mødepligt, 30 timer/uge  i gennemsnit. Du kommer rundt på udvalgte afdelinger, afhængigt af det pågældende praktiksted, hvor du ser eksempler på bioanalytikerens arbejdsopgaver. I praktikken undervises du desuden i udvalgte emner, f.eks. håndhygiejne, uniformsetikette, tavshedspligt samt blodprøvetagning. Læs mere om praktikken her  

Læs mere i uddannelsesplanen.

itslearning - Absalons digitale læringsplatform

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

  • Studienet hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
  • Hjælp hvor finder du trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
  • Mail hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Læs mere her

Årshjul 2024/25 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester 2024

Praktik: Uge 46-47

Juleferie: 23 dec til 1 januar inklusiv

Eksamen: Uge 4

2. semester 2025

Studiefri: Uge 5

Påskeferie: Uge 16

Eksamen: Uge 26

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Studieadministrationen kan kontaktes på mail: bioanalytiker@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Er du nysgerrig for at møde dine medstuderende inden studiestart, så meld dig ind i dit holds facebookgruppe 

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Kalundborg: 

Emilie Friis Nielsen 10457732@edu.pha.dk
Sarah Bruun Kobbelgaard Olsen 10457738@edu.pha.dk

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. oktober.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende på Professionshøjskolen Absalon kan du få hjælp under din uddannelse i form af SPS. Det kan være en mulighed, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, som fx ordblindhed, angst, ADHD eller et syns- eller hørehandicap mm.

Kontakt studievejledningen på studievejleder@pha.dk hvor du kan høre mere og få hjælp til at søge. Det er vigtigt, at der søges om SPS så hurtigt som muligt, da der er sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. september

Er du tilbudt studieplads via standby eller efteroptag efter 1. september, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemStudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig