Del

Velkommen til studiestart på e-læring for sygeplejerskeuddannelsen

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!

Med venlig hilsen
Rikke Herskind Romonoff
Uddannelsesleder


Introduktion og studiestart er torsdag d. 1. februar kl. 8.30 med fysisk fremmøde på Campus Slagelse

Adressen er: Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Studentervejledere vil vise jer vej til lokalet hvor vi mødes.

Husk at medbringe computer og headset!

Program for studiestarten

Torsdag d. 1. februar

8.30 - 16.00: Studiestartsseminar, dag 1 med Lone og Albert

8.30 - 9.00: Ankomst til campus og registrering af fremmøde i lokale C3.11 (tutorer viser vej fra kantinen til lokaler)

9.00 - 11.30: Velkommen til sygeplejerskeuddannelsen på E-læring ved tutorer og undervisere Lone Holst Rosager og Albert Sonne Mouritsen

 • Introduktion til studiet
 • Bøger og uniform
 • Tavshedserklæring

11.30 - 12.00: Rundvisning inkl. foto

12.00 - 12.30: Frokost (der er mulighed for at købe mad og drikke i kantinen, Kantinen er pengeløs men tager kort og mobilepay)

12.30 - 16.00 (inkl. pause): Introduktion til Studienet, ItsLearning, e-tiviteter, første studieaktivitet samt spørgsmål. Icebreaker. Foto til studiekort. 

16.00: Tak for i dag og vi ses i morgen

 

Fredag d. 2. februar

9.00 - 16.00: Studiestartsseminar, dag 2 med Lone og Albert

9.00 - 10.00: Studieteknologier + apps. Introduktion til zoom/Teams - husk pc og headset!

10.00 - 10.45: Introduktion til wiseflow og studiestartsprøven

10.45 - 11.15: Introduktion til Studienet og portfolio

11.15 - 11.45: Intro til studiegrupper

11.45 - 12.30: Frokost

12.30 - 13.00: Fælles velkomsttale ved campuschef Ole Worregaard

13.00 - 14.30: Introduktion til studiegrupper, sammensætning af grupper og udarbejdelse af samarbejdskontrakt. Uddannelsesleder Rikke kigger forbi.

14.30 - 16.00: Professionel samarbejdspraksis. Studiegrupper etableres.

 

Hent studiekort i front desk på vej hjemad.

Tak for i dag og vi ses på webinar.

Studenterkonference

Sæt kryds i kalenderen mandag d. 26. februar

Her inviteres du og alle dine medstuderende på sygeplejerskeuddannelsen til studenterkonference på Campus Roskilde.

På konferencen er der oplæg med temaer om sygeplejerskens karriereveje, livet som ung med psykisk sygdom, unge og diversitet samt afslutning med en af Danmarks sjoveste upcoming stand-up komikere. 

Dagen er med fuld forplejning, der er live musik til frokosten og det er helt gratis at deltage!

Seminardage på 1. semester

Seminardage

Studiestartsseminar: d. 1/2 klokken 8.30 - 16.00 + d. 2/2 klokken 9.00 - 16.00

Seminar 2: d. 5/3 + d. 6/3 klokken 9.00 - 16.00

Seminar 3: d. 2/5 + d. 3/5 klokken 9.00 - 16.00

Seminar 4: d. 4/6 + d. 5/6 klokken 9.00 - 16.00

 

Online webinar

Webinar: d. 7/2 klokken 9.00 - 12.00

Webinar: d. 16/2 klokken 9.00 - 12.00

Webinar: d. 25/4 klokken 9.00 - 12.00

Webinar: d. 26/4 gruppevis henover dagen

 

Klinik

Ugerne 14, 15 og 16 (hvis interesse)

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang skal du gennemføre en studiestartsprøve, som du skal bestå, for at fortsætte uddannelsen. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet samt at klarlægge din motivation, kendskab og viden om uddannelsen, herunder praktikken. Du skal ikke blive nervøs hvis der er noget du ikke kan huske - det skal der nok blive tid til at få samlet op på.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder. Du vil modtage nærmere orientering om hvad prøven går ud på og hvordan den forløber i forbindelse med din opstart. I prøveoversigten kan du se hvornår prøven afholdes.

Hvis der er opstået spørgsmål i forhold til dine svar i studiestartsprøven, så er du velkommen til at tage dem op med din underviser i forbindelse med studiesamtaler på 1. semester.

 

Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, der bedømmes bestået/ikke-bestået. Du har to forsøg til at bestå studiestartsprøven.

Prøven bliver afholdt senest 14 dage efter studiestart. Bestås studiestartsprøven ikke i 1. forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon afholde en omprøve snarest derefter og senest 3 måneder efter uddannelsens start. Har du ikke bestået studiestartsprøven efter to forsøg, vil Professionshøjskolen Absalon bringe indskrivningen til ophør.

Introduktion til studiet

På sygeplejerskeuddannelsen uddannes du til selvstædigt at udføre sygepleje for og med patienter og borgere i alle aldre. Din uddannelse er medvirkende til, at vi fortsat kan have et godt sundhedssystem til nytte for både det enkelte menneske og for samfundet.

Som sundhedsprofessionel skal du kunne arbejde med mennesker i alle aldre, mennesker som har forskellige livsvilkår, der alle sammen har brug for sundhedsprofessionelle indsatser. Som sundhedsprofessionel skal du også kunne søge, dele og bearbejde ny viden - og omsætte viden til ny praksis. Ligesom du også skal kunne kommunikere og samarbejde med andre professioner, forstå og agere i forskellige sektorer og begå dig som fagprofessionel på både det offentlige og private arbejdsmarked.

I løbet af uddannelsen skal du undersøge, eksperimentere, reflektere, udforske og handle aktivt i et samspil med medstuderende, undervisere og praktikere. Du skal sætte mål og reflektere over dine forventninger og læreprocesser i uddannelsen og til dit fremtidige arbejde som professionel, og - når det er relevant - som myndighedsperson.

Studiegrupper

På Absalon ønsker vi et højt niveau af faglig professionalisme, som giver dig mulighed for at gå direkte ud og bruge din uddannelse efterfølgende. At indgå i studiegrupper er en kerneaktivitet til at træne professionalisme og vi har tilrettelagt og baseret uddannelsen på, at du som studerende opnår et læringsfællesskab i en studiegruppe som supplement til den øvrige undervisning. Det er her du træner dit professionelle samarbejde via diskussion, eksemplificering og perspektivering i din gruppe – samtidig med at du øver dig i de faglige discipliner. Derfor vil du som studerende bruge en stor del af din tid i studiegrupper.

Vi arbejder med at danne studiegrupperne under studiestarten. Her sikrer vi, at alle kommer i en studiegruppe og at alle bliver klædt godt på til at indgå i studiegrupperne. Vi sætter tydelige rammer og forventninger til arbejdet i studiegrupperne og hjælper jer til at indgå samarbejdsaftaler. Vi gør os umage med at danne studiegrupper som fungerer, og vi danner løbende nye grupper, så man kommer til at arbejde sammen med forskellige medstuderende. Professionelt samarbejde i grupper øger trivslen, også selvom det er med medstuderende, som du ikke sædvanligvis ville omgås med i dit private liv. Hav fokus på det professionelle samarbejde.

Hvis samarbejdet i studiegruppen alligevel på et tidspunkt bliver svært, står vi også klar til at hjælpe. Det kan du læse mere om her: Støtte til studiegrupper - Professionshøjskolen Absalon (phabsalon.dk)

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Smartphone er en fordel at have, da du her kan få let adgang til dit skema via TimeEdit og dine undervisningsressourcer via Itslearning.

En god bærbar computer med en velfungerende internetforbindelse er absolut nødvendigt for at kunne studere hos os. Den skal være af nyere dato, så den kan køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), Absalon stiller gratis til rådighed. Vi har selvfølgelig trådløst Wi-Fi på hele campus.

Du får også brug for en uniform til simulationsundervisningen. I løbet af 1. semester vil du få vejledning i hvilke uniformer der godkendes samt hvor de kan købes.

Se desuden punktet vedr. litteratur nedenfor.

Litteratur ved studiestart

Følgende litteratur er basislitteratur på 1. semester, men anvendes på flere semestre:

 

Obs! Du behøver ikke købe litteraturen på forhånd - ved studiestart vil du, fra både undervisere og tutorer, få gode råd til hvordan du bedst og billigst kan anskaffe dig litteraturen.

 

Basislitteratur 

 • Falch, L.A. og Olivares, B. red., 2022. Etik i Sygeplejen - grundbog i teori og praksis, FADL’s Forlag.
 • Hansen, L.B. og Østergaard, C., 2019. Mikrobiologi – Hånden på hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard. *
 • Henricson, M. red., 2018. Videnskabelig teori og metode – fra ide til eksamination. 2. udgave. København: Munksgaard.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 1 Profession og patient. 5. udgave. København: Gads Forlag.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. 5.udgave. København: Gads Forlag.
 • Hjortsø, M. og Malling, C. red., 2017. Sygeplejebogen 3 Kompleks sygepleje. 5.udgave. København: Gads Forlag.
 • Jensen, B.B, Grønbæk, M. og Reventlow, S. red., 2021. Forebyggende sundhedsarbejde. 7. udgave. København: Munksgaard.
 • Jørgensen, K. red., 2021. Kommunikation for sundhedsprofessionelle. 5. udgave. København: Gads Forlag.
 • Martinsen, B., Dreyer, P. og Norlyk, A. red., 2021. Sygeplejens superhelte. Sygeplejeteoretikere der styrker klinisk praksis. København: Munksgaard.
 • Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J., 2016. Biokemi og genetik. 6. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag. **
 • Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2.udgave. København: Munksgaard. **
 • Poulsen, I. og Kunstek, red., 2022. Inaktivitet og immobilitet. 3.udgave. København: Munksgaard.
 • Rask, L., Hansen, M. B., Ravn, I. og Rask, A. K., 2018. Studiegrupper: Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag
 • Viborg, A.L. og Torup, A.W. red., 2019. Sygdomslære - Hånden på hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard. *

Dele heraf kan også læses i Area9 RHAPSODE™, Area9 lyceum. 2023

** Kan også læses i Area9 RHAPSODE™, Area9 lyceum. 2023

 

Den øvrige litteratur til 1. semester fremgår af e-læringsplanen for den enkelte tematik.

Praktik

Den kliniske del af uddannelsen (praktikken) udgør 90 ECTS af uddannelsens 210 ECTS. Praktikken foregår på godkendte praktiksteder og udgør den del af uddannelsen, hvor du er i direkte kontakt med raske eller syge enkeltpersoner eller grupper samt lærer at planlægge, yde og vurdere den samlede sundheds- og sygeplejeindsats. Udvalgte elementer af praktikken kan i begrænset omfang foregå i et færdighedslaboratorium eller simulationslaboratorium.

På sygeplejerskeuddannelsen er der mødepligt i praktikken svarende til et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Ved praktikperiodens begyndelse aftaler den kliniske vejleder med den studerende, hvilke aktiviteter og konkret mødetid, der registreres fremmøde til. Aktiviteter inkluderer alle studieaktiviteter, som fremgår af uddannelsesplanen for det respektive semester, den generelle plan for praktikken på praktikstedet samt den individuelle studieplan, der udarbejdes ved praktikperiodens begyndelse. Mødetiden vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage, men kan, hvis der er et læringsmæssigt sigte og mulighed for vejledning, også ligge i forbindelse med aften-, natte- og/eller weekendvagter på praktikstedet.

Du kan læse mere om praktikken her.

Er jeg sikret en praktikplads?
På Absalon sørger vi for at alle studerende får en praktikplads. Vi har aftaler med kommuner og med regionens sygehuse om hvor mange pladser de skal oprette og hvor – nemlig de steder der er godkendt til at være praktikplads. I enkelte tilfælde er der mulighed for selv at søge praktikplads uden for regionen.

Hvis du har anmærkninger på din straffeattest, skal du kontakte studievejledningen hurtigst muligt med henblik på afklaring af, om det er muligt for dig at gennemføre sygeplejerskeuddannelsen. En straffeattest med anmærkninger kræver en individuel vurdering fra praktiksted til praktiksted, men du skal have en acceptabel/tilfredsstillende straffeattest. Bedes der om udvidet straffeattest går den 10 år tilbage. Hvis du ikke afgiver dit samtykke til at praktikstedet kan se din straffeattest, bliver du afvist i din praktik. Hvis du har alvorlige anmærkninger på din straffeattest vil du blive indkaldt til samtale, oftest i HR/juridisk afdeling i praktikorganisationen.

I psykiatrien afvises studerende med meget alvorlige domme som involverer vold eller euforiserende stoffer. I kommuner vil også berigelseskriminalitet give anledning til afvisning af studerende i praktik.

Krav om kendskab til forskellige specialer
Igennem praktikkerne skal du som studerende ud over generalistkompetencer som situationsbestemt kommunikation, klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab også opnå kendskab til forskellige specialer. Det er for at kunne arbejde ikke bare i Danmark men også i andre EU-lande. Specialerne du skal have kendskab til er: det medicinske, det kirurgiske, det pædiatriske/sundhedspleje, det psykiatriske (og mental sundhed) samt det geriatriske speciale. Du kan læse mere i studieordningen (side 38) her.

Ofte stillede spørgsmål omkring praktik
Du kan her finde ofte stillede spørgsmål og svar vedrørende praktik. Det kan være spørgsmål om transportgodtgørelse, forsikring, bekymringer om læringsmål, ”studiedage”, helligdage etc.

Itslearning - Absalons digitale læringsplatform

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”Itslearning”. 

I Itslearning finder du din undervisningsaktiviteter, undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale, og det er også her du kommunikerer med dine undervisere og dine medstuderende. Du har desuden direkte adgang til:

 • Studienet, hvor du finder al studierelevant information, studievejledningen og studieadministrationen, information om dit campus, IT vejledninger og genveje relevante IT-systemer og meget mere.
 • Hjælp, hvor du finder trin for trin vejledninger i brugen af itslearning
 • Mail, hvor du har direkte adgang til din studiemail hvor du løbende vil modtage vigtig information omkring dit studie.

Vi vil gerne opfordre dig til at du uploader et vellignende billede af dig selv (ansigt og skuldre) på din itslearning profil. Vi bruger billederne til at lære de studerende at kende og for at I studerende også kan lære hinanden at kende. Ved uploading af billede kan du bruge guiden her: Profilbilleder i Itslearning

Du vil automatisk få adgang til dine undervisningsrum 15 dage før din undervisning starter. Her vil dine undervisningsaktiviteter også fremgå af itslearnings kalender. 

Nærmere intro til Its-learning sker i løbet af introdagene. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her

 

Mailkorrespondance

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra hotmail eller andre private mailadresser svarer vi ikke på.

Vi forventer at du ofte tjekker din studiemail, idet henvendelser fra undervisere, uddannelsesleder mv. kommer på din studiemail og du kan gå glip af vigtige information og deadlines, hvis du ikke tjekker din mail.

Årets gang (Ferie - Praktik - Eksamen)

Sygeplejerskeuddannelsen er bygget op af 7 semestre, der hver har en varighed på cirka et halvt år.

Du starter på forårssemesteret d. 1. februar 2024, og efterårssemesteret starter ca. 1. september, afhængig af kalenderen. I rammeplanen kan du vælge "Forår 2024" for din lokation og se hvilke uger du på 1. semester har hhv. teoretisk undervisning, er i praktik eller har undervisningsfri. Rammeplanen opdateres for hvert semester.

prøveoversigten kan du se datoer for alle prøver og omprøver på dit semester. Prøveoversigten opdateres cirka et halvt år i forvejen for et nyt semester.

I rammeplanen ovenfor kan du se hvilke uger du er i praktik, og du kan læse yderligere her, ligesom du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om praktikken her.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, så kig på her på Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Info om Studentervejleder kommer ca. 14 dage inden studiestart.

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig