Del

Praktik

Den kliniske undervisning udgør ca. 43 % (90 ECTS-point) af uddannelsen og du vil skulle gennemføre praktikophold af kortere og længere varighed gennem det meste af uddannelsen.

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

I praktikken vil du komme til at udføre sygepleje hos både fysisk og psykisk syge patienter på hospitaler, i hjemmeplejen, sundhedspleje med flere.

Endvidere vil du komme til at arbejde med klinisk undervisning i færdigheds- /simulationslaboratorier. Her vil du komme til at øve færdigheder som f.eks. sårpleje, personlig hygiejne, sondenedlæggelse m.m. på avancerede modeldukker. Du vil også kunne træne refleksion og problemløsning i et scenarie, der ligger tæt på virkeligheden.

I de kliniske studier lærer du at observere symptomer og situationer, at benytte din faglige viden til at vurdere disse observationer – planlægge sygeplejehandlinger, udføre og dokumentere dem. Du vil samtidig opøve din evne til at etablere, vedligeholde og afslutte relationer til patienter og påførende. I den kliniske undervisning indgår du i praksisfællesskabet. Du bliver en del af personalet og kommer til at udføre selvstændige sygeplejeopgaver. Patienterne og kollegaerne regner med dig og forventer noget af dig. Derfor får du også tilknyttet en klinisk vejleder, som du samarbejder med i forløbet.