Del

Sygeplejerskeuddannelsen

Velkommen til studienet for sygeplejerskeuddannelsen

Studienet for sygeplejerskeuddannelsen indeholder generelle informationer om sygeplejestudiet herunder informationer om uddannelsens opbygning, studieaktiviteter, tilrettelæggelsen af praktikforløbene, muligheder for udvekslingsophold, prøver samt kontaktoplysninger til de enkelte udbudssteder og medarbejdere.

I uddannelsesplanerne kan du læse om de enkelte semestres studieaktiviteter. Mere detaljerede informationer om undervisningen i det semester, du er tilknyttet, vil fremgå af undervisningsplanen i dit semesterrum.

Nye informationer og eventuelle ændringer tilføjes løbende – så check jævnligt om der er nyt!

Uddannelsesplaner (historiske)

Portfolio

På sygeplejerskeuddannelsen skal du arbejde med portfolio. I vejledningen kan du læse om, hvordan du skal anvende din portfolio igennem din uddannelse.

Vejledning til portfolio