Del

Årets gang

Hvert semester består af 13 ugers undervisning, en prøveperiode og derefter et 3-ugers forløb til fordybelse i projekt-, laboratorie- undervisningsforløb eller prøver.

Efterårssemestret begynder ca. 1. september og forårssemestret ca. 1. februar alt afhængig af kalenderen. Efter de 13 ugers undervisning vil der være en undervisningsfri periode og derefter en prøveperiode på ca. 2 uger. Lørdage tæller med i prøveperioden. 3-ugers forløbet begynder lige efter prøveperioden. Hver 13-ugers periode vil være afbrudt af en undervisningsfri uge hhv. uge 42 og påsken.

3-ugers forløbene kører som udgangspunkt ikke individuelt og vil derfor altid være koblet til et eller flere kurser fra 13-ugers perioden. Det afhænger af, hvilket semester man er på.

Kurser på 5 ECTS svarer ca. til 4 lektioners undervisning pr. uge i 13-ugers perioden. Når et semester er på 30 ECTS vil det sige at man skal regne med ca. 24 skemalagte lektioner pr. uge. Dertil kommer forberedelse, afleveringer og projektarbejde.

Vær opmærksom på, at ændringer i prøveperioder kan forekomme.

Årets gang 2022

Årets gang 2024

2024

15. januar til 31. januar

3 ugers periode

5. februar

2., 4. og 6. semester studiestart (13 ugers periode begynder)

Februar- marts

Omprøve-periode (2 prøveforsøg)

25. marts – 1. april

Påskeugen er undervisningsfri

8. maj

Sidste undervisningsdag i 13 ugers perioden

9. maj-12. maj

Helligdag – Kr. Himmelfart

13. maj-17. maj

Omprøve-periode (3 prøveforsøg)

21. maj – 28. juni

Ordinær prøveperiode

20. maj

Helligdag – 2. Pinsedag

10. - 28. juni

3-ugers periode (projektarbejde - ikke ferie)

12. – 23. august

Omprøve-periode (2 prøveforsøg)

8.-26. juli (uge 28, 29, 30)

Sommerferie (Campus er lukket)

19.-23. august

Brush-up kursus for nye studerende

2. september

Studiestart for nye studerende

september

Studiestart for 3., 5. og 7. semester studerende. 13 ugers periode begynder

14.-18. oktober

Undervisningsfri

6. december

Sidste undervisningsdag (13-ugers periode slutter)

9. december – 31. januar 2025

Ordinære prøveperiode