Del

Prøver

Her kan du finde prøveplanerne for de aktuelle semestre samt links til al den information du har brug for om forberedelse og afvikling af prøver på uddannelsen. 

Husk at ændringer til prøveplanerne kan forekomme. 

For skriftlige prøver kan du forvente at få en bedømmelse i Wiseflow 14 dage efter prøvens afvikling, dog senest 4 uger efter.

For mundtlige prøver vil du som udgangspunkt altid få din bedømmelse direkte efter prøvens afvikling.

For prøver med flere delprøver og vægtet snit, kan du forvente at et endelige gennemsnit foreligger i NemStudie efter ca. 14 dage, efter sidste bestået eksamen.

Prøve plan Efterår 2023 / Vinter 2024

1.Semester

 

Dato

 

Almen og organisk kemi – skriftlig eksamen

Ordinær prøve

4 timer

08-01-2024

 

1. omprøve

Dato følger

16 Februar

2. omprøve

 

Uge 20

 

Almen og Organisk kemi - mundtlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

30 min eksamen

30 min forberedelse

04-01-2024

05-01-2024

 

1. omprøve

Dato følger

8 og 13 Februar

2. omprøve

 

Uge 20

 

Matematik 1 – mundtlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

30 min eksamen

30 min forberedelse

 

18-12-2023

19-12-2023

 

 

1. omprøve

 

09-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

 

Projekt 1 – Rapport aflevering

Ordinær prøve

Aflevring

19-01-2024

 

1. omprøve

Dato følger

Dato følger

2. omprøve

 

Uge 20

 

Projekt 1 – Mundlig eksamen

Ordinær prøve

Gruppe eksamen

 

Gruppe fremlæg. 15 min

15 individuel eksamen

29-01-2024

30-01-2024

 

1. omprøve

 

27-02-2024

28-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

Massebalancer og Programmering – raport/mundtlig eksamen

Ordinær prøve

Raport

15-12-2023

 

Individuel mundtlig eksamen

 

15 min, ingen forberedelse

09-01-2024

 

1. omprøve

Dato følger

21-22 Februar

2. omprøve

 

Uge 20

 

 

 

 

 

 

 

3.Semester

 

Dato

 

Molekylær biologi 1 – Mundlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

30 min, ingen forberedelse

02-01-2024

03-01-2024

 

1. omprøve


8-9 Februar

2. omprøve

 

Uge 20

 

Enzymteknologi – skriftlig prøve

Ordinær prøve

4 timer

18-12-2023

 

1. omprøve

Dato følger

12-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

 

Chemical unit operation – mundlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

30 min, ingen forberedelse

15-01-2024

16-01-2024

 

1. omprøve

 

16-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

 

Teknisk Kemi – skriftlig eksamen

Ordinær prøve

4 timer

11-12-2023

 

1. omprøve

Dato følger

20-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

 

5.Semester

 

Dato

 

Projekt 4 – Downstream Processing - Rapport

Ordinær prøve

Aflevering

08-12-2023

 

1. omprøve


-

2. omprøve

 

-

 

Projekt 4 -  Downstream Processing – mundtlig eksamen

Ordinær prøve

Gruppe eksamen

11-01-2024

12-01-2024

 

1. omprøve


-

2. omprøve

 

-

 

QA/QC – Rapport

Ordinær prøve

Aflevering

18-12-2023

1. omprøve

Dato følger

Februar/Marts

2. omprøve

 

Uge 20

 

QA/QC – mundtlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

30 min, ingen forberedelse

08-01-2024

09-01-2024

10-01-2024

1. omprøve

 

16 Februar

2. omprøve

 

Uge 20

 

Practical control and instrumentation – skriftlig eksamen

Ordinær prøve

2 timer

13-12-2023

 

1. omprøve

2 timer

12-02-2024

2. omprøve

 

Uge 20

 

7.Semester

 

Dato

 

Bachelor Projekt - Rapport

Ordinær prøve

Aflevering

 

Fortrolige rapporter afleveres fysisk i studieadministrationen

05-01-2024, 12:00

 

1. omprøve

 

Dato følger

2. omprøve

 

Dato følger

 

Bachelor Projekt – mundlig eksamen

Ordinær prøve

Individuel eksamen

 

 

 

Dimission

22-01-2024

23-01-2024

24-01-2024

 

26-01-2024

1. omprøve


Dato følger

2. omprøve

 

Efter aftale

 

Valgfag

 

Dato

 

Mathematics 2 – Skriftlig eksamen

Ordinær prøve

4 timer

20-12-2023

1. omprøve

 

15 Februar

2. omprøve

 

Dato følger

 

Reactor Technology – Skriftlig eksamen

Ordinær prøve

4 timer

15-12-2023

1. omprøve

 

14-02-2024

2. omprøve

 

Dato følger

 

Molecular Biology 2 – Projekt Poster/mundlig eksamen

Ordinær prøve

Aflevering

29-01-2024

 

Mundtlig eksamen

 

Gruppe fremlæg.  30 min

20 min individuel eksamen

01-02-2024

02-02-2024

1. omprøve

 

Dato følger

2. omprøve

 

Dato følger

 

Medicinal Chemistry – rapoort/mundlig eksamen

Ordinær prøve

Aflevering

04-12-2023, kl. 08:00

 

Mundtlig eksamen

 

20 min individuel eksamen

21-12-2023

1. omprøve

 

09 Januar

2. omprøve

 

Dato følger

 

Sustaninable Biotechnology - Rapport

Ordinær prøve

Aflevering

14-12-2023

 

1. omprøve

 

-

2. omprøve

 

-

 

Advanced Fermentation – skriftlig eksamen

Ordinær prøve

Mundlig individuel eksamen

 

30 min, ingen forberedelse

05-10-2023

1. omprøve

 

-

2. omprøve

 

-